Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж Київського національного університету технологій та дизайну (044) 483-72-55; 483-72-37; 483-72-68
м. Київ, вул. Білоруська 22  (карта)
http://www.koledg-knutd.com.ua

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну

Коледж КНУТД заснований на загальнодержавній формі власності, є відокремленим структурним підрозділом Київського національного університету технологій та дизайну; підпорядковується Міністерству освіти і науки України

Загальна інформація

Концептуальні положення щодо діяльності коледжу ґрунтуються на основних тенденціях розвитку освіти в Україні з урахуванням її модернізації в рамках європейської інтеграції. Концепція розвитку Коледжу КНУТД схвалена Вченою радою КНУТД (протокол № 3 від 25.10. 2004р.), затверджена ректором КНУТД та передбачає виконання усіх компонентів організаційної, навчально-методичної, патріотично-виховної роботи, розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців, збереження та оновлення матеріально – технічної бази навчального закладу.

В Коледжі створена й діє інформаційно-комп'ютерна мережа, яка об'єднує всі підрозділи і має вихід до глобальної мережі Інтернет. В навчальному процесі використовуються сучасні комп'ютерні інформаційні технології.

Потужна навчальна та матеріально-технічна база Коледжу, висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, впровадження в навчальний процес сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, поглиблене вивчення іноземних мов сприяють ефективному оволодінню професією і формуванню особистості майбутнього фахівця.

Студентство Коледжу живе багатогранним, творчим життям молоді: оволодіває професійними знаннями та вміннями, навчається працювати і спілкуватися, збагачується духовно, підвищує особистий культурний рівень.

Сьогодні в планах педагогічного колективу – подальша робота над удосконаленням матеріальної бази, навчально-методичних комплексів дисциплін. Бо зміна політичних, економічних умов у світі потребує постійних змін в освіті. Попереду – велике майбутнє.

Матеріально-технічна база

Навчальний корпус Коледж КНУТД розташований по вул. Білоруській, 22 (біля станції метро "Лук’янівська"). Студентський гуртожиток розташований за адресою: вул. Руданського, 2. Навчально-матеріальна база відповідає умовам підготовки студентів згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців за спеціальностями Коледжу.

Загальна площа приміщень складає майже 7 тис. кв. м., в т. ч. площа навчально-лабораторних приміщень більше 4 тис. кв. м. В розрахунку на одного студента загальна площа становить 12,0 кв. м., що відповідає нормам. Коледж в своєму розпорядженні має всі необхідні для проведення навчального процесу кабінети, лабораторії, майстерні та салони (3 фотосалона, фотолабораторія, 5 комп’ютерних кабінетів в яких розташовано 100 комп’ютерів, підключених до мережі Internet, 6 перукарських салонів, кабінет декоративної косметики та гриму, 3 швейних майстерні із сучасним технологічним обладнанням), бібліотеку з книжковим фондом більше ніж 38 тис. примірників, спортивний зал, буфет.

Учбові кабінети та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, технічними засобами навчання та комп’ютерною технікою, укомплектовані необхідними меблями.

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота спрямована на удосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що викладаються. Навчальний процес в коледжі організований з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання і орієнтований на формування освіченої гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення отриманих знань, професійної мобільності, адаптації в соціально-культурній сфері.

Навчальний процес здійснюють 6 циклових (предметних) комісій:

  • Циклова комісія швейних дисциплін;
  • Циклова комісія економічних дисциплін;
  • Циклова комісія гуманітарних та природничо-наукових дисциплін;
  • Циклова комісія перукарських дисциплін;
  • Предметна комісія образотворчих дисциплін;
  • Циклова комісія фотодисциплін.

У циклові комісії входять викладачі з високим науково-методичним потенціалом, який реалізується в розробці нормативної документації, створенні навчальних посібників, навчально-методичного забезпечення предметів та практичного навчання. Викладачами підготовлені пакети методичних розробок (посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок та інших методичних матеріалів) з кожної дисципліни. Постійно проводиться робота по оновленню всієї навчально-методичної документації.

У навчальному процесі ефективно використовується навчальне телебачення, комп’ютерна техніка, інші технічні засоби навчання, застосовуються нові технології навчання. Студентам видаються електронні варіанти навчально-методичного забезпечення з дисциплін, які викладаються: конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, методичні матеріали для виконання індивідуальних завдань, курсових проектів і робіт, тощо. Проводиться робота з удосконалення методів, засобів і форм систематичного контролю знань студентів.

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками становить 100%. Кількість підручників, виданих українською мовою складає 90%. Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими книгами за спеціальностями.

В читальному залі бібліотеки студенти мають змогу користуватися періодичними виданнями: газетами, журналами, іншими інформативними матеріалами. Головними завданнями бібліотеки є повне задоволення читацького попиту, формування у студентів національної свідомості у напрямі збереження історичної та культурної спадщини, заохочення студентів до вивчення культури усного та письмового українського мовлення.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014

Рейтинг
4
Рейтинг: 2 з 5 на основі 2 оцінок.

Відгуки про Коледж Київського національного університету технологій та дизайну

Оксана
Вчуся на 3-му курсі "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" на контракті. Полстійно необхідно за щось платити: практика, якщо не можеш пройти по з якоїсь причині, ремонт, роздруківки, студентський, залікова книжка, атестат тощо. Також потрібно купувати інструменти та перукарське приладдя на приблизно 10 тисяч грн. Можна купувати самостійно, а можна в коледжі. На декоративну косметику потрібно ще близько 5 тисяч. Ну і з інших предметів потрібно докуповувати витратні матеріали. Потрібно багато паперу для акварелі і креслення, фарби. При цьому малювати та креслити ніхто не вчить, все самостійно по інтернету. Навчальні корпуси знаходяться на ст.м.Лук’янівська, ст.м.Дрогожичі, ст.м.Печерська. Поліклініка знаходиться на ст.м.Політехніческій інститут. Навчатися важко, великі навантаження, високі вимоги до домашнього завдання і атестації. Не всі викладачі віддаються цікавій подачі матеріалу. Місце дипломної практики не надають, потрібно самим шукати.
Polli
Доброго дня! Сьогодні подавали документи до Коледжу мистецт та дизайну КНУТД, що на вул. Білоруська. Вкрай не задоволені роботою членів приймальної комісії. По перше ні в коло із осіб які приймали документи не було бейджиків, тому не можу ссилатися на імена. Вирішили подавати документи на 3 спеціалізації дизайну, наксерили документів, витратили час на заповнення заяв, при оформленні почули, цитую: "однією жопою на три стільці не сядеш, треба обирати щось одне", "Ви ж хочете до нас вступити? Ви ж свій середній бал бачили? То подавайте на організатора або туриста! " Перейшли далі на оформлення та запис у журнул реєстрації, там вияснилося, що потрібно визначитись між двома спеціалізаціями, бо вони належать до однієї спеціальності. Чомусь раніше коли ми ксерили все, купували папки, конверти і заповнювали заяви, про це ніхно не сказав. Під час роботи працівники виясняють відносини між собою при абітурієнтах і батьках, це не етично, як і їхні зауваження написані вище.