Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Полтавський базовий медичний коледж (053) 250-25-93, 60-64-01
м. Полтава, вул. Стрітенська 51-а  (карта)
http://pbmk.poltava.ua

інформація підтверджена

Полтавський базовий медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад I рівня акредитації "Полтавський базовий медичний коледж"

Історія

Полтавський базовий медичний коледж – один із найстаріших навчальних закладів м. Полтави. Його історія розпочалася 26 грудня 1871 року… За ініціативою Полтавського губернського земства при земській лікарні була відкрита чоловіча фельдшерська школа. Вона була розрахована на 15 учнів. До неї приймалися хлопчики віком 14-16 років зі знаннями в межах початкової школи. Термін навчання був чотирьохрічний. Потреби повсякденного життя вимагали збільшення кількості кваліфікованих фельдшерів, тому Полтавське земство з 1897 року збільшує набір школи до 150 осіб.

На початку XX ст. удосконалюються програми: скорочується загальноосвітній цикл та більше уваги звертається на вивчення спеціальних дисциплін. Вводяться конкурсні іспити.

З 4.04.1995 року училище очолює Мастеров Ю. І., під керівництвом якого училище в 2003 році отримує статус коледжу вищого навчального закладу І рівня акредитації. У 2017 році коледж очолила к.м.н. Синенко О. А.

Загальна інформація

Сьогодні у розпорядженні 570 юнаків і дівчат 28 обладнаних у відповідності до вимог навчального процесу кабінетів і лабораторій, читальний зал і бібліотека, фонд якої – 56 тисяч книг (навчальна, наукова, політична та художня література), актовий зал на 100 місць, студентське кафе, 2 комп’ютерних класи з підключенням до мережі Інтернет.

Навчальну, виробничу і переддипломну практику студенти коледжу проходять на базах 30 лікувально-профілактичних закладів м. Полтави та області. При деяких лікарнях – онкологічному диспансері, обласній клінічній лікарні, міській дитячій лікарні – організовані навчальні комплекси, що мають кабінети доклінічної практики, аудиторії, санітарно-гігієнічні та лаборантські кімнати. Комплекси забезпечені аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою, предметами догляду за хворими, фантомами, муляжами, комплексами методичного забезпечення теоретичних та практичних занять.

Помітна позитивна динаміка і в зміцненні матеріально-технічної бази коледжу. Триває реконструкція, переобладнання та модернізація кабінетів і лабораторій. Значно розширилася мережа навчальних кімнат на клінічних базах. Кабінети поповнюються потрібними для виробничого процесу приладами, реактивами, закуповується комп’ютерна техніка.

Фізичну культуру, фізичне виховання колектив коледжу розглядає як частину загальної культури людини, адже за своєю соціальною роллю фізична культура завжди була і є одним із найважливіших і обов’язкових засобів виховання людини. Крім обов’язкових занять фізичною культурою, у коледжі щорічно організовуються спортивні свята, проводяться Дні здоров’я, спортивні змагання з багатьох видів спорту. Велика увага в коледжі приділяється практичній роботі студентів

У коледжі розроблені досконалі алгоритми з техніки виконання різних процедур і маніпуляцій, підготовлені спеціальні набори муляжів, інструментів, приладів догляду за хворими. Навчальна виробнича та переддипломна практики студентів коледжу проходять на базах лікувально-профілактичних закладів міста Полтави та області, що дозволяє виконання програми підготовки фельдшерів та медичних сестер у повному обсязі відповідно до сучасних вимог.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 08.12.2017