Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Київський радіомеханічний коледж НАУ (044) 566-01-88
м. Київ, вул. Бориспільська 5  (карта)
http://krmk.microcom.com.ua

Київський радіомеханічний коледж НАУ

Київський радіомеханічний коледж НАУ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Київський радіомеханічний коледж НАУ повністю забезпечений власним аудиторним фондом, має навчальний та лабораторний корпуси, бібліотеку, читальний зал, стадіон, спортивний та тренажерний зали, гуртожиток.

У коледжі укомплектовані сучасним обладнанням усі передбачені планами лабораторії і кабінети, в тому числі 10 комп'ютерних класів, оснащені двомастами сучасними ПК, навчальні майстерні, обчислювальний центр з новітніми мультимедійними пристроями, мережевим доступом до Internet з усіх робочих місць.

Студенти відвідують творчі та наукові гуртки, спортивні секції, гурти художньої самодіяльності; щороку беруть активну участь у міських та загальноукраїнських предметних олімпіадах та конкурсах, посідаючи призові місця (так у 2009 році - друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з математики, друге місце у загальнонаціональному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика тощо).

Контингент коледжу - 1040 студентів. Конкурс на державне замовлення складає 1,2 - 2,5 осіб на місце, за контрактом - до 1,3 осіб в залежності від спеціальності.

У коледжі працює 86 педпрацівників, серед них - два заслужених вчителі України, три кандидати наук; 80% викладачів - спеціалісти вищої та першої категорій, з них 14 нагороджені Знаком "Відмінник освіти України", 16 працівників відзначені Почесними Грамотами і медалями Міністерства освіти і науки України.

Студенти мають можливість проходження виробничої відповідно до фахової спеціалізації; випускники, які навчаються за державні кошти, працевлаштовуються коледжем.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

По закінченню коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Національному авіаційному університеті та інших вищих навчальних закладах ІІІ та VІ рівнів акредитації за скороченими програмами на відповідних факультетах.

Матеріальна база

Коледж здійснює свою діяльність на базі 2-х корпусів - навчального і лабораторного. Аудиторно-лабораторний фонд складає 10675, 8кв. м. що при загальній кількості студентів (1253 особи на денному відділенні та 76 осіб на заочному) забезпечує для одного студента 8, 5кв. м площі при нормативному рівні 8 кв. м. На території коледжу знаходиться впорядкований стадіон та спортивно-ігрові майданчики. Забезпеченість власними навчальними площами складає 100%.

Згідно з діючими навчальними програмами коледж має як фізичних одиниць 30 кабінетів, 18 лабораторій, 2 навчально-виробничі майстерні площею 607кв. м., навчально-обчислювальний центр, 10 навчальних класів обчислювальної техніки, пристосованих до навчальних занять з відповідним навчально-методичним і матеріальним забезпеченням (комп'ютери, прилади, макети, плакати, ТЗН тощо), 12 аудиторій.

Основний акцент у матеріальному забезпеченні коледж робить на оснащення комп'ютерами і прикладними програмами, впровадження сучасних аудіовізуальних засобів навчання. На даний час коледж має 185 сучасних комп'ютерів, що відповідає 15 комп'ютерним місцям на 100 студентів при нормативному рівні для коледжів і технікумів 6 комп'ютерних місць, 4 широкоформатні плоттери та фотопринтери (формат А1), дві відеокамери, декілька мультимедійних проекторів тощо.

Коледж ще 2003 року першим у Києві серед технікумів і коледжів брав участь у конкурсі на отримання гранту від канадської фірми-виробника на придбання інтерактивної дошки "Smartboard", виграв цей грант та придбав вказану дошку, яка є на даний час найсучаснішим засобом у світі для проведення навчальних занять, забезпечуючи лектору широкі і абсолютно нові можливості удосконалення і активізації навчального процесу.

Дошка успішно експлуатується у кабінеті комп'ютерної та інженерної графіки, використовується іншими викладачами та при проведенні різних заходів. Ще одна така дошка придбана коледжем 2007 року. У 2006 році придбана плазмова панель 42", яка використовується в навчальному процесі, 4 потужні системні блоки на 2-х ядерних процесорах, на яких створено чотири серверних станції для локальної мережі коледжу.

Коледж має декілька ноутбуків, які разом з навчальними програмами, навчальними відеофільмами на CD-носіях використовуються викладачами у навчальному процесі. Вивчення у процесі навчання прикладних програм з автоматизованої розробки конструкторсько-технологічної і програмної документації та належне матеріальне оснащення коледжу забезпечує комп'ютерне виконання усіма студентами графічних і текстових документів у процесі курсового та дипломного проектування.

Коледж забезпечує студентам можливість користування мережею Internet, використовуючи прийом інформації через супутник і через швидкісну лінію зв'язку. Оскільки комп'ютери навчальних кабінетів коледжу об'єднані в локальну мережу, студенти з будь-якого робочого місця можуть увійти в глобальну інформаційну систему Internet.

Навчально-виробничі радіомонтажні майстерні оснащені найсучаснішими паяльними станціями, які використовуються на виробництві, відповідними інструментами і робочими місцями. Лабораторії коледжу щорічно поповнюються новими радіовимірювальними приладами, комп'ютерною периферією, інструментами і обладнанням, ліцензованим програмним забезпеченням, навчальним матеріалом на CD та DVD- носіях.

Технічне оснащення коледжу забезпечує 100% -е проведення лабораторно-практичних робіт і навчальних практик.

Значне місце у забезпеченні навчально-виховного процесу посідає бібліотека, яка налічує 91129 примірників навчальної, довідкової і художньої літератури на загальну суму 353 991 грн. 17 коп. З 2007 року коледж придбав нових підручників, посібників у кількості 1978 екз. на суму 72900 грн. 97 коп.

Бібліотека коледжу передплачує необхідні для навчального процесу періодичні видання різного фахового спрямування: всього 19 найменувань на суму 6244 грн. 32 коп. Для оперативного і повного забезпечення студентів необхідною літературою працівники бібліотеки знайомлять викладачів і голів методичних комісій з новими виданнями, практикують проведення видавництвами у коледжі виїзних тематичних виставок нових видань, аналізують попит студентів на підручники і посібники з метою формування замовлень для їх придбання.

Коледж контролює якісний і кількісний стан забезпеченості студентів літературою, відповідність його рівня встановленому Міністерством освіти і науки нормативному, щорічно розглядає це питання на засіданнях педагогічної, методичної та адміністративної рад. У найближчих планах - створення електронних каталогів бібліотеки, електронних варіантів методичних посібників, рекомендацій, інструкцій до лабораторних і практичних робіт.

Бібліотека коледжу має читальну залу на 86 місць, що в декілька разів перевищує нормативний рівень. У читальній залі зосереджені найбільш цінні довідкові та енциклопедичні видання, періодика.

Спортивна база складається із спортивного та тренажерного залів загальною площею 538 кв. м., стадіону і відкритих спортивних та ігрових майданчиків загальною площею 3148кв. м.

У коледжі є буфет на 224 місця.

Медичний пункт коледжу має штатного працівника і обладнаний усіма необхідними приладами і медикаментами першої медичної допомоги. У приміщенні медпункту проведений капітальний ремонт.

Іногородні студенти коледжу забезпечуються гуртожитком, який розташований неподалік по вулиці Ілліча, 14-А і має загальну площу 3983кв. м. Умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормативним документам.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014