Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Запорізький електротехнічний коледж ЗНТУ (0612) 34-75-42, 34-46-52
м. Запоріжжя, проспект Леніна 194  (карта)
http://zetk.com.ua

Запорізький електротехнічний коледж ЗНТУ

Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету (ЗЕК ЗНТУ) - один з найвідоміших вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації Придніпровського промислового регіону

Історія

Історичний шлях розвитку навчального закладу розпочинається з 1935 року, як Запорізького алюмінієвого технікуму.

За роки існування в коледжі отримали путівку в життя понад 30 тисяч молодих фахівців.

Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету забезпечує різнорівневу підготовку, перепідготовку молодших спеціалістів і бакалаврів, підвищення кваліфікації, професійну та курсову підготовку фахівців для реалізації безперервної ступеневої освіти на Україні, що відповідає основним напрямкам Законів "Про освіту", "Про вищу освіту", концепціям, викладеним в національній програмі "Освіта. Україна ХХI століття", положенням Болонського процесу навчання.

Загальна інформація

Сьогодні коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі з таких спеціальностей:

Економіка підприємства;

  • Технологія обробки металів на верстатах і автоматичних лініях;
  • Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки;
  • Виробництво електричних машин і апаратів;
  • Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
  • Розробка програмного забезпечення;
  • Дизайн.

За бажанням студенти можуть отримати другу вищу освіту та дипломи державного зразка на відділенні післядипломної освіти, а також здобути додаткові знання і вміння в центрі курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації з економіки, бухгалтерського обліку, комп'ютерних технологій.

Виконуючи соціальні замовлення регіону, коледж має всі необхідні умови для якісного підвищення кваліфікації, спеціалізації фахівців у галузі знань "Економіка і підприємництво", а саме: акредитовані спеціальності з підготовки молодших спеціалістів; матеріальну базу, що відповідає вимогам МОН України; високопрофесійні викладацькі кадри з акредитованих спеціальностей, які мають особистий практичний досвід роботи з економіки і підприємництва, досвід співпраці з провідними організаціями й підприємствами регіону щодо перепідготовки фахівців; замовлення на розширення профілю (підвищення кваліфікації) і спеціалізації від Запорізького обласного центру зайнятості; врахування при здійсненні освітньої діяльності динаміки змін у потребах підприємств; необхідне навчально-методичне забезпечення.

На базі обчислювального центру коледжу працює Центр інформаційних технологій ("ІНТЕХ"), який забезпечує виконання завдань усіх відділень з питань використання обчислювальної техніки та впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Також "ІНТЕХ" надає освітні послуги підприємствам Запоріжжя та іншим замовникам з вирішення виробничих завдань щодо підготовки та перепідготовки кадрів, з розробки конструкторсько-технологічної документації з використанням комп'ютерної техніки, моделювання та програмування, виконання інженерних розрахунків, оснащення і введення в експлуатацію автоматизованої бухгалтерської та планово-економічної звітності. На базі Центру інформаційних технологій "ІНТЕХ", проводяться науково-методичні семінари за загальною тематикою "Комп'ютерні технології: нові рішення".

З 2003 року коледж здійснює підготовку майбутніх студентів на підготовчих курсах до вступу у вищі навчальні заклади України. Більшість слухачів підготовчих курсів стають студентами коледжу. Саме тому рейтинг підготовчих курсів щорічно зростає.

Сьогодні у коледжі на денному відділенні навчається 1200 студентів, на заочному - 300 студентів. Щорічно 100 студентів здобувають знання на відділенні післядипломної освіти, понад 500 слухачів закінчують курси перепідготовки.

Забезпечення навчального процесу

Навчально-виховний процес забезпечує кращий у регіоні викладацький склад – висококваліфіковані викладачі коледжу та інших навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які мають наукові ступені та вчені звання. Очолює педагогічний колектив заслужений учитель України Кормишов Ю. С.

Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, сучасних дидактичних засобів навчання.

Впродовж останніх років здійснюється інтенсивна комп'ютеризація та інформатизація навчального процесу. В комп'ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. У період навчання передбачається оволодіння прикладними комп'ютерними програмами за фахом, а також придбання навичок з математичного моделювання, з прийняття конструкторських і технологічних рішень.

Матеріально-технічна база

Коледж має достатню науково-матеріальну базу: навчальні корпуси, у яких розміщено 50 спеціалізованих кабінетів і лабораторій, обладнаних сучасним устаткуванням, навчально- виробничі майстерні, 10 комп'ютерних класів, бібліотеку з читальною залою, їдальню, дві спортивні зали, тренажерні зали для заняття атлетичною гімнастикою, музеї бойової слави та історії навчального закладу, медичний пункт, гуртожиток.

Студентами і викладачами коледжу широко використовується мережа Internet, до якої підключено 133 персональних комп'ютери, а у локальній мережі працюють 166 ПЕОМ.

У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції, видається газета "Коледж".

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації та підприємствами

Зберігаючи кращі традиції попередніх поколінь, студенти мають змогу набувати необхідного виробничого досвіду на кращих промислових підприємствах нашого міста.

В коледжі діє ступенева освіта, яка дає можливість випускникам продовжити навчання з обраної спеціальності за скороченим терміном у Запорізькому національному технічному університеті, а також в інших вищих навчальних закладах III -IV рівнів акредитації.

Довгострокові угоди коледжу про співпрацю з такими провідними підприємствами м. Запоріжжя, як: "Потенціал", ВАТ "Перетворювач", ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "Завод високовольтної апаратури", ТОВ "Укрелектромонтаж", ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", ВАТ "Запоріжтрансформатор" гарантують працевлаштування випускників та дають змогу молодим спеціалістам підібрати місце роботи з урахуванням власних можливостей.

Наш коледж розташований на одній з найкрасивіших вулиць центру міста. Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Ласкаво просимо до Запорізького електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету!

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014