Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (05366) 6-12-10, 6-12-13
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Чумацький шлях, 7  (карта)
http://kkrnu.com.ua

інформація підтверджена

Коледж Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

Коледж Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського був створений на базі Крюківського машинобудівного та Кременчуцького вечірнього автомеханічного технікумів як структурний підрозділ університету

Історія

Історія Крюківського машинобудівного технікуму починається з 20-х років 20 століття. Офіційні документи про створення і довоєнну історію технікуму знищені, як і весь архів м. Кременчука, під час німецької окупації в період Великої Вітчизняної війни. Збереглась фотографія першого випуску, датована 1930 роком, а так як період навчання - 4 роки, то роком заснування може вважається 1926 рік. До Великої Вітчизняної війни навчальний заклад мав назву Кременчуцький електромеханічний технікум і готував техніків-технологів з обробки металів різанням, зварювального та ливарного виробництва.

У 1944 році, після звільнення міста від німецьких загарбників, технікум відновив свою роботу і до навчання приступили 267 учнів. З 1945 року технікум став називатись Крюківський машинобудівний.

До 1959 р. КМТ був навчальним закладом у місті, який готував фахівців для всіх машинобудівних підприємств міста, Крюківський вагонобудівний завод був базовим підприємством, і надавав посильну допомогу у створенні та розвитку матеріальної бази технікуму.

Кременчуцький вечірній автомеханічний технікум був створений у 1959 році на базі Кременчуцького автомобільного заводу і здійснював підготовку фахівців зі спеціальностей:

 • "Автомобілебудування",
 • "Обробка металів різанням",
 • "Електрообладнання виробничих процесів",
 • "Штампове виробництво",
 • "Інструментальне виробництво".

Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 21.08. 1997 р. та Наказом Міністерства освіти України № 339 від 09.09. 1997 р. на базі ліквідованих Крюківського машинобудівного та Кременчуцького автомеханічного технікумів був створений Кременчуцький технікум, як структурний підрозділ Кременчуцького державного політехнічного інституту, який очолював директор – Івко Олександр Єгорович (1997-2003).

З 2004 року по теперішній час директором технікуму була призначена Білик Поліна Андріївна.

На момент створення Кременчуцький технікум здійснював підготовку за шістьма спеціальностями:

 • "Економіка підприємства",
 • "Бухгалтерський облік",
 • "Виробництво автомобілів і тракторів",
 • "Зварювальне виробництво",
 • "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів",
 • "Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях".

У випускниках технікуму мали потребу такі підприємства міста як Холдингова компанія "АвтоКрАЗ"; ВАТ "Крюківський вагонзавод";ВАТ "Кредмаш"; ВАТ "Кременчуцький завод коліс"; ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод".

З 1998 по 2003 ріки були відкриті ще 5 престижних спеціальностей:

 • "Банківська справа",
 • "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів",
 • "Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж",
 • "Обслуговування електропобутової техніки",
 • "Правознавство".

Враховуючи потребу у фахівцях з ремонту і обслуговування обладнання хімічної промисловості підприємств Кременчуцького нафтопереробного заводу та Кременчуцького заводу технічного вуглецю у 2004 році була проліцензована спеціальність "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості".

Для здійснення підготовки фахівців за ОКР "Бакалавр" Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2006 року № 468 Кременчуцький технікум Кременчуцького державного політехнічного університету був реорганізований у Кременчуцький коледж Кременчуцького державного політехнічного університету.

2007 році була проліцензована підготовка фахівців за ОКР "Бакалавр" за напрямом "Зварювання".

З розвитком нових спеціальностей збільшувався контингент студентів.

Матеріально-технічна база

З 1997 по 2016 роки з відкриттям нових спеціальностей стрімко розвивається і зростає матеріальна база, створені нові навчальні кабінети:

 • конструкції і безпеки автомобілів;
 • електропобутової техніки;
 • цивільного, кримінального та господарського права;
 • мікросхемотехніки та програмування;
 • банківських операцій та інші.

Нові лабораторії:

 • процеси і апарати хімічної промисловості;
 • електрообладнання та ремонту автомобілів
 • 4 лабораторії комп’ютерної техніки та інші.

Виробничі дільниці:

 • з ремонту та технічного обслуговування автомобілів;
 • з ливарного виробництва;
 • з ремонту електропобутової та комп’ютерної техніки;
 • з ремонту обладнання та приладів хімічної промисловості.

На протязі п’яти останніх років багато уваги приділяється впровадженню в навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій, поглибленню комп’ютерної підготовки студентів, лабораторії комп’ютерної техніки підключені до Інтернету, створена електронна бібліотека, введений в дію стенд комп’ютерної діагностики автомобілів та інші.

Основними джерелами інформаційного та методичного забезпечення навчального процесу є бібліотека і читальний зал. Бібліотека коледжу налічує понад 80 тис. одиниць бібліотечного фонду.

Забезпечення навчального процесу

Методичним забезпеченням навчального процесу займаються 14 циклових комісій, вісім з яких є випускаючими. Циклові комісії очолюють викладачі вищої категорії, та викладачі-методисти.

Якість підготовки фахівців – є першочерговою задачею над вирішенням якої працює весь колектив коледжу. Так з 2005 р. у навчальний процес була впроваджена модульно-рейтингова система контролю знань студентів, яка дозволила підвищити успішність майже на 10%.

Якісний склад кадрового забезпечення у коледжі відповідає вимогам державних стандартів. Викладачі вищої категорії складають 48,4%, шість мають педагогічні звання, п’ять навчаються в аспірантурі. Чотири викладача за останні 5 років захистили дисертації.

Іногородні студенти 100% забезпечуються гуртожитком.

Коледж Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського проводить підготовку за такими напрямами:

 • Право

  • Право
 • Управління та адміністрування

  • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Інформаційні технології

  • Комп’ютерна інженерія
 • Транспорт

  • Автомобільний транспорт
 • Сфера обслуговування
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
 • Механічна інженерія

  • Прикладна механіка
  • Галузеве машинобудування
  • Металургія
 • Електрична інженерія

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 18.10.2016