Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Донецький коледж будівництва та архітектури (062) 305-35-36, 305-10-51, 305-03-96
м. Донецьк, пр. Комсомольський 3  (карта)
http://dkba.at.ua

Донецький коледж будівництва та архітектури

Державний вищий навчальний заклад "Донецький коледж будівництва та архітектури" має перший рівень акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України

Історія

Історія навчального закладу розпочалася у 1929 році. Спочатку, як профшкола з двома відділеннями: комунальними та дорожнім.

 • У 1930 році це вже Сталінський будівельний технікум в якому відкриті ще два відділення – промислового будівництва та санітарної техніки.
 • У 1944 році набір до технікуму здійснювався на конкурсній основі за двома спеціальностями: "Виробництво будівельних матеріалів та будівельних деталей", "Будівельні машини та обладнання".
 • Перший набір склав 360 студентів.
 • У 1949 році до двох існуючих спеціальностей приєдналась нова - "Промислове та цивільне будівництво", а з 1968 року здійснюється підготовка спеціалістів ще з економічних спеціальностей.
 • У 1991 році до Донецького будівельного технікуму був приєднаний Український заочний будівельний технікум, відкриті нові спеціальності установлені тісні зв'язки з провідними вищими навчальними закладами України.
 • У 2007 року Донецький будівельний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад "Донецький коледж будівництва та архітектури".

Спеціальності

Навчання у коледжі здійснюється на денному та заочному відділеннях за спеціальностями:

Спеціальності денної форми навчання:

 • 5. 06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд;
 • 5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр;
 • 5.06010114 Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції;
 • 5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання;
 • 5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій;
 • 5.03050401 Економіка підприємства.

Спеціальності заочної форми навчання:

 • 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд;
 • 5.06010107 "Виготовлення будівельних деталей і конструкцій";
 • 5.03050401 "Економіка підприємства".

Забезпечення навчального процесу

Головним завданням педагогічного колективу Державного вищого навчального закладу "Донецький коледж будівництва та архітектури" є удосконалення системи підготовки фахівців відповідно державним вимогам забезпечення якості і доступності освіти.

Реалізація загальної науково-методичної проблеми здійснюється зокрема за такими напрямками:

 • впровадження особистісно-орієнтованих технологій;
 • удосконалення методичного забезпечення та організації самостійної роботи студентів, модульного контролю знань і умінь студентів з дисциплін професійно-практичної підготовки;
 • удосконалення педагогічної майстерності викладачів.

Для організації самостійної роботи студентів створена навчально-методична база кожної дисципліни: навчальні програми, методичні посібники, методичні вказівки, щодо виконання курсових та дипломних проектів, практичних і лабораторних робіт, дидактичні матеріали для самоконтролю та контролю знань та умінь студентів.

Розвивається електронна база навчально-методичного забезпечення кожної спеціальності. Коледж має навчально-методичну базу, яка забезпечує здорові і безпечні умови навчання, праці. Забезпечення кабінетами, лабораторіями – 100%. Матеріально-технічна база постійно оновлюється.

Матеріально-технічна база

Матеріальна база включає:

 • 2 навчальних корпуси;
 • 4 комп’ютерних класи,
 • підключення до мережі Internet,
 • учбові майстерні,
 • гуртожиток,
 • їдальня,
 • актова зала,
 • бібліотека з книжним фондом біля 56500 примірників,
 • читацька зала на 60 місць,
 • 2 спортивних зали.

Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціалістів – носіїв окремих виробничих функцій, а всебічно розвинутих, соціально активних особистостей, які мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру.

В коледжі діє методичне об’єднання кураторів груп, на засіданнях якого розглядаються актуальні питання, проблеми виховання молоді, організації побуту і культурного дозвілля студентів, форм і методів роботи кураторів з активом групи, адже саме в групі виховуються моральні якості студента, формується його ставлення до навчання та суспільно корисної діяльності, до майбутньої спеціальності.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Під час перебування, у Державному вищому навчальному закладі "Донецький коледж будівництва та архітектури" студенти будівельних спеціальностей проходять навчальну, геодезичну, технологічну, архітектурну практики. У ході виробничої практики, студенти мають змогу оволодіти професійними навичками та отриманням розряду.

Завідуючими відділеннями та головами циклових комісій, щорічно проводиться відкритий захист творчих робіт студентів, захист курсових та дипломних робіт із запрошенням провідних фахівців. Складаються угоди з підприємствами, організаціями про проходження практик.

Після успішного закінчення ДВНЗ "Донецький коледж будівництва та архітектури" випускники мають змогу продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації зі скороченим терміном навчання (2,5 - 3 роки):

 • Донецька національна академія будівництва та архітектури,
 • Донецький національний технічний університет,
 • Донецький національний університет,
 • Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури,
 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
 • Київський національний університет будівництва та архітектури,
 • Донецький національний університет та ін.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014