Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Донецький коледж радіоелектроніки та управління (062) 294-11-18, 386-82-49, 386-82-48
Донецьк, вул. Овнатаняна 16-а  (карта)
http://college.gorod.dn.ua

Донецький коледж радіоелектроніки та управління

Донецький коледж радіоелектроніки та управління - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації

Спеціальності

5.05090101 "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв" (напрям підготовки - "Радіотехніка")

Навчальний процес передбачає вивчення таких дисциплін як радіотехніка, схемотехніка, ЕОМ і мікропроцесори, радіоелектронна апаратура, пристрої напівпровідникових приладів, інформатика і комп'ютерна техніка, основи телебачення, автоматики, імпульсної техніки, що надалі дозволяє не тільки набути навичок в експлуатації, технічному обслуговуванні або реалізації радіоелектронної апаратури, але і забезпечують можливість працювати з промисловими системами автоматики, радіозв'язку, відеоспостереження, безпеки.

Після закінчення навчання випускники можуть застосувати свої знання та вміння в різних галузях народного господарства:

 • Технік-конструктор (електроніка)
 • Технік-технолог (електроніка)
 • Технік в радіолокації
 • Технік в радіонавігації
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування тощо

Термін навчання 2 роки 10 місяців

5.05060403 "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок" (напрям підготовки - "Енергетика")

Знання електроніки, термодинаміки, кондиціонування повітря, холодильної технології, холодильних машин і устаткування, основ теплопередачі, гідравліки та інших наук дає можливість набути навичок в експлуатації, ремонті, монтажі та технічному обслуговуванні холодильної техніки і систем кондиціонування повітря.

Знання та вміння можна застосувати:

 • працюючи техніком, майстром, механіком виробництва в харчовій промисловості;
 • при переробці сільськогосподарської продукції;
 • в торгівлі;
 • при організації рибного господарства;
 • в будівництві і т. д.

Знання іноземної мови, інформаційних технологій, основ професійної етики, економіки, бізнесу роблять Вас конкурентоспроможними на ринку праці.

Різноманітні види навчальних практик дозволять набути необхідних навичок.

Термін навчання 2 роки 10 місяців

5.050111 "Бухгалтерський облік" (напрям підготовки "Економіка і підприємництво")

Навчальний процес передбачає отримання знань, надбання умінь і навичок з таких дисциплін як економіка, бухгалтерський облік, державна податкова система, статистика, менеджмент і маркетинг, інформатика і комп'ютерна техніка, інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку тощо.

В результаті випускник уміє вести облік, використовувати статистичні методи обробки економічної інформації, складати фінансову звітність, планувати господарську діяльність підприємства і т. д.

Важко уявити, що сучасна успішна людина не володіє іноземними мовами, комп'ютерними технологіями, не вміє спілкуватися з колегами та клієнтами, не має активної життєвої позиції.

Це все не про наших випускників!

Різноманітні види навчальних практик, тренінги в процесі навчання дозволять проявити себе в таких професіях як:

 • бухгалтер;
 • касир;
 • ревізор;
 • інспектор тощо.

Термін навчання 1 рік 10 місяців

Співпраця з вузами вищих рівнів акредитації

Всі випускники мають можливість продовження навчання в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського і в Харківському національному університеті радіоелектроніки

Професійна підготовка

 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (з вивченням прикладного програмування, створення баз даних тощо)
 • Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури.
 • Секретар керівника.

Прийом проводиться без вступних іспитів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014