Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості НУХТ (0322) 233-20-35, 233-23-00
м. Львів, вул. Бортнянського 30/32  (карта)
http://ltmmp.shkola.lviv.ua

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості НУХТ

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості НУХТ - вищий навчальний заклад І- ІІ рівнів акредитації

Історична довідка

1945 рік – організовано навчально-курсовий комбінат з підготовки кадрів для м’ясної та молочної промисловості Західних областей України.

1948 рік – комбінат реорганізований у Республіканську спецшколу майстрів і лаборантів м’ясної та молочної промисловості Мінм’ясомолпрому УРСР.

1986 рік – Львівська республіканська спецшкола майстрів і лаборантів м’ясної та молочної промисловості реорганізована у середнє професійно-технічне училище № 36 м. Львова.

1998 рік – СПТУ № 36 м. Львова реорганізоване у Вище професійне училище № 36 м. Львова.

10.01. 2004 року ВПУ № 36 м. Львова реорганізоване у Вище професійне училище Національного університету харчових технологій.

09.06. 2004 року – ВПУ НУХТ перейменовано у Львівський технікум м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій.

Рішення про створення Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій прийнято Міністерством освіти і науки України (наказ № 461 від 9 червня 2004 року). Свідоцтво про державну реєстрацію Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, № 10681030009005329 видане Голосіївською райдержадміністрацією м. Києва від 14.08. 2006 р. Ідентифікаційний код 34568610. Довідка № 7110 з ЄДРПОУ від 16.08. 2006 р.

Ліцензування нової спеціальності

У 2012 році проводиться ліцензування спеціальності 5.14010301 "Туристичне обслуговування" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування".

Для всіх сфер економічної діяльності суспільства першочерговою проблемою залишаються кваліфіковані кадри. Необхідність підготовки спеціалістів за спеціальністю 5.14010301 "Туристичне обслуговування" зумовлена розвитком ринкових відносин в Україні. структурною перебудовою національної економіки, входженням України у світовий економічний простір та на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності.

Розвиток сфери туристичного обслуговування в Україні, а особливо в західному регіоні є одним з перспективних напрямів національної економіки. Світовий досвід свідчить про швидке зростання туристичного бізнесу. Розвинені країни світу, завдяки діяльності підприємств індустрії гостинності, відпочинку та розваг отримують 70% валового національного доходу і забезпечують 75% зайнятості населення.

Інноваційне спрямування процесів розвитку сфери туристичного обслуговування, пов'язане з підготовкою України до проведення чемпіонату з футболу "Євро 2012".

Розвинута інфраструктура міжнародних сполучень Західного регіону України, розширення обсягів мобілізації іноземних інвестицій накладають особливий відбиток на економіку та освітню діяльність у західному регіоні України та у Львівській області зокрема.

Особливо актуальна підготовка кадрів для туризму у Львівській області та Західному регіоні України, оскільки постійно зростаюча кількість підприємств індустрії гостинності, зручне географічне розташування області, проведення фінальної частини "Євро 2012" потребує кваліфікованого персоналу, який володіє фаховими знаннями та сучасними технологіями організації і обслуговування туристичних подорожей.

Підготовка туристичних кадрів є важливою складовою вирішення проблем отримання якісних інноваційних туристичних послуг в умовах загострення конкуренції на міжнародному туристичному ринку, а професійне лідерство фахівців стає стратегічним фактором успішного функціонування підприємств індустрії гостинності.

Освітній науковий та кадровий потенціал, матеріально-технічна база Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості НУХТ, досвід підготовки фахівців для галузей економіки держави дозволяє забезпечити високий рівень підготовки кадрів для потреб Західного регіону України та держави зокрема.

Загальна потреба у фахівцях з туристичного обслуговування за даними відділу статистики, моніторингу та прогнозування обласного центру зайнятості постійно зростає. Аналізуючи структуру потреби фахівців у професійному розрізі випускники Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій можуть частково вирішити це питання.

Підготовка спеціалістів з туристичного обслуговування буде здійснюватися за сучасними програмами, з використанням інноваційних технологій навчання. Всебічна комп'ютерна підготовка та широкі можливості використання ПЕОМ дозволяє студентам отримати рівень кваліфікації, що відповідає сучасним світовим вимогам.

Спеціалісти з індустрії гостинності матимуть можливість працевлаштування на підприємствах у сфері туристичного бізнесу та ін.

Кваліфікаційні вимоги до випускника приведено у відповідність до вимог та стандартів освітньо-професійних програм молодшого спеціаліста за галуззю знань 1401 "Сфера обслуговування", зі спеціальності 5.14010301 "Туристичне обслуговування", впроваджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014