Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж економіки і управління КНЕУ (044) 457-61-77, 457-69-62
м. Київ, вул. Металістів 17  (карта)
http://kneu.edu.ua

Коледж економіки і управління КНЕУ

Коледж економіки і управління КНЕУ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Коледж економіки і управління ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти і базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.

Можливе подальше навчання випускників коледжу в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за скороченим навчальним планом та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

Головна мета навчального закладу організація освітньої діяльності, як забезпечення навчальної, виховної, практичної та позаурочної роботи для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та виховання принципів національного виховання молоді в сім'ї та суспільстві.

Діяльність коледжу відповідає основним напрямкам Закону України Про освіту, концепціям, викладеними у національній програмі Освіта України ХХІ століття.

Історія коледжу

Коледж засновано в 1953 році як Київський вечірній машинобудівний технікум при заводі Більшовик.

Наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР від 15.03. 1991 року № 82 Київський вечірній машинобудівний технікум перейменовано в Київський машинобудівний технікум.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02. 2008 року за № 112 Київський машинобудівний технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад Київський коледж машинобудування і економіки.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2009 року № 568 і наказом ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київський коледж машинобудування і економіки реорганізовано в Коледж економіки і управління ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Коледж увійшов до складу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана як структурний підрозділ.

Коледж ліцензований та кредитований Міністерством освіти і науки України, за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня акредитації, ліцензія серія АВ № 295861 від 11.07. 2008 року.

Відомості про спеціальності

Економіка підприємства - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію економіст. Фахівці із цієї спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Вони працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях і установах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера виробництва, техніка з планування, техніка з підготовки виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.

Організація виробництва - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію фахівець в галузі управління. Фахівці із цієї спеціальності можуть займати первинні посади: менеджер-організатор, менеджер з усіх видів діяльності, економіст по праці та інші.

Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію технолог-програміст. Фахівці із цієї спеціальності можуть займати первинні посади: майстре виробничої дільниці, майстер контрольної дільниці, директор малого промислового підприємства, голова промислового кооперативу, технік-технолог, технолог, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва, диспетчер виробництва, контролер верстатних і слюсарних робіт.

Місце проходження практики та можливого працевлаштування

Для реалізації ефективного навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створено всі умови. У навчальний процес впроваджені сучасні технології навчання, що передбачають використання сучасного комп'ютерного обладнання. Власна бібліотека забезпечена підручниками та періодичною літературою.

Студенти денної форми навчання проходять практику на провідних підприємствах, організаціях, установах м. Києва та України, а саме:

 • Київський ВАТ НВП Більшовик
 • ВАТ Київський завод Радар
 • ВО Київприлад
 • Київський ВАТ Тодак
 • ТОВ Виробниче підприємство КТД ім. І. Лепсе
 • Київський ВАТ Елекон
 • ВАТ Мехбуд
 • Київський Ай СІМ Холдінг
 • ТОВ Потенціал
 • ВКФ Кобол
 • ЗАТ Бортеп
 • ТОВ Ролікон

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014