Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Житомирський інститут медсестринства (0412) 43-08-91
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 46/15  (карта)
http://zhim.org.ua

Житомирський інститут медсестринства

Житомирський інститут медсестринства – комунальний вищий навчальний заклад Житомирської обласної ради, основним завданням якого є запровадження ступеневої підготовки медичних фахівців на рівні європейських та світових стандартів

Загальна інформація

У 2010 році Житомирському інституту медсестринства виповнилося 135 років з дня заснування.

Пройшовши шлях від Волинської губернської фельдшерської школи до інституту медсестринства, заклад набув і зберіг кращі традиції, має багату і яскраву історію.

До ваших послуг інформація про всі сфери багатогранної діяльності нашого навчального закладу. На сторінках сайту ви можете ознайомитись з його славетною історією, дізнатись про сучасні досягнення, розвиток медичної освіти і науки, інтеграцію до загальноєвропейського освітнього простору.

Молодим людям, які прагнуть стати студентами нашого вузу, ми пропонуємо широкий вибір напрямків підготовки медичних працівників.

Сьогодні інститут проводить підготовку медичних фахівців для потреб практичної охорони здоров'я за 7 акредитованими спеціальностями:

  • Лікувальна справа (фельдшер)
  • Сестринська справа (медична сестра)
  • Стоматологія (зубний гігієніст)
  • Акушерська справа (акушерка)
  • Стоматологія ортопедична (зубний технік)
  • Сестринська справа (медична сестра-бакалавр)
  • Магістр за спеціальністю "Сестринська справа"

Активно вивчається ринок освітніх послуг та потреб замовників на спеціалістів і на цій основі в інституті передбачається відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій.

Щорічно науково-педагогічні працівники за результатами науково-дослідних робіт видають більше 100 одиниць наукової продукції: монографій, статей в наукових фахових виданнях методичних рекомендацій, підручників, методичних вказівок тощо.

Починаючи з 2008 року визначено основні перспективні напрямки наукових досліджень із медсестринства (більш 70 напрямків і тем).

На даний час співробітниками інституту виконується більше 40 наукових досліджень на здобуття наукових ступенів.

Інститут динамічно розвивається. Відповідно до статутних повноважень обрано Вчену раду інституту, до складу якої ввійшли 7 докторів медичних наук, викладачі з науковими ступенями, провідні організатори охорони здоров’я області. Створено випускову кафедру "Сестринська справа", яка забезпечує підготовку Магістрів з медсестринства. У Міністерстві юстиції зареєстровано новий загальнодержавний журнал "Магістр медсестринства", засновником якого є Житомирський інститут медсестринства.

На базі інституту проведені IV Міжнародний з’їзд фахівців з соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Всеукраїнська нарада з питань розвитку медсестринства, сім міжрегіональних конференцій з проблем сімейної медицини, ІІІ Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для практикуючих медсестер "Ескулап - професіонал".

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

З метою подальшого розвитку науково-дослідницької роботи, опрацювання нових науково-педагогічних підходів в освіті, підвищення педагогічної майстерності, покращення впровадження наукових досліджень, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, інноваційних технологій та забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики у підготовці науково-педагогічних кадрів співпрацюємо з Національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, інститутом стратегічних досліджень МОЗ України, Харківським інститутом мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова, Національною академією післядипломної освіти ім. О. Шупика, Тернопільським державним медичним університетом, Житомирським державним університетом ім. І. Франка та іншими ВНЗ держави.

За допомогою магістрів медсестринства та фахівців навчаючих інформаційних програм університету Енерси (США), Житомирський інститут медсестринства набув досвід з питань підготовки медичної сестри, медичної сестри-бакалавра, магістра сестринської справи. В ході проведеного міжнародного пілотного проекту запроваджена програма підготовки медичної сестри з використанням кращого світового досвіду.

Інститут – учасник міжнародних проектів з різних напрямків охорони здоров’я і розвитку освіти, співпрацює з компанією "Кембрідж стаффінг солюшнз", Київським молодіжним центром праці. В рамках міжнародного співробітництва налагоджується співпраця з навчальними та науково-дослідницькими закладами ближнього та далекого зарубіжжя.

Структура виховної роботи в Житомирському інституті медсестринства

Структура виховної роботи в інституті розгалужена і має багато підрозділів.

Активно працюють студентські ради інституту і гуртожитку, психологічна служба, школа старостату, різноманітні гуртки, клуби, спортивні секції. Діяльність ради студентського самоврядування дозволяє молоді активніше вносити новації у навально-виховний процес, допомагає максимально виявити і реалізувати творчі здібності студентів. В інституті працюють клуби "Правових знань", "Співрозмовник", "Берегиня", "Емпатія". Сприяє реалізації творчих планів студентства новостворений молодіжний центр "Альтаїр". Особливою гордістю, навчального закладу, є перемоги студентів інституту в конкурсах фахової майстерності, художньої самодіяльності, спортивних змаганнях.

На часі: розширення матеріально-технічні бази закладу, відкриття нових спеціальностей, активізація роботи по залученню студентів та молодих науковців до участі в конкурсах на наукові гранти.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 03.10.2014