Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося (044) 497-11-71
м. Київ, вул. Білецького 16  (карта)
http://kmk.org.ua

Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося

Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Історія Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося починається з 29 листопада 1939 року, коли з метою підготовки військових фельдшерів було засновано Київське військовомедичне училище на чолі з його начальником П. І. Гавросем.

Перший випуск відбувся в 1941 році, в кількості більше однієї тисячі спеціалістів медиків, і всі вони були направлені в діючу армію де брали участь у боях проти німецько-фашистських загарбників.

В другій половині липня училище було евакуйовано в м. Свердловськ, де було сформовано "Жіночий курсантський батальйон", в якому дівчата — добровольці опановували складну майбутню професію.

У листопаді 1943 року на підступах до Києва випускник КВМУ Н. А. Копитенков здійснив подвиг, за що отримав звання Героя Радянського Союзу, крім нього цього високого звання були удостоєні й інші випускники — О. О. Богомолов, Ю. А. Дискін, Н. П. Жуков, Ф. М. Ремінний.

В грудні 1944 року училище повернулось у напівзруйнований Київ і продовжило підготовку воїнів-медиків.

У суворих випробуваннях Вітчизняної війни більш ніж 7-ми тисячний корпус військових фельдшерів випускників училища мужньо боровся з ненависним ворогом.

В травні 1958 року на базі КВМУ було створено Київське медичне училище N2. 9 грудня 1999 року Кабінет Міністрів України прийняв пропозицію Київської міської державної адміністрації про присвоєння Київському медичному училищі №2 імені першого директора, організатора і педагога, який вніс значний вклад у створення і вдосконалення навчальної, матеріальної бази училища, Павла Ілліча Гаврося і надалі іменувати його — Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося.

Не тільки в роки війни, але і в мирний час випускники та співробітники коледжу проявляли стійкість і мужність, при виконанні професійних обов'язків, у вирішальний момент робили крок через неможливе по наданню медичної допомоги тим хто її потребував.

Навчальний процес

В своїй діяльності співробітники та студенти коледжу керуються кодексом честі Київського Медичного Коледжу ім. П. І. Гаврося, який враховує сукупність традиційних морально-етичних норм, які ґрунтуються на національно-ціннісних ідеалах української медицини.

Організація навчально-виховного процесу в КМК ім. П. І. Гаврося спрямована на подальшу модернізацію змісту навчання, методологічних підходів, в тому числі створення сучасної системи інформаційного забезпечення, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації — тобто створення такого освітньо розвивального середовища, яке забезпечило би підготовку фахівця конкурентоспроможного на ринку праці, а також успішне конкурування коледжу серед аналогічних вищих навчальних закладів, як суб'єктів ринку освітніх послуг.

В коледжі сформовано колектив висококваліфікованих викладачів, який нараховує близько 60 осіб, в т. ч. 24 викладача методиста.

Сьогодні в коледжі навчається біля 450 дівчат та юнаків по 3 спеціальностям:

  • медична сестра;
  • фельдшер;
  • фармацевт.

Всі викладачі входять в склад 7-ми циклових комісій:

  • Соціально-економічних та гуманітарних дисциплін
  • Природничо-наукової підготовки
  • Фармацевтичних дисциплін
  • Терапевтичних дисциплін та основ сестринської справи
  • Хірургічних та акушерсько-гінекологічних дисциплін
  • Вузьких клінічних дисциплін
  • Педіатричних дисциплін

Київський Медичний Коледж ім. П. І. Гаврося - це сучасний навчальний заклад з розвинутою матеріальною базою, що складається з достатньої кількості кабінетів та лабораторій, оснащених сучасним обладнанням та учбовими посібниками, в першу чергу, з основних клінічних дисциплін — терапії, сестринської справи, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, реаніматології, технології ліків і ін.

Всього в коледжі створено і функціонують 28 аудиторій, 44 лабораторії та кабінети доклінічної практики, що відповідає переліку дисциплін, передбачених навчальними планами.

Кабінети та лабораторії оснащені необхідним устаткуванням, медичним обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за хворими.

Для кращого опанування мануальних навичок з маніпуляційної техніки, забезпечення умов їх індивідуального тренінгу створені 3 тренажерних кабінети та впроваджено, як обов'язковий, тренажерний курс, який відпрацьовується у позааудиторний час. Значна увага приділяється комп'ютеризації навчального процесу.

Практична підготовка студентів проводиться на усіх провідних клінічних базах та у лікувально-профілактичних закладах м. Києва. Також створено практичний комплекс в співпраці з медичною фірмою "Борис"

Виховання в коледжі є не тільки складовою частиною учбового процесу, а пронизує його, організує, додає зміст, визначає мету, сприяючи, таким чином, створенню цілісного єдиного освітнього простору. Зміст виховної роботи підпорядковано меті формування в студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової, економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості, що базується на надбаннях української та світової культури. Такі якості нашого випускника передбачено Державним стандартом вищої освіти положеннями Болонського процесу.

В коледжі створені умови не тільки для опанування майбутньою професією, але і для всебічного розвитку — бібліотека, що налічує 70 тисяч томів літератури, читальний зал, спортивний та тренажерний зали, працюють гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Форми і методи виховної роботи в коледжі обираються на основі системного, демократичного підходу, враховуючи інтереси та потреби студентів; реальну дійсність, можливості коледжу.

В роботі впроваджувалися підходи, форми і методи виховання, які відповідають потребам студентів, розкриттю їх таланту, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей. Виховна робота, що проводиться викладачами та кураторами позааудиторно, забезпечує актуалізацію знань студентів коледжу, спрямовуючи у практичну площину, звертаючи увагу студентів на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формуючи їх соціальну зрілість.

Велика частина студентів коледжу проживає в гуртожитку де створені умови для навчання та відпочинку. Безліч різноманітних конкурсів, що проводяться, дозволяють виділити студентів з високим рівнем знань, загальної освіченості, професійної підготовки та активної життєвої позиції, таким чином формуючи еліту коледжу. Не залишається поза увагою і розвиток естетичного та фізичного досвіду студентів та їх здібностей. Під постійним контролем знаходяться студенти спеціальних медичних груп заняття з якими проводяться в оснащених тренажерних залах за окремим розкладом.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014