Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж технологій та дизайну ЛНУ (0642) 47-73-40, 47-50-03, 50-05-29
м. Луганськ, вул. 30-річчя Перемоги 41  (карта)
http://lktd.luguniv.edu.ua

Коледж технологій та дизайну ЛНУ

Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – це сучасний навчальний заклад, в якому навчається майже тисяча студентів

Загальна інформація

Метою діяльності коледжу технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка є виховання особистості, здатної до діяльності в новій економічній ситуації та розвиток її обдарованості й таланту на основі загальнолюдських ідей, цінностей, світових, європейських національних та професійних, наукових та освітньо-виховних стандартів.

Коледж технологій та дизайну ЛНУ імені Тараса Шевченка – це:

 • Ступенева освіта
 • Отримання якісних знань
 • Поєднання освітньої діяльності з практичною роботою
 • Інноваційні педагогічні технології в навчальному процесі
 • Дизайн стилю та художній смак
 • Сучасне ведення бізнесу
 • Забезпечення творчого характеру навчання

Принципи навчання:

 • Науковість
 • Систематичність та послідовність
 • Доступність, дохідливість викладання
 • Зв'язок навчання з життям і практикою
 • Міцність знань, умінь, навичок
 • Демократизація, диференціація, оптимізація навчального процесу

Забезпечення навчального процесу

Підготовкою спеціалістів у коледжі займається педагогічний колектив в кількості 112 осіб, який має творчий потенціал, що нараховує 26 відмінників освіти, 20 магістрів, 2 аспіранта, 7 викладачів-методистів, 10 старших викладачів, понад 30 викладачів вищої категорії.

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база коледжу складає:

 • 2 навчальних корпуси,
 • 2 бібліотеки з читальною залою,
 • 2 актові зали,
 • 2 спортивні зали,
 • 8 комп'ютерних класів,
 • 26 кабінетів та лабораторій,
 • 18 навчальних майстерень,
 • навчально-тренувальна фірма з 7 відділами,
 • гуртожиток,
 • два буфети,
 • медпункт,
 • кімнати для самопідготовки та занять гуртків технічної творчості студентів і художньої самодіяльності.

Система виховної роботи коледжу

Система виховної роботи коледжу направлена на виконання надзвичайно важливого й невідкладного завдання - виховання справжнього громадянина й патріота рідної землі.

Формування національної гідності студентів, виховання їх духовності - завдання, що стоїть перед коледжем на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягається дана мета виховання завдяки комплексному підходу і залучення до цієї роботи всього викладацького колективу адміністрації, органів студентського самоврядування.

Основною метою виховання є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної культури.

У зв'язку з цим у коледжі на високому рівні проводиться робота, спрямована на залучення студентів в гуртки художньої самодіяльності.

Багато приділяється уваги підвищенню" інтересу студентів до театру, живопису інших витворів мистецтва, умінню організувати активне і змістовне дозвілля. Створені належні умови для розвитку та задоволення культурних потреб студентів - за роки навчання в коледжі студенти обов'язково знайомляться з історичними і архітектурними пам'ятниками міста, відвідують музеї, театри філармонію, кінотеатри.

Для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці в коледжі впроваджено студентське самоврядування. Основним завданням якого є:

 • захист прав і інтересів студентів.
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків.
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності.
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку.
 • сприяння працевлаштуванню випускників.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, відділень та академічних груп. Органи студентського самоврядування на всіх рівнях є виборними.

Постійно проводиться робота, направлена на оздоровлення студентів шляхом залучення до спортивно-масової роботи.

В коледжі працюють спортивні секції:

 • волейбольна;
 • баскетбольна;
 • настільного тенісу;
 • шахи - шашки;
 • загальної фізичної підготовки.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014