Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Закарпатський базовий медичний коледж (03142) 4-23-80
Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Львівська 143  (карта)
http://www.zbdmk.com.ua

Закарпатський базовий медичний коледж

Закарпатський базовий медичний коледж - вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації

Історія

В жовтні 1945 року на основі рішення Уряду і наказу Закарпатського обласного виконкому (наказ №127 від 13 жовтня 1945 року) було відкрито Хустську школу медичних сестер на базі 7 класів з двохрічним терміном навчання. Приступило до навчання 60 чоловік і вже в 1947 році видані перші дипломи медичних сестер.

У вересні 1953 року у школі відкрито акушерське відділення із трьохрічним терміном навчання на базі 7 класів.

В листопаді 1954 року постановою Закарпатського обласного виконавчого комітету Хустська школа медичних сестер реорганізована в Хустське медичне училище з правом здійснювати підготовку за спеціальностями:

  • "Медична сестра" (2 роки) та "Фельдшер" (3 роки).

Навчальний корпус школи знаходився в одноповерховому пристосованому приміщенні по вул. Слов’янській і нараховував 9 аудиторій та 2 лабораторії.

Навчально-виховний процес здійснювали в 1946 році 6 викладачів.

В 1983 році Хустське медичне училище відсвяткувало новосілля – перейшло в новозбудований сучасний корпус. Наказом Міністерства охорони здоров’я України в листопаді 1989 року училищу надано статус Хустського базового медичного училища для надання методичної допомоги медичним училищам області.

В 1999 році відкрито акушерське відділення на базі середньої освіти з двохрічним терміном навчання.

Рішенням ДАК України від 17.05. 2001 р. Хустське базове медичне училище отримало ліцензію на право провадження освітньої діяльності зі спеціальностей: "Фармація" та "Сестринська справа" (бакалавр) на базі молодшого спеціаліста, а також надано статус вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації – Закарпатський базовий державний медичний коледж.

21 грудня 2001 року рішенням №372 сімнадцятої сесії ІІІ скликання Закарпатської обласної Ради змінено статус та назву Хустського базового медичного училища на вищий навчальний заклад – Закарпатський базовий державний медичний коледж.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

В коледжі діють 27 обладнаних належним чином кабінетів, 5 лабораторій та 2 комп’ютерних кабінети.

Спортивна база має хороші умови для фізичного розвитку – типовий спортзал і спортивні майданчики на території коледжу.

Укомплектована основною, додатковою та художньою літературою бібліотека, працюють два читальні зали.

При коледжі діє столова, медпункт.

Навчально-виховний процес здійснюють 62 штатних викладачів, із них – два кандидата наук, та 16 сумісників.

Залучено до проведення навчального процесу викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV акредитації та провідних спеціалістів закладів охорони здоров’я, а саме: 1- доктор медичних наук, 4 кандидати медичних наук.

Відділення коледжу

Лікувальна справа

Відділення спеціальностей "Фармація", "Лікувальна справа", "Акушерська справа" є правонаступником фельдшерського відділення.

На сьогоднішній день "Фармація", "Лікувальна справа", "Акушерська справа" має ліцензований обсяг підготовки по спеціальностям:

  • 5.110201 "Фармація" - 30 чол.
  • 5.110101 "Лікувальна справа" – 60 чол.
  • 5.110107 "Акушерська справа" – 30 чол.

Викладацький склад відділення становить 76 осіб, з них - 62 штатних викладачів та 14 сумісників. Серед штатного викладацького складу працює 2 кандидатів наук.

39 викладачів вищої категорії: з них 10 мають звання "старший викладач", та 16 "викладач-методист". 10 викладачів першої категорії та 4 викладачів другої категорії, 9 викладачів спеціалістів. Згідно із законом України "Про вищу освіту" викладачі нашого коледжу:

  • Постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність і наукову кваліфікацію.
  • Забезпечують високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін згідно освітніх програми відповідної спеціальності.
  • Додержуються норм педагогічної етики та моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України.
  • Додержуються законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

На відділенні навчається 297 студентів. Створені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, аудиторії з технічними засобами навчання, кабінети для практичного заняття. Практичні заняття проводяться на базі Хустської районної лікарні та поліклініці.

В наявності два комп'ютерні класи, підключений Інтернет. Студенти працюють в гуртках, беруть участь в науково-практичних конференціях.

Проводиться виховна робота з студентами в формі: класні години, етнічні бесіди, екскурсії, змагання, туристичні походи, виставки, різноманітні конкурси.

Сестринська справа

Закарпатський базовий державний медичний коледж є правонаступником Хустської школи медичних сестер, заснованої на комунальній власності відповідно до рішення № 147 від 25 жовтня 1945 р. виконкому Закарпатської обласної ради депутатів трудящих, яку у 1954 р. перейменовано в Хустське медичне училище.

Особлива роль у підготовці сестринських високопрофесійних кадрів відводиться в нашому вищому медичному навчальному закладу - в коледжі, запроваджена відповідно до Європейських і світових стандартів, ступенева медсестринська освіта − від ліцензованої медичної сестри до бакалавра медицини.

На даний час на відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: - дипломована медична сестра та бакалавр медицини. Навчальний процес на відділенні забезпечується відповідною матеріально-технічною базою та достатнім аудиторним фондом. Книжковий бібліотечний фонд становить понад 38 400 примірників, що відповідає задоволенню потреб читачів, їх професійній підготовці, потребам навчально-методичної та культурно-виховної роботи.

Характеристика педагогічного складу зі спеціальності "Сестринська справа": загальна чисельність викладачів – 47, з них: кандидатів наук – 4; викладачів з вищою кваліфікаційною категорією - 26; викладачів з першою кваліфікаційною категорією - 5; викладачів з другою кваліфікаційною категорією – 7; з кваліфікаційною категорією "спеціаліст" - 9. Всі викладачі викладають дисципліни, що відповідають їх базовій освіті.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014