Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Зуївський енергетичний технікум ДонНТУ (06257) 94-6-26
Донецька обл., м. Зугрес, вул. Станційна 1  (карта)
http://zetdonntu.dn.ua

Зуївський енергетичний технікум ДонНТУ

Зуївський енергетичний технікум ДонНТУ – державний навчальний заклад першого рівня акредитації, відноситься до державної власності України і системи МОН України як структурний підрозділ ДонНТУ

Історія

Серед багатьох навчальних закладів, які знаходяться на теренах України, почесне і значне місце займає Зуївський енергетичний технікум Донецького національного технічного університету, який ось уже 67 років готує кадри для енергопідприємств нашої держави.

Уперше технікум відкрив двері в 1944 році. А в 2009 році навчальний заклад відмітив солідний ювілей – 65-річчя -, і впевнено прямує в майбутнє, сповнений сил, творчої енергії і віри в щасливу долю рідної Батьківщини.

У 1997р. Зуївський енергетичний технікум стає структурним підрозділом Донецького національного технічного університету.

У 2006 році технікуму було повернено назву, що відображає специфіку його навчальної діяльності та професійну спрямованість – Зуївський енергетичний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" (ЗЕТ ДонНТУ).

Загальна інформація

Зуївський енергетичний технікум ДонНТУ здійснює підготовку молодших спеціалістів за кваліфікаціями: технік-теплотехнік та технік-електрик, за денною формою навчання на базі повної базової загальної середньої освіти (9 класів) та на базі повної загальної середньої освіти (11 класів), за заочною формою — на базі повної загальної середньої освіти та на базі кваліфікованого робітника за спеціальностями: "Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій" та "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем".

Молодші спеціалісти за спеціальністю "Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій" працюють техніками з експлуатації і ремонту устаткування, техніками з налагодження та випробувань теплотехнічного устаткування; техніками-лаборантами; техніками-конструкторами; машиністами котлів, парових турбін, газотурбінних установок; монтажниками устаткування котельних установок, турбоагрегатів; машиністами енергоблоку, майстрами виробничої дільниці

Молодші спеціалісти за спеціальністю "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем" працюють електрослюсарями; електромонтерами з експлуатації, ремонту електроустаткування електростанцій, підстанцій ліній електропередачі; черговими електромонтерами електростанцій; диспетчерами підприємств електричних мереж; начальниками зміни електростанцій; техніками з монтажу і налагодження електроустаткування; електромонтерами з оперативних перемикань у розподільчих мережах; електрослюсарями з ремонту електричних машин, електроустаткування розподільчих пристроїв.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації та підприємствами

Випускники ЗЕТ Дон НТУ мають достатньо теоретичний і практичний рівень підготовки молодших спеціалістів. Після закінчення технікуму всі випускники 100% працевлаштовані. Розподіл випускників в основному ведеться за наступними енергопідприємствами: Зуївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Миронівська ТЕС, Луганська ТЕС, Старобешівська ТЕС, Донецькі західні мережі, Центральні електричні мережі, Харцизькі електричні мережі, Зуївський енергомеханічний завод. На розподілі завжди присутні представники підприємств.

Щорічно майже 30% випускників продовжують навчання в вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база навчального процесу Зуївського енергетичного технікуму ДонНТУ включає:

  • два навчально-лабораторних корпуси,
  • навчально-виробничі майстерні,
  • спортивний комплекс із двох спортивних залів та відкритого спортивного майданчику,
  • кабінет "Захист Вітчизни".

У навчальному корпусі є бібліотека та читальний зал на 40 місць, де розпочата робота над створенням електронної бібліотеки, для чого читальний зал обладнано комп’ютерами. У технікумі діють 26 кабінетів і 20 лабораторій. Усі вони оформленні і обладнані необхідним устаткуванням.

В технікумі діють дві сучасні лабораторії інформатики. Здійснено підключення до мережі INTERNET та створена локальна мережа. Технічне забезпечення лабораторій дозволяє проводити заняття на досить високому рівні. Викладачі технікуму плідно працюють над кращим забезпеченням та оформленням кабінетів та лабораторій.

Матеріально-технічна база технікуму постійно поповнюється сучасними комп’ютерами.

Технікум має затишний гуртожиток на 260 місць.

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес технікуму забезпечують 34 кваліфікованих педагогічних працівника відповідної кваліфікації та освіти. Адміністрація технікуму разом з педагогічними працівниками намагаються створювати сприятливі умови для впровадження інноваційних технологій у сучасне навчання.

Особлива увага приділяється інтеграції дисциплін, орієнтованих на вивчення споріднених тем, створення міжпредметних зв’язків на основі взаємозв’язку програмно-методичних розробок. Такий підхід декларує створення єдиної системи знань для навчального процесу.

Концепцією освітньої діяльності ЗЕТ ДонНТУ визначено задачі, над якими працює навчальний заклад щодо забезпечення україномовного режиму в вищих навчальних закладах та щодо реалізації Програми розвитку та функціонування української мови в Донецькій області на 2004 – 2020 рр.

Студенти нашого технікуму є постійними переможцями у регіональних олімпіадах та конкурсах з дисциплін, які вивчають.

Зуївський технікум Дон НТУ живе діловим життям, зберігаючи власне обличчя, традиції в навчанні та вихованні молодого покоління.

Один з найстаріших технічних навчальних закладів регіону є взірцем організації навчального процесу і в період побудови держави готовий випускати висококваліфіковані кадри, конкурентноспроможні у нових економічних умовах.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014