Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Торезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька (06254) 4-11-39, 4-34-15
Донецька обл., м.Торез, вул. Шостакової 50  (карта)
http://tgt.org.ua

Торезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька

На сьогодні Торезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька має статус вищого навчального закладу 1-го рівня акредитації

Історія

Торезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька (Чистяковський гірничий технікум) було створено згідно з розпорядженням РНК СРСР від 22.04. 1940р. за № 031-181. Мета створення технікуму - підготовка спеціалістів середньої ланки для підприємств вугільної промисловості.

З метою навчання майбутніх спеціалістів навичкам з управління гірничих машин в 1962 р. побудований гірничий полігон, котрий експонувався на ВДНГ СРСР. В загальносоюзному змаганні між технікумами в 1970 році він зайняв перше місце й був відзначений премією Міністерства вугільної промисловості СРСР і 12 малими золотими медалями ВДНГ СРСР.

Указом Верховної Ради Української РСР у 1964 р. технікум перейменовано у Торезький гірничий технікум. Постановою Ради Міністрів СРСР від 19.10. 1963р. за № 1027 йому було присвоєно ім’я колишнього Міністра вугільної промисловості О. Ф. Засядька.

Відповідно до ліцензії АВ № 420713, виданої Міністерством освіти і науки України 14.10. 2008р., Торезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька здійснює освітню діяльність, готуючи фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" для вугільної промисловості, установ охорони навколишнього середовища, фінансової сфери та автомобільного транспорту.

Загальна інформація

Місто Торез розташоване у складному регіоні з високим рівнем безробіття та доволі низькими доходами населення. Тому наш технікум для значної частини молоді є головною можливістю отримати освіту і спеціальність.

Молодших спеціалістів за фахом "Прикладна екологія" та "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" в регіоні готує тільки Торезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька.

В своїй структурі технікум має три відділення, які об'єднують студентів денної і заочної форми навчання та вісім циклових комісій:

  • комісія гірничих дисциплін,
  • комісія гуманітарних дисциплін,
  • комісія фізвиховання і ДПЮ,
  • комісія фінансово-економічних дисциплін,
  • комісія загальнотехнічних дисциплін,
  • комісія екологічних дисциплін,
  • комісія автомобільних дисциплін,
  • комісія фізико-математичних дисциплін.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Після закінчення технікуму студенти мають можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за прискореною програмою (без надання сертифікату незалежного центру тестування). Укладені договори про надання освітніх послуг з Дніпропетровським національним гірничим університетом та Донбаським технічним університетом (м. Алчевськ).

Матеріально-технічна база

Навчальний процес для підготовки фахівців відбувається у навчальному та навчально – лабораторному корпусі загальною площею 10401,2м2.

Кабінети технікуму обладнані технічними засобами навчання, укомплектовані методичними посібниками, дидактичними матеріалами тощо. Кабінети спеціальних дисциплін мають необхідне навчально-методичне забезпечення для здійснення якісних послуг освіти.

На одного студента денної форми навчання припадає 15, 11м2 навчально-лабораторної площі. Відповідно до навчальних планів у технікумі обладнано навчальні лабораторії, навчальні кабінети, навчальна слюсарно-механічна майстерня та навчальний гірничий полігон.

Кабінети, лабораторії, навчальна слюсарно-механічна майстерня мають весь необхідний набір обладнання та технічних засобів навчання відповідно до вимог "Типового переліку обладнання".

Всі будівлі і споруди відповідають паспортним та санітарно-технічним вимогам.

У технікумі створена необхідна матеріальна база. Обладнано два комп`ютерні класи. Кількість комп'ютерів становить 40 одиниць, периферійного обладнання – 14 принтерів та два сканери. Оснащеність комп`ютерами складає: 4 студенти денного відділення на 1 одиницю обчислювальної техніки, що відповідає нормативу. Технікум підключено до міжнародної інформаційної системи "INTERNET" і її можливості використовуються для покращення якості навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення. Для підвищення оперативності комп`ютери в окремих структурних підрозділах об`єднані в єдину мережу.

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання, складає 55 примірників. Оформлено передплату на періодичне видання "Вугілля України", "Охорона праці", "Донбас".

Студенти мають змогу отримати необхідну інформацію і методичні розробки з деяких дисциплін в електронному вигляді.

Для кращої фізичної підготовки студентів використовується 2 спортивні зали, стадіон, спортивний майданчик. Їх санітарний стан задовільний. Студенти спеціальності займаються у 5 спортивних секціях: з баскетболу, волейболу, тенісу, боксу, легкої атлетики.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014