Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ (022) 79-55-68, 65-65-82
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька 3  (карта)
http://www.xktei.km.ua/koledzh

Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ

Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту здійснює підготовку молодших спеціалістів за шістьма спеціальностями

Спеціальності

Бухгалтерський облік

Бухгалтер - одна з найчисленніших професій. Він досконалий знавець законодавчих актів, економіст-аналітик з питань матеріальних, фінансових ресурсів, заробітної плати, ціноутворення, тонкий психолог, дипломат. Випускник коледжу інституту з дипломом бухгалтера працює в організаціях, підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, заготівель, транспорту.

Обіймає посади бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора, банкіра, податкового інспектора, інспектора-ревізора. Вивчення комп'ютерної техніки та інформаційних систем і технологій обліку дає змогу майбутнім фахівцям вести бухгалтерський облік в умовах автоматизованої обробки інформації.

Товарознавство та комерційна діяльність

Спеціалізація:Товарознавство в митній справі

Товарознавець-комерсант - центральна фігура торговельного бізнесу. Вступ України до СОТ, прихід на внутрішній ринок зарубіжних і міжнародних торговельних корпорацій, які засновують на ньому свої представництва, філії, відкривають супермаркети та інші підприємства роздрібної та гуртової торгівлі, викликали потребу у запровадженні спеціалізації: Товарознавство в митній справі.

За масштабами працевлаштування сфера торгівлі поступається лише промисловості, а у деяких регіонах перевищує. Випускники можуть обіймати посаду товарознавця, торговельного інспектора, торговельного агента, митного брокера, декларанта, агента з передачі вантажів на прикордонній станції, торговельного брокера на підприємствах гуртової та роздрібної торгівлі, у сфері посередницьких послуг, на підприємствах торгівлі, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, на митниці.

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

Організація обслуговування населення - це дії, функції, пов'язані з задоволенням запитів та потреб людей на засадах сучасного менеджменту.

Вивчення інформаційних технологій у менеджменті, психології та етики ділового спілкування, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку, організації обслуговування відвідувачів на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства дає можливість випускникам бути конкурентноспроможними на ринку праці.

Завоювати репутацію професіонала допоможуть посади менеджера підрозділу в гуртовій та роздрібній торгівлі, інспектора з контролю якості товарів, адміністратора, метрдотеля, інспектора з кадрів, агента з постачання, організатора бізнесу та реклами.

Маркетингова діяльність

Серед понять, що стали ознакою сучасного бізнесу, особливе місце займає маркетинг. Багато людей вважає, що маркетинг - це продаж та реклама, насправді це не так. Маркетинг (від англ.) - ринок.

Орієнтир сучасного ринку - споживач, а досконале знання його потреб щодо виробництва та постачання товарів - єдина можливість забезпечити прибуткову діяльність підприємства.

Лише фахівці таких популярних в наш час професій, як маркетолог, франчайзер, мерчандайзер, промоутер, дозволять покупцям зовсім по-іншому почувати себе при виборі товарів, перетворивши цей процес на захопливе заняття. Той, хто досконало і всебічно володіє маркетингом, має значні переваги у бізнесі.

Сфери працевлаштування - на підприємствах торгівлі, виробничих підприємствах, ресторанного бізнесу, банківській, страховій і біржовій сфері, на ринку цінних паперів, у міжнародних фірмах, у закладах побутового обслуговування, торгово-промисловій палаті.

Фінанси і кредит

Фінансист - одна з найбільш популярних та елітних професій у світі. Він контролює рух грошових потоків, аналізує фінансову звітність на підприємстві, знає валютне законодавство.

Випускники спеціальності "Фінанси і кредит" одержують глибокі знання в галузі економіки підприємства, бухгалтерського обліку, менеджменту, що дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення в галузі грошового обігу.

Можуть працювати у фінансових та податкових службах, страхових компаніях, на підприємствах різних форм власності на таких посадах: фінансиста, брокера з цінних паперів, інспектора з експорту, кредитного інспектора, митного інспектора.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Випускники Хмельницького кооперативного коледжу ХКТЕІ зможуть продовжити навчання за скороченим терміном у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014