Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Антрацитівське обласне медичне училище (6431) 9-83-30
Луганська обл., м. Антрацит, смт. Кріпенський, вул. 40 років Жовтня 20  (карта)
http://www.aomu.ruord.com

Антрацитівське обласне медичне училище

Антрацитівське обласне медичне училище - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

В нашому училищі до ваших послуг добре оснащені учбові аудиторії, лабораторії, комп'ютерний клас, актова зала, спортивний зал, бібліотека, учбові кімнати в лікувально-профілактичних установах.

Медичне училище готує медичних сестер широкого профілю. У нас Ви отримаєте знання з предметів:

 • основи сестринської справи;
 • медсестринство в терапії;
 • медсестринство в хірургії;
 • медсестринство в педіатрії;
 • анатомію та фізіологію з патологією;
 • основи фармакології з медичною рецептурою;
 • основи латинської мови с медицинською термінологією;
 • медицинську генетику і багато іншого.

Свій вільний час ви можете присвятити участі в:

 • гуртках за інтересами;
 • Засіданнях літературно-поетичної гостинної "Дивосвіт";
 • спартакіадах,
 • Днях здоров’я;
 • роботі студентських театрів "Гротеск", "АМУлет";
 • щорічному конкурсі "Студент року";
 • студентських вечорах та різноманітних конкурсах.

Концепція розвитку

Медсестринство - важлива складова системи охорони здоров’я України. Функціонування та розвиток системи охорони здоров’я України, як і в будь-якій країні світу, неможливо без участі медичних сестер. В останні роки приділяється значна увага розвитку медсестринства з боку держави (Концепція розвитку охорони здоров’я населення України, Програма розвитку медсестринства України).

В медичних закладах регіону працює багато медичних сестер пенсійного віку, збільшується кількість медичних сестер, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною. Плинність кадрів пов’язана також і з міграцією фахівців у міста ближнього та дальнього зарубіжжя. Тому виникає необхідність постійного поповнення лікувально-профілактичних закладів регіону молодшими спеціалістами.

У регіоні підготовку фахівців за спеціальністю "Сестринська справа" здійснюють 8 навчальних закладів у кількості 220 осіб за держзамовленням, з них – 145 осіб на базі повної загальної середньої освіти. Згідно плану Міністерства охорони здоров’я Антрацитівське обласне медичне училище - 60 осіб.

Новим навчальним планом підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю "Сестринська справа", затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України № 353 від 02.06. 2006р., збільшений строк навчання на базі повної загальної середньої освіти до 3 років. Підготовка медичних сестер планується більш досконалою та адаптованою до потреб регіону.

Головними задачами Антрацитівського обласного медичного училища є:

 • здійснення освітньої діяльності з вищезазначеної галузі знань;
 • виконання педагогічним колективом нормативної бази з питань медсестринської освіти;
 • входження навчального закладу до Болонського процесу;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості; виховання у студентів чіткої громадської позиції, національних цінностей, патріотизму і поваги до Конституції та законів України;
 • підвищення рівня підготовки спеціалістів через впровадження новітніх педагогічних технологій;
 • здійснення культурно-виховної, творчої, мистецької та спортивно-оздоровчої діяльності.

Основні напрями розвитку училища:

 • удосконалення ступеневої медсестринської освіти;
 • здійснення наукової роботи з проблем медсестринства;
 • оновлення змісту навчання за новим навчальним планом і програмами;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • використання активних методів навчання;
 • посилення професійно-практичної підготовки майбутніх медичних спеціалістів шляхом розширення ділових зв’язків із закладами охорони здоров’я регіону;
 • пошук нових підходів до організації самостійної роботи студентів;
 • впровадження нових підходів, систем, форм і методів виховання, які б відповідали загальнолюдським нормам і національним традиціям;
 • забезпечення впровадження і використання інформаційних систем навчання.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014