Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ (032)-234-26-08, 263-62-61
м. Львів, вул. І. Пулюя 42  (карта)
http://www.ldkhp.com.ua

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ – це навчальний заклад, в якому готують молодших спеціалістів для підприємств харчової промисловості України

Загальна інформація

Освітянська справа у Галичині, і зокрема у славному місті Львові, має багату й цікаву історію. Одна з її етапних сторінок пов’язана з відкриттям у Львові технікуму харчової промисловості - навчального закладу, в якому готують молодших спеціалістів для підприємств харчової промисловості України. Історія нашого коледжу започаткована ще у1940 році, коли постановою уряду був створений Львівський технікум харчової промисловості на базі комерційного ліцею.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за сімома спеціальностями із чотирьох галузей знань. Випускники коледжу забезпечуються роботою за відповідною кваліфікацією на провідних підприємствах харчової промисловості України.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Перебуваючи з 2004 року в структурі Національного університету харчових технологій – одного з провідних навчальних закладів України, ми маємо змогу використовувати науково-методичну базу та кадровий потенціал його кращих професорів. Більшість випускників коледжу продовжують навчання в університеті, здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст на Львівському заочному факультету Національного університету харчових технологій, який діє на базі коледжу.

Навчання в нашому коледжі - гарантія якісної освітньої і професійної підготовки, а також добра перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ та високою кваліфікацією його випускників.

Форми навчання – денна (на базі 9 і 11 класів), заочна (на базі 11 класів).

На базі коледжу працює Львівський заочний факультет Національного університету харчових технологій, що проводить підготовку спеціалістів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за напрямами і спеціальностями:

  • економіка і підприємництво (облік і аудит);
  • харчова технологія та інженерія (технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів;
  • технологія бродильних виробництв і виноробства);
  • інженерна механіка (обладнання харчових і переробних виробництв).

Матеріально-технічна база

Будівлі і споруди коледжу розміщені на земельній ділянці площею 2,25 га.

Матеріально-технічна база складається з навчального корпусу загальною площею 10763 кв. м., у тому числі навчальна площа - 8364 кв. м, в розрахунку 11,1 кв. м. на одного студента. Відповідно до вимог навчальних планів у коледжі створено 22 навчальних кабінети та 24 лабораторії, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів за відповідними спеціальностями.

Бібліотека розміщена в навчальному корпусі коледжу і має абонемент, читальний зал на 80 місць, книгосховище загальною площею 320 кв. м., у якому налічується 187 тис. екземплярів книг. Функціонує філіал бібліотеки в гуртожитку, де є читальний зал на 30 робочих місць.

У бібліотеці впроваджена комп’ютерна система "Бібліограф". Студенти і викладачі мають доступ до світових електронних інформаційних ресурсів через мережу Інтернет.

У навчально-виховному процесі задіяно понад 100 сучасні персональні комп’ютери з відповідним периферійним обладнанням. У коледжі обладнано п’ять навчальних лабораторій інформатики і комп’ютерної техніки та лабораторія інформаційних систем і технологій. Усі комп’ютери об’єднані в локальну комп’ютерну мережу, забезпечується необмежений в обсязі та часі доступ до глобальної мережі Інтернет студентам, викладачам і співробітникам з будь-якого комп’ютера за допомогою радіоканалу або виділеної лінії.

Лекційні заняття проводяться в кабінетах, спеціально обладнаних мультимедійними технічними засобами та відповідною комп’ютерною технікою.

Наявні кабінети і лабораторії мають необхідні технічні засоби навчання, навчальні й інформаційні стенди, засоби візуального супроводу занять.

Для проведення навчальних практик з усіх спеціальностей в коледжі створені навчально-виробничі майстерні та лабораторії:

  • слюсарно-механічні майстерні;
  • лабораторія-мініпекарня;
  • лабораторія-цех з виробництва хлібного квасу;
  • лабораторія-їдальня і навчальний бар;
  • навчальний готель.

У коледжі працюють їдальня на 176 місць, обладнана найновішим устаткуванням, студентське кафе, де проходять практичну підготовку студенти спеціальності "Виробництво харчової продукції".

У їдальні проводяться святкові вечори, інші урочистості для студентів і працівників коледжу.

До спортивного комплексу входить спортивний зал площею 288 кв. м, зал гімнастики площею 75кв. м, тренажерний зал площею 45 кв. м, лижна база, оздоровчий центр, стадіон, баскетбольний, волейбольний, футбольний майданчики, сектори для занять легкою атлетикою.

У коледжі діють спортивні секції, в яких студенти займаються різними видами спорту, зокрема важкою атлетикою, аеробікою, спортивними танцями, футболом.

Студенти коледжу постійно стають переможцями обласних та загальноукраїнських спортивних змагань.

У коледжі створено всі необхідні соціально-побутові умови для роботи і навчання. До послуг студентів гуртожиток загальною площею 5362кв. м. на 440 місць. Усі іногородні студенти мають змогу протягом усього часу навчання проживати в гуртожитку.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014