Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства НУБіП України (06551) 9-14-38, 9-13-41
АР Крим, смт. Советський, вул. Зої Космодем`янської 1
http://nubip.edu.ua

Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства НУБіП України

Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства НУБіП України - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Технікум був створений за рішенням Народного комісаріату рільництва в 1929 році у селі Окреч Феодосійського району з метою підготовки механіків для північно-східної частини Криму.

Згідно з рішенням МАК від 20 травня 1993 року (протокол №4 колегії Міністерства освіти України від 23.06. 1993 року) Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства був віднесений до І рівня і отримав право готувати спеціалістів за такими напрямками освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

 • 5.08010102 "Землевпорядкування"
 • 5.06010302 "Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд"
 • 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин обладнання агропромислового виробництва"
 • 5.03050702 "Комерційна діяльність"

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України за № 517-р від 28 липня 2004 року та наказу НАУ від 05.01. 2005 року №5 Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства є відокремленим структурним підрозділом Національного аграрного університету.

У складі Кримського технікуму гідромеліорації та механізації сільського господарства 3 відділення:

 • механізації сільського господарства (проводить підготовку за спеціальностями: "механізація сільського господарства",
 • "комерційна діяльність";
 • гідромеліорації (проводить підготовку за спеціальностями: "будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд" та "землевпорядкування")
Забезпечення навчального процесу

У навчальному закладі працює 10 циклових комісій, методичні ради та об’єднання, педагогічна рада та щотижневі наради.

Учбово-виховний процес на рівні на рівні державних стандартів якості освіти забезпечують 56 викладачів. У їх числі Заслужений викладач України Мартинова Валентина Анатоліївна, Почесний викладач Національного аграрного університету Стрюкова Антоніна Іванівна, Заслужений працівник НУБіП України - Кормочі Марина Ігорівна, викладач - методист Фролов В’ячеслав Михайлович, 5 чоловік, що мають звання "Старший викладач", 27 – вищої категорії, першу -23, другу -4, кваліфікацію "спеціаліст" -7 викладачів, 6 викладачів мають педагогічне звання "старший викладач" та один викладач-методист".

Навчально-матеріальна база

Навчально-матеріальна база включає 48 кабінетів, 13 лабораторій, які оснащені сучасними персональними ПЕОМ, кадро- та кінопроекторами і мультимедійною системою, мають доступ до мережі Інтернет. У технікумі створені належні умови для усестороннього розвитку студентів. Студенти технікуму забезпечені стипендією.

Технікум має бібліотеку, загальний книжковий фонд якої складає 50000 примірників. Читальна зала розрахована на 50 місць, є 2 актових зали. Кожен студент забезпечується літературою з дисциплін, що вивчає. У технікумі є 2 спортивні зали, а також тренажерний зал, майданчик для волейболу, баскетболу, легкоатлетичних вправ, стрілецький тир.

Технікум має сертифікати I рівня акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку і випуск молодших фахівців з напрямів:

 • "Економіка і підприємництво"
 • "Геодезія, картографія і землеустрій"
 • "Механізація і електрифікація сільського господарства"
 • "Водні ресурси".

Для виконання програм з практичного навчання обладнана виробнича майстерня, автотрактородром, є необхідна кількість сільськогосподарської техніки.

Методична робота спрямована на розвиток індивідуальності викладача, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових технологій навчання в кредитно – модульній системі. Для реалізації цих завдань проведена розробка навчально-методичних комплексів, удосконалюється методичне забезпечення самостійної роботи студентів, розроблена шкала рейтингових оцінок викладачів.

Підготовлено до друку в НМЦ аграрної освіти 4 методичні розробки.

Культурно – масова робота в технікумі будується за 8 основними напрямами (організаційна робота, робота з першокурсниками, з батьками, цивільно-патріотична, морально – правова, трудова, екологічна, фізична та ін.) і спрямована на різнобічний характер майбутніх фахівців сільського господарства. У технікумі впроваджене самоврядування, створена студентська рада.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014