Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Сімферопольський коледж НУХТ (0652) 27-62-20, 51-81-85
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гаспринського 3  (карта)
http://sknuft2008.narod.ru

Сімферопольський коледж НУХТ

Сімферопольський коледж Національного університету харчових технологій є державним вищим навчальним закладом 1-го рівня акредитації та підпорядкований Міністерству освіти і науки України

Загальна інформація

За роки існування навчальним закладом було підготовлено понад 25000 фахівців, які успішно працюють у всіх регіонах Україні, а також в країнах СНД.

Сьогодні коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на денному та заочному відділеннях із 7-ми спеціальностей.

Ліцензійний обсяг прийому складає:

 • 313 людини - за денною формою навчання,
 • 233 особи - за заочною формою.

Сімферопольський коледж НУХТ здійснює загальноосвітню діяльність з освітнім рівнем повної загальної середньої освіти (III-й ступінь) з ліцензійним обсягом 295 осіб.

Загальна чисельність працюючих складала 155 чоловік (на 01.10. 2011 р.).

Навчання проводиться на підставі державного замовлення, а також на договірній (платній) основі з юридичними і фізичними особами.

Сімферопольський коледж Національного університету харчових технологій єдиний в Криму випускає молодших спеціалістів для харчової та переробної промисловості.

Свою діяльність навчальний заклад проводить в повній відповідності з діючими в освіті Україні законодавчими документами, а також відповідно до Конституції України.

Матеріальна база

Коледж має в своєму користуванні 2 навчальні корпуси, навчальні слюсарно-механічні майстерні та упорядковане гуртожиток на 535 місць.

Загальні площі будівель складають - 15475,4 м2, в т. ч. площа гуртожитку - 7443,0 м2. Загальна площа навчальних корпусів становить 8032,4 м2. Кількість навчальних приміщень (спеціалізовані кабінети, лабораторії, комп'ютерні класи та лабораторії, аудиторії загального користування, в т. ч. потокові) - 66.

Коледж має власну бібліотеку з книгосховищем, філією в гуртожитку і читальним залом на 50 місць.

Книжковий фонд бібліотеки складає більше 51,0 тис. примірників книг різної навчальної літератури, в т. ч. довідкової, а також періодичних видань. Крім того, є більше 2000 підручників в електронному виді. Також в бібліотеці коледжу є напрацьовані викладачами необхідні навчально-методичні посібники та розробки для студентів як денної, так і заочної форми навчання. Бібліотека коледжу оснащена комп'ютерами.

В цілому в навчальному закладі кількість комп'ютерів становить 140 шт. З них безпосередньо зайняті у навчальному процесі 95 шт. (Кількість комп'ютерів на 100 студентів денної форми навчання становить 15,3 одиниці). Комп'ютерами оснащений і зал курсового та дипломного проектування, комп'ютери об'єднані в локальні мережі. Всі комп'ютерні класи і частина службових приміщень мають вихід в Internet.

Навчальний заклад має три медичних кабінети (по одному в кожному навчальному корпусі та гуртожитку), три студентських буфета, дві актові зали на 100 і 240 чоловік.

В наявності є спортивний комплекс зі спортивним залом.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес проводиться в одну зміну. Затверджені графіки навчального процесу витримуються. Навчальні плани складаються на кожну спеціальність і повністю відповідають чинним в освіті стандартам.

Навчальний процес в 2011-2012 навчальному році здійснювали 72 викладача. Всі вони об'єднані в 11 циклових комісій:

Кадровий потенціал педагогічного колективу наступний:

 • 32 чол. - Викладачі вищої категорії, в т. ч. мають педагогічне звання: викладач-методист - 10 чол.; старший викладач - 5 чол.; фахівців I категорії - 14 чол.; фахівців II категорії - 10 чол.; фахівців - 16 чол.
 • 3 людини мають вчений ступінь кандидата наук (у різних областях знань).

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Сімферопольський коледж НУХТ входить у навчальний комплекс Національного університету харчових технологій, крім того підтримує тісні зв'язки з Одеською державною академією холоду та Севастопольським національним технічним університетом.

Наші випускники працевлаштовуються на різні промислові підприємства (в основному харчові), а також установи та організації АР Крим.

Після закінчення коледжу значна частина випускників продовжує своє навчання з метою отримання освітнього рівня "бакалавр", потім "спеціаліст" або "магістр" у ВНЗ III-IV рівня акредитації:

 • Заочний факультет Національного університету харчових технологій в м. Сімферополі - м. Сімферополь, СК НУХТ;
 • Національний університет харчових технологій - м. Київ;
 • Одеська державна академія холоду - м. Одеса;
 • Одеська національна академія харчових технологій - м. Одеса
 • Севастопольський національний технічний університет - м. Севастополь;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки - м. Харків;
 • Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" - м. Сімферополь
 • та інші ВНЗ, спеціальності в яких є прямим продовженням придбаних випускниками в СК НУХТ спеціальностей.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014