Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» (0532) 60-79-93
м. Полтава, вул. Сковороди 18  (карта)
https://agrokoledg.poltava.ua/

інформація підтверджена

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ»

Відокремлений структурний підрозділ «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» упродовж 126 років є осередком аграрної освіти на Полтавщині.

Наш навчальний заклад пишається своєю багатолітньою історію та сформованими часом міцними культурними традиціями. У коледжі в усі часи працювали й працюють люди, які люблять свою справу і частинку серця віддають студентам.

Гордість і окраса коледжу – його випускники, а це понад 17 тисяч висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв, які гідно презентують навчальний заклад на різних державних рівнях, активно займаються науковими дослідженнями, працюють керівниками і спеціалістами аграрного та землевпорядного виробництва на підприємствах різних форм власності.

Сьогодні ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» – це провідний, якісно новий, фаховий коледж, із збереженими традиціями і передовим досвідом, який має високий рейтинг у системі аграрної освіти України, де на денному та заочному відділеннях здобувають освіту за 6 спеціальностями близько 600 майбутніх фахівців аграрного сектору економіки України.

Основними структурними підрозділами коледжу є два відділення, на яких здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 193 Геодезія та землеустрій;
 • 201 Агрономія;
 • 206 Садово-паркове господарство;

В процесі навчання студенти проходять практичну підготовку з робітничих професій: лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, робітника зеленого будівництва, секретаря керівника, оператора комп’ютерного набору.

Запорукою успіху нашої діяльності є висококваліфікований педагогічний колектив та широке використання новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі. Педагоги-професіонали вміло поєднують традиційні форми і методи навчання з інноваційними освітніми технологіями, створюють найсприятливіші умови для отримання студентами глибоких фахових знань та усестороннього розвитку.

Ефективність навчально-виховного процесу у коледжі забезпечується через використання потужної матеріально-технічної бази. Це – 2 навчальні корпуси, гуртожиток, спортивна та актова зали. Відповідно до сучасних вимог обладнано 18 навчальних кабінетів, 16 лабораторій, працюють чотири мультимедійних та чотири комп’ютерних кабінети. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу та підключені до мережі Інтернет. Спортивна зала разом із спортивними майданчиками забезпечують як проведення навчальних занять з фізичного виховання та спортивних змагань, так і роботу спортивних секцій. Навчальним, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу є бібліотека, яка постійно поповнюється новими навчальними, науковими та періодичними виданнями, має з читальну залу, електронні посібники та можливість доступу до мережі Інтернет. Для забезпечення гарячим харчуванням студентів і працівників функціонує власна їдальня.

У 2000 році на базі навчального закладу відкрито Регіональний навчально-практичний центр із землевпорядкування, у якому пройшли практичну підготовку понад 7 тис. студентів із 16 коледжів України, а також перепідготовлено майже 400 викладачів землевпорядних дисциплін.

Водночас життя коледжу – це не лише якісний освітній процес, а ще й цікаве та корисне дозвілля: науково-пошукова робота, художня самодіяльність, волонтерська діяльність, гуртки, олімпіади, спортивні секції, креативні виховні заходи, зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання, конкурси, і, звичайно, перемоги. Щороку студенти  коледжу посідають призові місця у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Всеукраїнських олімпіадах з математики, інформатики та української мови, науково-практичних конференціях, обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська весна», спортивних змаганнях.

У коледжі створено чітку систему ступеневої освіти, яка охоплює усі спеціальності. Щорічно більше 70 % наших випускників за результатами професійної співбесіди та тестування продовжують навчання на старших курсах відповідних факультетів вищих навчальних закладів.

Майбутнє належить молоді. Пам’ятаємо і дбаємо про це, вбачаємо великі перспективи у майбутньому наших випускників – молодих людей, які обрали для себе почесну професію аграрія.

 

ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАУ» проводить підготовку за такими напрямами:

 • Управління та адміністрування

  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент
 • Архітектура та будівництво

  • Геодезія та землеустрій
 • Аграрні науки та продовольство

  • Агрономія
  • Садово-паркове господарство

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 30.11.-1