Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Севастопольський будівельний коледж (0692) 55-58-00, 55-53-25
АР Крим, м. Севастополь, вул. Пожарова 28-а  (карта)
http://www.sevstroycoledge.info

Севастопольський будівельний коледж

Севастопольський будівельний коледж є провідним вищим навчальним закладом освіти в галузі будівництва, економіки та інженерної механіки

Загальна інформація

Севастопольський будівельний коледж має I рівень акредитації, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектру технічних та інших напрямків за освітньо-професійними програмами, має розвинену інфраструктуру навчальних і практичних підрозділів, високий рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

У своїй діяльності коледж керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Української державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Випускники СБК поєднують фундаментальні наукові знання, професійні навики та громадську зрілість і забезпечують галузь професійними фахівцями.

Згідно із Законом України "Про освіту", Національною доктриною розвитку освіти коледж є членом навчально-науково-виробничих комплексів Кримської державної академії курортного будівництва, Севастопольського національного технічного університету та Харківської академії міського господарства.

Історична довідка

Севастопольській будівельний технікум був створений у 1952 році за ініціативою Севастопольського будівельного тресту № 38 розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1952 року та наказом Міністерства будівництва СРСР від 30 грудня 1952 року № 730.

З 1991 р. технікум підпорядкований Українській державній будівельній корпорації.

Відповідно до законів України "Про вищу освіту", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" рішення правління корпорації "Укрбуд" від 30.11. 2007 р. № 115 листі Міносвіти і науки Україні від 22.11. 2007 р. № 1/12-11625 та Севастопольського будівельного технікуму від 17.08. 2007 р. № 256, з метою виконання концептуальних засад розвитку вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у зв’язку з приєднанням України до європейського освітнього простору, а також забезпечення підвищення якості підготовки фахівців, Севастопольський будівельний технікум був перейменований у державний виший навчальний заклад "Севастопольський будівельний коледж".

Навчально-матеріальна база

Теоретичні і лабораторно-практичні заняття проводяться в двох навчальних корпусах, де розташовано 47 кабінетів і 7 лабораторій, 3 комп'ютерні класи, навчальні майстерні, бібліотека, читальний і актовий зали, спортивний і гімнастичний зали, стрілецький тир.

Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014