Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж Класичного приватного університету (061) 701-92-35, 701-92-35
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б  (карта)
http://www.zhu.edu.ua/college/

Коледж Класичного приватного університету

Коледж Класичного приватного університету, заснований 26 лютого 2007 року, відзначив свій 5-річний ювілей. Він здійснює прийом абітурієнтів за тринадцятьма спеціальностями

Загальна інформація

Для навчання ти можеш обрати заочну чи дистанційну форми навчання і отримувати повну загальну середню освіту в своїй школі.

Навчання триває протягом трьох років.

Після закінчення Коледжу ти отримаєш диплом державного зразка "молодшого спеціаліста" і можеш, продовживши навчання в університеті з третього курсу, за скороченим терміном отримати диплом бакалавра.

Прийом на навчання в Коледж КПУ здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (тобто після закінчення 9-ти класів) за результатами вступних випробувань.

Тому якомога раніше почни пошуки свого місця в світі професій, а:

 • доброзичлива демократична атмосфера коледжу;
 • можливість використання індивідуальних програм професійного вибору, рання профілізація;
 • прекрасна матеріальна база Класичного приватного університету;
 • скорочений термін навчання для одержання повної вищої освіти (бакалавра) є тими перевагами, які забезпечить Коледж КПУ.

І хай щастить тобі в правильному виборі разом з Коледжем КПУ!

Ступенева освіта

Сутність ступеневої вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Виникнення концепції ступеневої освіти зумовлене:

 • диференціацією вимог до характеру і змісту освіти і професійної підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх рівнів;
 • необхідністю забезпечення випускниками можливості здійснювати професійну кар’єру.

На сьогодні до структури вищої освіти входять освітні рівні:

 • молодший спеціаліст;
 • бакалавр (базова вища освіта);
 • магістр (спеціаліст) (повна вища освіта).

Молодший спеціаліст – освітній рівень вищої освіти, який здобувається на основі базової загальної середньої освіти із одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти (або на основі повної загальної середньої освіти) і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та набуття компетенцій для виконання виробничих функцій певного рівня професійної діяльності.

Які ж конкретні кроки треба зробити? Рекомендуємо навчання за схемою "молодший спеціаліст – бакалавр", що передбачає скорочення загальних термінів здобуття повної вищої освіти.

Перший крок. Вступ до Коледжу Класичного приватного університету на обрану спеціальність з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти. Навчання в Коледжі КПУ здійснюється за 13 спеціальностями. Термін навчання – 3 роки. У навчальному процесі використовуються інформаційно-комунікаційні технології (дистанційний підхід). Випускники коледжу одержують дипломи державного зразка з присвоєнням кваліфікації "молодший спеціаліст". До переваг навчання в Коледжі КПУ відносимо ранню профілізацію, використання індивідуальних програм професійного вибору, висококваліфікований викладацький склад Класичного приватного університету.

Другий крок. Продовження навчання в Класичному приватному університеті на наступному освітньому рівні "бакалавр" за спорідненим напрямом підготовки за умови:

 • скороченого терміну навчання (починаючи з третього курсу університету);
 • надання пільг (знижки в оплаті за навчання).

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014