Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Економіко-гуманітарний коледж (0654) 26-02-51
АР Крим, м. Ялта, вул. Гоголя-Зарічна 10/3  (карта)
http://www.cshi.crimea.edu

Економіко-гуманітарний коледж

"Економіко-гуманітарний коледж" - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - окремий підрозділ Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта), який готує фахівців на основі базової загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, було засноване в 2006 р.

Загальна інформація 

Реалізуючи концепцію безперервної освіти, РВНЗ КГУ вибрав ступеневу систему підготовки фахівців, яка надає умови для раціональної побудови освітнього процесу, коли оптимально поєднуються фундаментальні та прикладні рівні освіти в залежності від конкретних завдань підготовки фахівця. Такий підхід дає можливість оперативно задовольняти потребу суспільства у фахівцях різного рівня підготовки.

Основні напрямки діяльності коледжу: підготовка висококваліфікованих фахівців для галузей освіти, культури і мистецтва, економіки і промисловості.

Головні завдання Економіко-гуманітарного коледжу:

 • здійснення освітньої діяльності, що включає навчально-методичну, культурно-виховну, спортивну, наукову діяльність в сфері освіти, культури, економічної діяльності;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу, суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємоповаги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • забезпечення надбання студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;
 • забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на ринку праці на певні спеціальності з метою працевлаштування випускників;
 • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;
 • просвітницька діяльність.

Управління діяльністю "Економіко-гуманітарного коледжу" здійснює директор коледжу - кандидат філологічних наук, доцент Лобачева Наталія Олександрівна, заступник директора Іванушкіна Христина Анатоліївна, методист Ніжегородова Анастасія Олексіївна, вихователь Меметова Ельмаз Едемовна.

У коледжі функціонує студентське самоврядування, основними завданнями якого є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Основні види навчальних занять у коледжі: лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Забезпечення навчального процесу

Підготовку фахівців здійснюють викладачі предметних комісій загальноосвітніх дисциплін, кафедри історії та права, філософії, української філології, педагогіки, психології, іноземної філології, фізичного виховання та реабілітації, математики, образотворчого мистецтва, дизайну, менеджменту, економічної теорії, фінансів та банківської справи.

У складі коледжу працюють 65 педагогічних працівників, серед яких 15 кандидатів наук, 25 старших викладачів.

Для здійснення практичної підготовки фахівців коледж співпрацює з навчально-виховними закладами, банками, готелями м. Ялти, Алушти та інших регіонів Криму.

Коледж має свій бібліотечний фонд, який постійно поповнюється новими надходженнями наукової, навчальної та методичної літератури, періодичними спеціалізованими виданнями.

Студенти коледжу мають можливість безкоштовно займатися в гуртках, студіях естетичного циклу: вокал, танці, сценічне мистецтво, а також у психологічних гуртках університету.

Студенти мають можливість харчуватися в їдальні та кафе у приміщенні університету.

Життя коледжу - це не тільки заняття. Це радість спілкування, творчі зустрічі з цікавими людьми, це музика, танці, спортивні змагання, туристичні походи по Криму.

Коледж сьогодні - це колектив педагогів, батьків та студентів, які зібралися для того, щоб всі разом і особисто кожен реалізовував девіз коледжу: "Освіта - найбільше земне благо, але тільки тоді, коли воно найвищої якості!"

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014