Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Полтавський технікум харчових технологій НУХТ (05322) 7-45-18, 7-45-18
м. Полтава, вул. Пушкіна 56  (карта)
http://www.ptxtnuht.pl.ua

Полтавський технікум харчових технологій НУХТ

Полтавський технікум харчових технологій НУХТ - провідний державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів для харчової промисловості

Загальна інформація

Технікум харчових технологій створений 5 жовтня 1930 року як Полтавський технікум м'ясної промисловості.

За 81 рік діяльності Полтавський технікум харчових технологій перетворився з різнопрофільного на навчальний заклад, де сьогодні на п'яти відділеннях готують спеціалістів для переробної м'ясної та молочної галузей України відповідно до європейських стандартів.

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес у Полтавському технікумі харчових технологій НУХТ органічно поєднує два аспекти: навчальний і виховний. Навчальна частина процесу охоплює організацію пізнавальної діяльності студента та управління нею. Основним призначенням цього напрямку є створення сприятливих умов для засвоєння студентами певних знань, умінь та навичок, які необхідні для ефективного опанування обраною спеціальністю.

У Полтавському технікумі харчових технологій Національного університету харчових технологій навчальний процес здійснюється у системі організації, дидактичних та інших заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти для здобуття кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до державних стандартів України. Навчальний процес у технікумі організований з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання.

Студенти та викладачі технікуму мають доступ до мережі Internet. У навчальному процесі використовуються 79 комп’ютерних навчальних та контролюючих програм.

Навчальний процес у технікумі відбувається при 30–годинному тижневому навантаженні за сесійною системою. Поточний контроль знань здійснюється шляхом проведення атестацій студентів за два місяці навчання, а також з використанням тестових комп’ютерних програм з 24 дисциплін.

Навчально-виховний процес в технікумі відбувається при 100% виконанні робочих навчальних планів і робочих програм з дисциплін. Для впровадження сучасних технологій навчання в технікумі створено кабінет технічних засобів навчання. Лабораторні роботи з циклу професійно-орієнтовних дисциплін проводяться як в лабораторіях технікуму, так і на підприємствах: КП "Полтавський м’ясокомбінат", Українсько-німецький молочний центр і ВАТ "Полтавахолод".

Управління діяльністю технікуму в межах своєї компетенції та згідно з Статутом Національного університету харчових технологій і Положенням про Полтавський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій здійснює директор, який діє на засадах єдиноначальності і призначається на посаду шляхом укладання контракту з ректором НУХТ.

Структура технікуму

Структура технікуму визначається директором відповідно до Положення, Статуту університету та головних завдань діяльності технікуму. У структуру технікуму входять наступні підрозділи:

 • три денних відділення (технологічне, електромеханічне, механічне), які об’єднують навчальні групи кількох спеціальностей;
 • заочне відділення, яке об’єднує навчальні групи з усіх спеціальностей заочної форми навчання;
 • вісім циклових (предметних) комісій: гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; загальноосвітніх дисциплін; фахові комісії спецдисциплін із спеціальностей "Зберігання, консервування та переробка м'яса", " Зберігання, консервування та переробка молока", "Виробництво харчової продукції", "Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв", "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва", "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок";
 • навчальні кабінети, лабораторії;
 • навчальна частина;
 • бухгалтерія;
 • бібліотека;
 • методичний кабінет;
 • 3 навчально-обчислювальні лабораторії;
 • 2 навчально-виробничі майстерні;
 • спортивна зала;
 • їдальня;
 • актова зала;
 • відділ кадрів;
 • архів;
 • гуртожиток;
 • господарська служба.

У технікумі працює 53 штатних викладачі, з них: один кандидат технічних наук Палаш А. А. - директор технікуму, 11 відмінників освіти і науки України, викладачів вищої категорії – 37 осіб (69,8)%, першої категорії – 4 особи (7,5)%, другої категорії – 6 осіб (11,3%), спеціалістів – 6 (11,3)%, старших викладачів - 1 чол., викладачів-методистів - 12. Два викладачі нагороджені нагрудним знаком "А. С. Макаренко".

Усі викладачі проходять підвищення кваліфікації та стажування на передових підприємствах переробної та харчової промисловості міста та області не пізніше, ніж 1 раз на 5 років відповідно до графіка проходження підвищення кваліфікації. З періодичністю 1 раз на 5 років викладачі технікуму звітуються про свою професійну діяльність перед атестаційною комісією.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014