Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Київський оптико-механічний технікум (044) 501-79-12, 501-79-13, 501-79-14
м. Київ, вул. Аніщенка 6  (карта)
http://komt.edu.ua

Київський оптико-механічний технікум

Київський оптико-механічний технікум - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Київський оптико-механічний технікум створений на базі Київського вечірнього механічного технікуму (наказ Міністерства оборонної промисловості СРСР від 20 липня 1984 року №248), який в свою чергу був заснований у 1956 році згідно з наказом Міністерства оборонної промисловості СРСР від 11 червня 1956 року №231.

З 1991 року технікум підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Київський оптико-механічний технікум — це єдиний навчальний заклад в Україні, що здійснює підготовку техніків оптичної галузі для оборонної промисловості (космічної та ракетної техніки) та техніків з експлуатації та ремонту медичних оптичних приладів.

Головна мета навчального закладу — організація освітньої діяльності, що охоплює навчальну, методичну, виховну та культурну роботу.

Технікум розробив Державний стандарт спеціальності "Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів" з підготовки молодших спеціалістів.

Матеріально-технічна і навчально-методична база технікуму дозволяє не тільки готувати кваліфікованих молодших спеціалістів з існуючих спеціальностей, але і запроваджувати нові.

Організація навчального процесу проходить на високому методичному рівні за допомогою успішного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Усі практичні й лабораторні роботи мають методичне і технічне забезпечення.

У технікумі діє автоматизована система організаційно-педагогічного управління навчально-виховним процесом, що планує хід навчального процесу, веде обліково-звітну документацію і контролює відхилення від нормально організованого навчального процесу, допомагає складати розклад.

З метою інформатизації та аналізу навчального процесу, оперативного інформування батьків про успішність і відвідування студентів у технікумі запроваджено Систему електронних журналів успішності.

За 55 років освітньої діяльності підготовлено більше 20 тисяч кваліфікованих фахівців, які мають можливість працювати за фахом, а також продовжувати свою освіту в навчальних закладах ІІІ, IV рівнів акредитації відповідно до професійного напрямку.

До складу навчального закладу (з 1970 року) входить філія в м. Ізюм (рік заснування 1948) Харківської області, яка є єдиним джерелом підготовки молодших спеціалістів для оптичних заводів міста і єдиним ВНЗ І-го рівня акредитації в даній місцевості.

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів за денною формою навчання складає 275 осіб, за заочною — 150 осіб.

Згідно з виданими ліцензіями Київський оптико-механічний технікум здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

5.05100401 "Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів" (3 роки 10 місяців) за спеціалізаціями:

  • Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів;
  • Конструювання медичних оптичних приладів;
  • Технологія виробництва оптичних і оптико-електронних приладів.

5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" (3 роки 10 місяців).

5.03050401 "Економіка підприємств" (2 роки 10 місяців).

5.03050901 "Бухгалтерський облік" (2 роки 10 місяців).

У технікумі створені всі умови для якісної підготовки фахівців!

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014