Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Технічний коледж НУ "Львівська політехніка" (032) 276-65-81, 270-20-50
м. Львів, вул. Пимоненка 17  (карта)
http://www.techcol.com.ua

Технічний коледж НУ "Львівська політехніка"

Коледж заснований на загальнодержавній власності України, є вищим закладом освіти І-ІІ рівнів акредитації. Технічний коледж акредитовано за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня. Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України

Загальна характеристика

Технічний коледж НУ "Львівська політехніка" здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "молодший спеціаліст" і "кваліфікований робітник". Навчальний заклад було створено наказом Міністерства народної освіти УРСР №151 від 5.07. 1990 року з назвою – вище професійне училище – технічний коледж.

Статус коледжу навчальний заклад отримав у 1997 році (наказ Міністерства освіти України №312), у цьому ж році внесено до державного реєстру закладів освіти під назвою Львівський технічний коледж. У 2004 році Львівський технічний коледж перейменовано у Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка".

У березні 1994 року вище професійне училище – технічний коледж увійшов до складу навчально-науково-виробничого комплексу "Галтек", створеного на базі Державного університету "Львівська політехніка".

Тісна співпраця з Львівською політехнікою дала можливість залучати до викладацької діяльності в коледжі викладацько-професорський склад університету, створити інтегровані навчальні плани з кожної спеціальності, що дало можливість випускникам коледжу продовжувати навчання на 2-3 курсах відповідних інститутів Національного університету "Львівська політехніка".

Щорічно близько 40% випускників продовжують навчання у "Львівській політехніці" за скороченими освітньо-професійними програмами. Крім цього, для навчання студентів коледжу використовується матеріально-технічна, науково-методична база та бібліотечний фонд університету.

Предметом діяльності Технічного коледжу НУ "Львівська політехніка" є:

 • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр";
 • атестація педагогічних і науково-педагогічних працівників із встановленням і підтвердженням кваліфікаційних категорій;
 • підготовка молоді до незалежного зовнішнього тестування та вступу у вищі навчальні заклади;
 • навчально-методична, культурно-освітня, інформаційна, видавнича, спортивно-оздоровча діяльність;
 • фінансово-економічна, господарська, консультаційна, виробнича, торгово-закупівельна діяльність;
 • здійснення зовнішніх зв'язків, міжнародне співробітництво.

Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу) здійснюються коледжем після отримання такої ліцензії.

Структурними підрозділами коледжу є:

 • відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки;
 • відділення електроніки та комп'ютеризованих систем;
 • комерційне відділення;
 • відділення харчових технологій та інженерії (Ходорівське відділення);
 • підготовчі курси.

Відповідно до ліцензій АВ №363355 від 09.10. 2007р. і АВ №363356 від 09.10. 2007р коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра за напрямом підготовки:

 • "Маркетинг",
 • "Комерційна діяльність"

Коледж готує "молодших спеціалістів" зі спеціальностей:

 • "Бухгалтерський облік",
 • "Комерційна діяльність",
 • "Розробка програмного забезпечення",
 • "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв",
 • "Електронна побутова апаратура",
 • "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем",
 • "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж",
 • "Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів",
 • "Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів",
 • "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів",
 • "Виробництво м'ясних продуктів".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014