Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Новороздільський політехнічний коледж (03261) 2-01-96, 2-44-48, 2-01-84
Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. С. Бандери 8  (карта)
http://nrpk.lviv.ua

Новороздільський політехнічний коледж

Державний вищий навчальний заклад "Новороздільський політехнічний коледж" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історія

Створення коледжу, як і заснування міста Новий Розділ пов'язане з роботою сірчаного комбінату, який у 80-х роках минулого століття був одним з найбільших у Європі.

Тому для забезпечення комбінату кваліфікованими працівниками Постановою Львівського Раднаргоспу №164 від 30 квітня 1965 р. було створено Роздільський вечірній хіміко-технологічний технікум, який підпорядковувався Міністерству хімічної промисловості СРСР.

Спочатку технікум працював на території сірчаного комбінату, а в 1972 р. переїхав у теперішнє приміщення. У 1976 р. навчальний заклад перейменовано у Новороздільський політехнічний технікум. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 р. №227 технікум передано у підпорядкування Міністерства освіти України. 31 грудня 2008 р. наказом Міністра освіти і науки України №1229 технікум перейменований у "Державний вищий навчальний заклад "Новороздільський політехнічний коледж".

Відповідно до рішення Державної Акредитаційної комісії від 6 липня 1999 р. коледж віднесений до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації (сертифікат СД-1 № 145326).

Загальна інформація

За наслідками ліцензування (ліцензія АВ №159733) коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за такими спеціальностями:

 • 5.03050702 "Комерційна діяльність"
 • 5.04010602 "Прикладна екологія"
 • 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"
 • 5.0507104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"
 • 5.0701602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Новороздільський політехнічний коледж акредитований за вказаними спеціальностями коледж має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту і атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

Головними завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямів та спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, навчально-виробничої, видавничої, наукової, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів коледжу в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • безперервна підготовка фахівців за ступеневою системою та інтегрованими навчальними планами і програмами з вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації;
 • здійснення освітньої діяльності з надання робітничих професій студентам з ліцензованих напрямків та спеціальностей;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників.

Основна мета діяльності коледжу – забезпечення необхідними знаннями та сприяння максимальної практичної спрямованості навчання, встановлення оптимального співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, якими повинен володіти молодший спеціаліст.

Нова мета підготовки молодших спеціалістів – всебічний розвиток людини як особистості і забезпечення гнучкості загально-освітньої, загально-культурної, професійної підготовки фахівців, підвищення їх соціального захисту за швидких змін потреб економіки і ринку праці.

Новороздільський політехнічний коледж здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014