Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Політико-правовий коледж "АЛСКО" (044) 560-11-76, (044) 483-69-68
м. Київ, вул. Мельникова 39  (карта)
http://alsko.com.ua

Політико-правовий коледж "АЛСКО"

Основна мета Політико-правового коледжу "АЛСКО" – це підготовка сучасних фахівців з права, економіки та політики, які володіють високими професійними та інтелектуальними якостями, здатних очолити процеси економічних перетворень в Україні як сьогодні, так і в майбутньому

З моменту створення у 1992 році і по теперішній час діяльність коледжу на освітньому просторі створила імідж надійного навчального закладу із розвиненою системою ступеневої освіти, осередку еліти ділового світу, програми якого відповідають сучасним критеріям і стандартам державної та світової освіти.

Пріоритети розвитку Коледжу

З огляду на реалізацію місії та основних завдань на сучасному етапі визначальними пріоритетами розвитку Коледжу є:

 • орієнтація на професійну підготовку середнього керівного складу;
 • запровадження та дотримання загальнодержавних та європейських стандартів підготовки фахівців-юристів;
 • розвиток і широке використання сучасних освітніх технологій, спрямованих на ефективне навчання студентів, їх безперервну фахову освіту;
 • посилення науково-дослідної та інформаційно-консультаційної діяльності у сфері права.

Коледж готує спеціалістів з напряму: 0304 "Право", спеціальність 5.03040101 "Правознавство".

Виробнича функція та предмет діяльності: "Правове регулювання господарської діяльності та кадрова служба у виконавчих органах влади".

Передбачено денну та заочну форми навчання.

Спеціалізації:

 • юрист-економіст (господарсько-правова);
 • юрист-правозахисник (кримінально-правова);
 • юрист-політолог (організація, проведення та правова підтримка виборчих кампаній);
 • інформаційне право (інформаційні системи та Інтернет в юриспруденції, охорона високих технологій).

Термін навчання в коледжі - 3-4 роки. Програма вступних іспитів включає співбесіду і тестування: із української мови та тесту за фаховим спрямуванням.

Для абітурієнтів та старшокласників постійно працюють безкоштовні підготовчі курси. Зарахування до коледжу після підготовчих курсів – поза конкурсом.

Після успішного закінчення повного курсу навчання випускники коледжу отримують державний диплом про вищу освіту першого рівня акредитації (кваліфікація: юрист-молодший спеціаліст).

Забезпечення навчального процесу

В коледжі працює висококваліфікований викладацький склад, до якого входять професори і доценти права та економіки, науковці а також працівники-практики правоохоронної сфери, органів прокуратури, адвокатури України, державних та комерційних структур.

З метою практичного засвоєння студентами знань в галузі законодавства, в коледжі створена учбово-методична лабораторія "Консалтінг-центр "АЛСКО". Також на базі коледжу працюють курси підвищення кваліфікації за напрямками:

 • "Бухгалтер",
 • "Комерційний директор",
 • "Оператор-користувач ПЕОМ".

Важливим фактором є участь коледжу "АЛСКО" у навчально-науковому комплексі "Вища школа права" при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, яка дозволяє стверджувати, що випускники коледжу зможуть продовжувати своє навчання та професійну спеціалізацію до отримання кваліфікації "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" у Київському університеті права Національної Академії Наук України за спеціальністю 6 (7,8). 03040101 "Правознавство".

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

1 грудня 2010 року підписано доповнення до угоди про співпрацю між Київським університетом права НАН України та Політико-правовим коледжем "АЛСКО" (в рамках Науково-навчального комплексу), згідно з яким, починаючи з 2011 року, рішення та рекомендації випускної державної кваліфікаційної комісії коледжу про оцінку знань, виявлених при складанні екзаменів та захисті дипломного проекту (роботи), а також про присвоєння випускникам коледжу відповідної кваліфікації є підставою для зарахування до Київського університету права НАН України без проведення співбесіди та/або додаткового тестування.

Підписання даного доповнення керівниками обох провідних юридичних навчальних закладів дозволить випускникам коледжу, які виявили за час навчання високі показники та отримали високу оцінку при складанні випускних екзаменів та захисті дипломного проекту (роботи) продовжити, без додаткових вступних іспитів, своє навчання за спеціальністю "Правознавство" у Київському університеті права НАН України.

Також у 2012 році підписано угоди про співпрацю щодо продовження навчання випускників коледжу із Інститутом права і психології Національної академії внутрішніх справ та Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна".

Активну участь у житті коледжу приймає Студентське самоврядування. Студенти випускають газету "Інформер".

Для відпочинку студентів постійно проводяться вечори та спортивні змагання. Існує своя команда КВК.

Студенти постійно приймають участь у міських, Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Випускники коледжу професійно застосовують знання отримані в період навчання, працюючи в судових органах, органах виконавчої влади та внутрішніх справ, установах юстиції, в юридичній службі підприємств та організацій різних форм власності.

Наших випускників відрізняє:

 • Чітко визначені професійні якості та ділова інтуїція;
 • Здатність передбачати тенденції у бізнесі;
 • Цілісне бачення професійних функцій;
 • Вміння змінюватись і не боятися змін.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014