Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Мелітопольський промислово-економічний коледж (06192) 5-20-54, 5-27-54
Запорізька обл., м. Мелітополь, проспект 50 Р. Перемоги 19  (карта)
http://mdpet.org.ua

Мелітопольський промислово-економічний коледж

Мелітопольський промислово-економічний коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який проводить підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" (ЕТ)

Кваліфікація: технік-електрик

Знання та вміння: здатність виконувати проекти з електропостачання підприємств, електроприладів, виробничих механізмів; організовувати та виконувати монтаж, експлуатацію та ремонт електроустаткування.

Посади: диспетчер електропідстанції, електричної дільниці; технік з налагодження та випробовувань.

"Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" (КС)

Кваліфікація та вміння: технік з обчислювальної техніки

Знання: обстеження об'єктів автоматизації та їх ідентифікації; розробка програмних модулів для обміну інформацією в комп'ютерно-інтегрованих мережах; побудова складних об'єктно-орієнтованих комп'ютеризованих систем (КС), засобів автоматики й управління; розробка алгоритмічного та програмного забезпечення КС; розробка електричних, функціональних та блок-алгоритмічних і програмних схем компонентів КС, засобів автоматики й управління.

Посади: технік з обслуговування комп'ютерних систем і мереж в банківських установах, видавництвах, бюджетних організаціях; технік з ремонту КТ; виробництво ЕОМ.

“Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” (ОМ)

Кваліфікація та вміння: технолог

Знання: розробка технологічних процесів виробництва на прості види продукції та її елементи; розробка режимів виробництва, організація праці на дільниці; організація роботи з контролю продукції і перевірка виконання.

Посади: технік-технолог, технолог, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, диспетчер виробництва, контролер верстатних і слюсарних робіт, верстатники (на роботах високої кваліфікації)

“Виробництво двигунів” (ВД)

Кваліфікація та вміння: технік-механік

Знання: розробка технології виробництва деталей і випробування двигунів внутрішнього згоряння; виконання налагоджувальних робіт різних видів устаткування на дільниці; здійснення контролю на усіх стадіях виробничого процесу.

Посади: технік-конструктор, механік-налагоджувальник, механік дільниці, випробувач двигунів, слюсар з паливної апаратури.

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” (ТО)

Кваліфікація та вміння: механік

Знання: проведення технологічного обслуговування автомобіля та поточного ремонту, керівництво водіями, оформлення технічної документації автомобіля на АТП, СТО.

Посади: механік, механік з ремонту транспорту, технік конструктор (механік)

“Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок ” (МХ)

Кваліфікація та вміння: технік-механік

Знання: планування процесу виробництва, корегування технологічного режиму виробництва, конструювання холодильно-компресорного обладнання середньої складності, забезпечення відповідності розроблених конструкцій технологічним завданням.

Посади: завідувач станції охолодження, технік з експлуатації та ремонту, технік-конструктор, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер цеху, начальник бригади.

“Економіка підприємства” (ЕП)

Кваліфікація та вміння: молодший спеціаліст з економіки підприємства

Знання: формування планово-розрахункових цін, складання кошторисів і калькуляцій на продукцію підприємства.

Посади економіст, інспектор з цін, технік з планування, технік з праці, хронометражист.

“Бухгалтерський облік” (БО)

Кваліфікація та вміння: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Знання: організація фінансово-господарської діяльності підприємств; визначення доходів, витрат і фінансових результатів підприємств і організацій, визначення цін.

Посади: бухгалтер, завідувач каси, касир-експерт, рахівник, ревізор.

“Комерційна діяльність” (КД)

Кваліфікація та вміння: молодший спеціаліст з комерційної діяльності

Знання: організація забезпечення конкурентоспроможності продукції, організація комерційних зв’язків, оперативний контроль якості продукції.

Посади: комерсант, керуючий агентством, торгівельний агент, комівояжер, товарознавець, представник з реклами.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014