Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж (0412) 24-25-47 (0412) 24-25-45
м. Житомир, вул. Чуднівська, 99  (карта)
http://www.pharm.zt.ua

інформація підтверджена

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради (ЖБФФК ЖОР) - один з найкращих освітніх центрів України. ЖБФФК ЖОР - є базовим з питань навчально-методичної роботи для вищих медичних, фармацевтичних закладів освіти, які здійснюють підготовку фармацевтів в Україні. Коледж готує:
- молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 226 "Фармація, промислова фармація" та 224 "Технології медичної діагностики та лікування";
- бакалаврів за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація".

ЖБФФК ЖОР - це потужний кадровий потенціал, міцна матеріально-технічна база, конкурентоспроможність фахівців на ринку праці.

У коледжі створена та активно удосконалюється потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє забезпечити проведення всіх видів лабораторно-практичних занять і навчальних практик відповідно до вимог сьогодення. У навчальному корпусі загальною площею 9872 кв.м. розміщені 52 навчальні лабораторії та кабінети, бібліотека з читальним залом та книгосховищем, актовий зал, їдальня, медичний пункт, службові приміщення. Всі навчальні кабінети, лабораторії та аудиторії оновлені та модернізовані. Матеріально-технічна база відповідає діючим санітарним і протипожежним нормам. Спортивно-оздоровча робота в коледжі організовується і проводиться на базі спортивного та тренажерного залів.

Бібліотека коледжу нараховує більше 60 тис. примірників навчальної, наукової та періодичної літератури. Книгозабезпечення підручниками складає 100%, також у бібліотеці систематизовано навчально-методичні матеріали самостійної роботи студентів, створені викладачами навчальних дисциплін.

Навчальні заняття проходять з використанням сучасних технічних засобів навчання (аудіо-, та відеотехніки, мультимедійних пристроїв, інтерактивної дошки). Лекційні аудиторії обладнано мультимедійними відеокомплексами, на заняттях постійно використовується інтерактивна дошка.

Практичні заняття майбутніх фармацевтів проводяться у спеціально оснащених та укомплектованих навчальних лабораторіях та кабінетах коледжу з використанням електронних довідників, посібників, відеофільмів, сучасної довідкової літератури по закріпленню алгоритмів вивчення лікарських препаратів, технології їх виготовлення та контролю якості, питань організації діяльності аптечних закладів та їх структурних підрозділів.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 58 штатних викладачів, з них: докторів наук – 1, кандидатів наук – 13, 42 викладача, що мають вищу кваліфікаційну категорію, 16 – викладач–методист.

 

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж проводить підготовку за такими напрямами:

  • Охорона здоров'я

    • Фармація
    • Технології медичної діагностики та лікування

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 29.09.2020