Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Чернівецький транспортний коледж (0372) 52-65-00
м. Чернівці, вул. 28-го Червня 73  (карта)
http://www.ctk.cv.ua

Чернівецький транспортний коледж

Чернівецький транспортний коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Матеріально-технічна база

До складу Чернівецького транспортного коледжу входять 4 навчальні корпуси.

Коледж має 29 лабораторій, 39 аудиторій, 26 кабінетів, 7 цехів-майстерень, 4 навчальні полігона, гараж на три бокси, спортивний зал, спортивний майданчик, тир, актовий зал, музей, які обладнані сучасними діючими апаратами, макетами, моделями, пристосуваннями, що дозволяє виконувати більше 500 лабораторних та практичних робіт, передбачених програмами.

Площа приміщень коледжу дозволяє проводити заняття на денному та заочному відділенні в одну зміну.

Забезпечення навчального процесу

В даний час в коледжі працює 133 штатних працівники, в тому числі 78 педагогічних працівників (67 штатних і 11 сумісників) з них 2- кандидата наук, 8 викладачів-методистів, 8 викладачів вищої категорії, 15 - І категорії, 16 викладачів ІІ категорії і 31 викладача-спеціалістів

Загальна інформація

На даний час Чернівецький транспортний коледж веде підготовку фахівців за спеціальностями з ліцензованим обсягом на денному і заочному відділеннях:

 • 5.100504 "Обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства" - 180 чол.
 • 5.100 503 "Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту" - 180 чол.
 • 5.090 240 "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів" - 90 чол.
 • 5.100 404 "Організація перевезень і управління на автотранспорті" - 120 чол.
 • 5.07010503 "Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства" - 180 чол.
 • 5.07010502 "Технічне обслуговування і ремонт вагонів " - 180 чол.
 • 5.07010602 "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів" - 90 чол.
 • 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті" – 120чол.

З 1994 року діє навчально-методичний комплекс "ВНЗ - технікум", в нього входять:

 • Харківська державна академія залізничного транспорту,
 • Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту,
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту, коледжі і технікуми залізничного транспорту.

За роки існування комплексу до ВНЗ-ІV рівня акредитації було зараховано понад 500 випускників коледжу.

На базі інституту підвищення кваліфікації при ХДАЗТ, ДДТУЗТ і ДЕТУТ і на кафедрах академії, і університету викладачі технікуму постійно проходять курсову перепідготовку.

В сьогоднішніх умовах значна роль належить спеціалістам, які добре орієнтуються в сучасній транспортній системі, в обслуговуванні і ремонті залізничних колій, вагонів, автомобілів, які знаходять шляхи і засоби вирішення складних проблем, вміють організовувати і керувати процесами діяльності, колективами працівників.

В своїй діяльності Чернівецький транспортний коледж керується тим, що в період входження України в європейську і світову економіку потрібні кадри з принципово новим мисленням і здібностями в організації і управлінні виробництвом, які здатні в нових умовах будувати економіку незалежної України.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014