Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж Сумського національного аграрного університету (0542) 24-13-81
м. Суми, с. Веретенівка  (карта)
http://collegesnau.cc.ua

Коледж Сумського національного аграрного університету

Коледж Сумського національного аграрного університету - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історія

Наш навчальний заклад створено в 1903 році як сільськогосподарську школу Сумського повітового земства, в якій, за рахунок земства і за свої кошти розпочали навчання 35 учнів.

Під час революційних подій 1917-1920 років школа не раз зазнавала реорганізаційних змін, але основне її завдання – підготовка сільськогосподарських кадрів – залишилось незмінним.

У 1930 році школа набула статусу технікуму. У роки Великої Вітчизняної війни навчальний заклад був повністю зруйнований і відновив своє існування в 1947 році як дворічна сільськогосподарська школа, що готувала технологічні і керівні кадри для сільськогосподарських підприємств.

У 1956 році школа знову стала технікумом, який готував учених агрономів і зоотехніків. З 1973 року технікум готує бухгалтерів і економістів, а з 1989 – ще й правознавців. У 2003 році відкрито набір студентів за спеціальністю "Фінанси".

У 1997 році наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України технікум було передано до Сумського державного аграрного університету на правах підрозділу, який у 2001 році отримав статус національного.

У 2004 році наказом Міністерства аграрної політики України навчальному закладу надано статус коледжу.

Коледж має давно сформовані традиції і великий досвід підготовки спеціалістів, сучасну матеріальну-технічну базу: два навчальні корпуси, п’ять комп’ютерних класів, два впорядкованих гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотеку, актову залу. У коледжі навчається близько тисячі студентів, більше 700 із них – на денному відділенні.

В 1997-2009 рр. навчальний заклад очолював відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії - Петро Пилипович Омельяненко.

З 30 червня 2009 року наказом ректора директором коледжу призначено Мусієнко Оксану Володимирівну.

Відділення коледжу

На обліково-фінансовому відділенні здійснюється підготовка за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

  • 5.03050401 "Економіка підприємства";
  • 5.03050801 "Фінанси і кредит";
  • 5.03050901 "Бухгалтерський облік"

На відділенні навчається близько 300 студентів. Навчально-виховний процес на відділенні здійснюють 36 досвідчених викладачів, з них близько 70% мають вищу та першу категорію, 5 викладачів мають педагогічні та почесні звання. Турбота, повага та взаєморозуміння – основні принципи, на яких базуються стосунки між студентами та викладачами.

Пріоритетними напрямами діяльності обліково-фінансового відділення є удосконалення навчально-методичної бази, використання інтерактивних і інформаційно-комунікаційних технологій навчання, підвищення якості підготовки фахівців.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опрацьовуючи сучасні програмні продукти, а саме 1С: Бухгалтерія, Бест Звіт Плюс, контролюючі програми та інші.

Випускникам економічних спеціальностей забезпечено послідовне й безперервне здобуття повної вищої освіти за скороченим терміном навчання (без зовнішнього незалежного оцінювання) вступивши на 3-4 курс Сумського національного аграрного університету та інших ВНЗ.

Завдяки наявності фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні з практичною підготовкою досягається високий рівень підготовки фахівців.

Правове відділення. Підготовка молодших спеціалістів з права здійснюється з 1989 року. На відділенні навчається близько 300 студентів.

Педагогічний колектив правового відділення стабільний, забезпечений висококваліфікованими кадрами, здатний якісно виконувати навчальні плани та програми. Навчальний процес за спеціальністю "Правознавство" здійснюють 25 викладачів, серед яких 5 викладачів-аспірантів, здобувачів, 12 викладачів вищої категорії, в тому числі викладачі-методисти, старші викладачі.

Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

Особливістю підготовки юристів у коледжі СНАУ є не тільки надання ґрунтовних знань з усіх галузей права, але й тісний зв'язок з юридичною практикою.

Випускники зі спеціальності "Правознавство" мають можливість продовжувати навчання в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Сумському НАУ та Сумському філіалі Харківського університету МВС України, де здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

Заочне відділення. Спеціальності:

  • "Економіка підприємства" - термін навчання 1 р. 10 міс.
  • "Фінанси і кредит" - термін навчання 1 р. 10 міс.
  • "Бухгалтерський облік" - термін навчання 1 р. 10 міс.
  • "Правознавство" - термін навчання 2 р. 10 міс.

Заочне відділення повністю укомплектоване штатом викладачів, серед яких є висококваліфіковані спеціалісти з великим виробничим досвідом в органах юстиції, в обласних і районних управліннях, провідні фахівці відділів, приватні підприємці. Тут працюють кандидати наук, викладачі-методисти, аспіранти, здобувачі та викладачі вищої категорії.

Для студентів-заочників створені всі умови для якісного оволодіння навичками майбутньої професії: обладнано 5 сучасних комп'ютерних класів, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет. У розпорядженні студентів є бібліотека, загальний фонд якої становить 52 тис. примірників та читальна зала на 90 місць. Матеріально-технічна база коледжу включає: головний учбовий корпус, 2 гуртожитки, 2 спортивні зали, спортивний комплекс, актову залу на 150 місць, їдальню на 80 місць.

Є серед студентів-заочників і ті, що працюють і навчаються одночасно для підвищення своєї професійної майстерності. Це секретарі судів, слідчі районних управлінь, патрульно-постова служба, керівники підрозділів УМВС, працівники пенсійного фонду.

Завдяки міцним професійним знанням, здобутим у коледжі, студенти-заочники можуть отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності в районних відділах, міських і обласних управліннях, розпочати власну справу.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014