Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ (03472) 6-18-08, 6-18-10
Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Молодіжна 7  (карта)
http://kkepit.if.ua

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету

Загальна інформація

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій створений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04. 2011 р. №373 за клопотанням Івано-Франківської обласної державної адміністрації, керівництва Тернопільського національного економічного університету, а також з метою поліпшення якості підготовки фахівців як структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб місцевого ринку праці, культурного та духовного розвитку особистості, формування у молоді наукового світогляду і мислення.

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, що забезпечать підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст", здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Підготовка фахівців в коледжі здійснюється за такими спеціальностями:

  • "Правознавство" (галузь знань "Право");
  • "Фінанси і кредит" (галузь знань "Економіка та підприємництво");
  • "Організація виробництва" (галузь знань "Менеджмент і адміністрування");
  • "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" (галузь знань "Інформатика та обчислювальна техніка").

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Випускники коледжу матимуть можливість продовжувати навчання на факультетах Тернопільського національного економічного університету споріднених спеціальностей для здобуття повної вищої освіти, а також в інших провідних вищих навчальних закладах регіону.

Забезпечення навчального процесу

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до викладання в коледжі, мають відповідну базову освіту та забезпечують високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін. Ряд науково-педагогічних працівників має наукові ступені та вчені звання.

В навчальному процесі використовуються просторі навчальні аудиторії, комп’ютерна лабораторія, конференц-зал, бібліотека, фонд якої сформовано відповідно до потреб навчального процесу, що забезпечує систематичне та якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів та викладачів, працює студентська їдальня.

До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 50 посадкових місць, абонемент та копіювальна техніка. Є можливість доступу до мережі Інтернет як джерела інформації.

У коледжі створені необхідні умови для підвищення якості підготовки фахівців шляхом постійного удосконалення навчально-методичного забезпечення, запровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій.

Застосування сучасних інформаційних технологій забезпечує студентам доступ до широкого кола наукових джерел, підвищує ефективність самостійної роботи та відкриває перед ними нові можливості для творчості, набуття і закріплення знань.

Отже, основними завданнями виховної роботи в коледжі є формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості, яка наділена глибокою відповідальністю, здатна до самовдосконалення та самореалізації, яка з повагою ставиться до національних, історичних, культурних цінностей України.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014