Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Виноградівський державний коледж МДУ (03243) 2-15-89
Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Вакарова 13  (карта)
http://msu.edu.ua/vynohradiv-state-college

Виноградівський державний коледж МДУ

Виноградівський державний коледж МДУ – один із навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

Структурними підрозділами коледжу є відділення і циклові комісії: функціонують 5 відділень денної та заочної форми навчання, 7 циклових комісій.

За 60 років існування навчального закладу було підготовлено близько 9300 фахівців для народного господарства енергетичної галузі України та близького зарубіжжя, з них за ОКР "Бакалавр" – 108 випускників.

Навчальний процес в коледжі забезпечує кваліфікований викладацький колектив, що складається з 113 педагогічних працівників, серед яких 37 спеціалістів вищої та першої категорії, 6 старших викладачів, 5 викладачів-методистів, 5 докторів наук та 11 кандидатів наук. Метою роботи педагогічного колективу є підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів, здатних до активної творчої, професійної та соціальної діяльності.

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчальних планів і програм та санітарно-гігієнічним нормам і дозволяє у повному обсязі забезпечити підготовку фахівців. Вона складає 25 лабораторій, 51 навчальний кабінет та 5 навчальних майстерень, обладнаних сучасними приладами, наочними посібниками. Практичні навики студенти здобувають в навчальних майстернях з слюсарно-механічним, зварювальним, електромонтажним, швейним цехами. Бібліотека з книжковим фондом 67 тисяч екземплярів, 2-ма читальними залами забезпечує належний рівень підготовки студентів. Матеріальна база постійно змінюється в якісному та кількісному вигляді.

Одним із пріоритетів коледжу в реалізації принципу наступності і безперервності ступеневої освіти є інтеграція вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. Вона реально дає можливість залучення професорсько-викладацького складу університету до проведення занять на старших курсах коледжу, що дозволяє підвищити рівень загальноосвітньої і професійної підготовки молодшого спеціаліста на базі новітніх технологій навчання та комп’ютеризації навчального процесу і більш раннє його адаптування до умов навчання в університеті.

У коледжі налагоджено зворотній зв’язок з випускниками, впроваджена система контролю за працевлаштуванням молодих фахівців, що дозволяє проводити аналіз попиту на ринку праці професій і спеціальностей, які готує коледж, та їх адаптацію до нових економічних умов.

Випускники направляються на роботу на підприємства і організації різних форм власності регіону та України.

Основними структурними складовими коледжу є:

  • відділення напряму "Автоматика та управління";
  • відділення напряму "Машинобудування та матеріалообробка, текстильна та легка промисловість";
  • відділення напряму "Культура, економіка та підприємництво";
  • відділення напряму "Електротехніка та електромеханіка";
  • відділення заочної форми навчання.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Випускники коледжу продовжують навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра в Мукачівському державному університеті, Національному університеті "Львівська політехніка", Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, Тернопільському технічному університеті та інших вищих навчальних закладах.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014