Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Торговельно-економічний коледж КНТЕУ (044) 452-68-38
м. Київ, вул. Львівська 2/4  (карта)
http://www.tek-knteu.info

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

Основним завданням Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ є задоволення суспільних та індивідуальних потреб міста Києва, Київської області у здобутті випускниками загальноосвітніх шкіл вищої освіти з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", "бакалавр", а також подальшого їх навчання за ступеневою освітою "молодший спеціаліст-бакалавр"; "бакалавр-спеціаліст-магістр" та здобуття повної вищої освіти у КНТЕУ та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

Місія коледжу – повсякденно збагачуючи зміст освіти на базі передових навчальних технологій, всебічної інформатизації, активно сприяти розвитку людського потенціалу на благо України.

З історичного минулого коледж запозичив найкращі науково-педагогічні здобутки і сьогодні це сучасний вищий навчальний заклад, що мобільно реагує на запити сьогодення, вміло опановує новітні підходи та методики.

Професійне викладання поєднується тут із доброзичливою атмосферою, а на студентів чекають захоплюючі лекції, чимало практики та цікавих зустрічей, змістовне дозвілля. Викладачі коледжу прагнуть не просто викласти студентам певний обсяг знань, а й виховати їх самостійними, творчими, професійно здатними особистостями, які швидко могли б пристосуватися до нових умов та бути конкурентноспроможними на ринку праці.

Матеріально-технічна база

У коледжі працює бібліотечно-інформаційний центр, книжковий фонд якого нараховує близько 33 тис. підручників та навчальних посібників, і додатково – електронна бібліотека, що містить 50 примірників. До БІЦ надходить понад 60 найменувань журналів і газет.

Читальна зала БІЦ оснащена сучасною оргтехнікою з виходами в Інтернет та Online-електронну бібліотеку видавництва "Центр учбової літератури". Одночасно в читальній залі бібліотечно-інформаційного центру можуть працювати до 40 відвідувачів. Книжковий фонд БІЦ систематично поповнюється підручниками та навчальними посібниками на електронних носіях.

Компетентні, досвідчені працівники БІЦ завжди готові надати допомогу у виборі необхідної літератури, надати пораду щодо написання рефератів, виконання курсових та дипломних робіт, порадити як найкраще підготуватися до семінарського заняття. Викладачі коледжу плідно працюють, щоб полегшити самостійну роботу студентів. З цією метою в БІЦ зібрано більше 100 найменувань авторських методичних розробок наших викладачів як в друкованому, так і в електронному вигляді, які щороку оновлюються та кількість їх збільшується.

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ має 33 аудиторії, з них 29 навчальних кабінетів, має доступ до мережі Internet. Комп’ютерний центр коледжу розміщений у шести навчальних аудиторіях, має чотири лабораторії та кімнату управління локальною мережею.

Матеріально-технічна база коледжу надає можливість повністю забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців. Викладання дисциплін проходить в аудиторіях, які забезпечені сучасним обладнанням, меблями, інвентарем. Спеціальні аудиторії повністю забезпечені комп’ютерами з цілодобовим підключенням до мережі Internet. Сучасна матеріально-технічна база коледжу дозволяє організувати на високому рівні не тільки навчальний процес, але й створити оптимальні умови для відпочинку викладачів і студентів.

Практичне навчання

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки молодшого спеціаліста й бакалавра. Під час практики студенти оволодівають сучасними методами і формами організації, знаряддями праці в сфері їх майбутньої професії.

Спрямування виробничого навчання на розвиток соціального партнерства з підприємцями і промисловцями дозволило коледжу залучити до співпраці багато приватних підприємств, які потребують висококваліфікованих кадрів, здатних до професійного розвитку, творчої праці, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх технологій.

Практичне навчання здійснюється на провідних підприємствах міста Києва, серед яких ПАТ "Фуршет", ТОВ "Епіцентр-К", ДП ВАТ "Київхліб", ТОВ "Канзас", Українська аграрна біржа, ТБ "Центральна універсальна біржа", ТБ "Київська агропромислова біржа", ПАТ "Страхова група "ТАС", Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Головне управління пенсійного фонду у м. Києві, ПАТ "Готель "Прем’єр-Палац", ПТК "Агромат", ВАТ ГК "Братислава", ВАТ "Готель "Дніпро", ВАТ СК "Скайд", ПАТ "Державний Ексімбанк".

Випускники коледжу користуються великим попитом на ринку праці і визнаються роботодавцями як конкурентоспроможні висококваліфіковані фахівці. Саме тому у разі сумлінного проходження практики після закінчення коледжу значній частині студентів відразу пропонується робота.

Велику увагу адміністрація коледжу приділяє соціальному захисту студентів: організації харчування, медичного обслуговування, відпочинку та оздоровленню підростаючого покоління. Студенти коледжу забезпечуються медичним обслуговуванням, а смачно поїсти мають можливість у затишному студентському кафе "Еліпс" на 200 місць. Кураторами груп організовуються відвідування студентами музеїв, виставок, екскурсій по м. Києву та інших міст України.

Персональні проблеми студентів та співробітників коледжу, а також негаразди, які можуть виникати у колективі, допомагає вирішувати практичний психолог, який постійно проводить психологічне консультування, діагностику психічного стану та особистісних якостей студентської молоді з метою коригування їхньої поведінки та надання психолого-педагогічної допомоги.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014