Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Чернівецький коледж дизайну та економіки (0372) 57-35-28
м. Чернівці, вул. Євгена Гребінки 16  (карта)
http://collegeofdesign.at.ua

Чернівецький коледж дизайну та економіки

Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький коледж дизайну та економіки" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Чернівецький коледж дизайну та економіки є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який у відповідності з Конституцією України, законом України "Про вищу освіту" забезпечує право громадян України на освіту незалежно від статі, расової і національної приналежності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання..

Місією коледжу є задоволення суспільних та індивідуальних потреб міста Чернівці і Чернівецької області у здобутті випускниками загальноосвітніх шкіл неповної вищої освіти з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Головні завдання коледжу:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
 • створення відповідних умов для практичного навчання студентів;
 • забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

Коледж готує фахівців з таких спеціальностей:

 • Фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Моделювання та конструювання промислових виробів

Форми навчання: денна, заочна.

Студенти спеціальностей "Моделювання та конструювання промислових виробів", "Швейне виробництво", "Виробництво тканин і трикотажу" мають можливість:

 • Оволодіти: засобами автоматизації та комп’ютеризації технологічних процесів, основами системи управління виробництвом, економіки та організації підприємства, основами маркетингу і менеджменту; теоретичними і практичними основами художнього проектування, конструювання виробів, основами композиції, комп’ютерною графікою, основами малюнку та живопису, системами конструювання одягу, технікою декорування одягу, мистецтвом візажу, технологією виготовлення одягу, фаховою термінологією іноземною мовою, основами модельного бізнесу, естетикою моди.
 • Навчитися: проводити експериментальні роботи по освоєнню нових прогресивних технологій виготовлення і оздоблення виробів, обслуговувати нове обладнання з програмним управлінням і планувати виробничі процеси; моделюванню, конструюванню та виготовленню моделей за сучасними технологіями розробки конструкцій фасонних виробів різноманітних покроїв, створювати власну торгову марку та рекламні програми, веденню та організації виробничо-господарської діяльності, основ прикладного і декоративного мистецтва.

Студенти спеціальностей "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік" мають можливість:

 • Оволодіти: теоретичними і практичними основами бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, економічного аналізу, фінансового менеджменту, банківської справи і аудиту, комп’ютерної техніки, бюджетної і податкової системи, казначейської справи, обліку в бюджетних організаціях, грошей та кредиту, фінансів підприємств.
 • Навчитися: вести бухгалтерський, управлінський і податковий облік на підприємствах різних форм власності і всіх галузей економіки, здійснювати облік і аудит підприємницької діяльності, складати бізнес-плани, проводити комплексний аналіз темпів економічного і фінансового стану підприємств.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість працювати на посадах:

 • Завідувач каси,
 • Бухгалтер,
 • Касир-експерт,
 • Рахівник,
 • Інспектор з інвентаризації,
 • Інспектор-ревізор,
 • Державний інспектор,
 • Інспектор податкової служби,
 • Інспектор з питань соціальної допомоги,
 • Технік-проектувальник,
 • Технік-конструктор,
 • Технік-технолог,
 • Технік-модельєр,
 • Оператор автоматизованих робочих місць,
 • Конфекціонер експериментального цеху,
 • Технік з технічного розмноження лекал,
 • Закрійник,
 • Майстер виробництва,
 • Технолог,
 • Контролер матеріалів та виробів,
 • Контролер якості,
 • Помічник майстра,
 • Оператор швейного обладнання,
 • Модельєр-конструктор.

Закінчуючи коледж, випускники отримують Диплом державного зразка і кваліфікацію "Молодший спеціаліст".

Гордиться коледж нинішніми студентами, пишається колишніми, серед яких працівники міністерств, керівники потужних підприємств, викладачі коледжу, відомі модельєри. Не кожний випускник, щоправда, трудиться за здобутим фахом: є голова райвиконкому, директор страхової компанії, армійські й міліцейські полковники, успішні підприємці, власники фірм, члени Національної спілки журналістів. Головне, що в коледжі вони здобули ґрунтовні знання і гарт, які допомогли згодом становленню у житті.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

 • Коледж успішно співпрацює з такими навчальними закладами як:
 • Київський національний університет технологій та дизайну,
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
 • Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
 • Хмельницький національний університет,
 • Санкт-Петербурзька художньо-промислова академія,
 • Національна академія Державної податкової служби України,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Г. Сковороди та ін.

Щорічно до 30% випускників коледжу за бажанням вступають до навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, в тому числі за скороченою формою навчання.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.08.2016