Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Донецьке художнє училище (062) 385-08-02
м. Донецьк, вул. Ткаченка 92  (карта)
http://www.dhu.dn.ua

Донецьке художнє училище

Донецьке художнє училище - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Донецьке художнє училище було відкрито у 1978 році наказом Міністерства культури України №715 від 15 грудня 1977 р., з метою повного забезпечення художніх комбінатів Донецької області та республіки кадрами фахівців середньої кваліфікації за спеціальністю "Художнє оформлення".

З метою повного забезпечення дитячих художніх шкіл, шкіл мистецтв Донецької області та республіки викладачами середньої кваліфікації у 1990 році була розпочата підготовка фахівців за спеціальністю "Живопис" (наказ Міністерства культури України №89 від 22.03. 90 р.).

Училище функціонує в системі Міністерства культури і туризму України. Форма власності – комунальна. Підпорядковане Донецькій обласній раді.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 4 червня 2009 року протокол № 78 (наказ МОН України від 09.07. 2009 р. №2673-Л), Донецьке художнє училище віднесене до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації та має право надавати освітні послуги, пов’язані з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напряму 0202 "Мистецтво" за такими спеціальностями:

  • 5.02020501 "Образотворче мистецтво"
  • 5.02020701 "Дизайн"

Сьогодні в училищі здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціалізаціями:

  • Графічний дизайн;
  • Дизайн середовища;
  • Живопис.

Бібліотека

Бібліотечний фонд складається з фахової літератури, навчальної та художньої в обсязі, необхідному для повного засвоєння вимог навчальних програм.

Книжковий фонд бібліотеки складає 8608 примірників, кількість томів бібліотечного фонду, яка припадає на одного читача, в тому числі навчальної літератури, складає 16,5 примірників.

Щорічно здійснюється передплата на газети, журнали, як суспільно – політичного, так і освітньо-професійного напрямків, серед яких: "Народне мистецтво", "Образотворче мистецтво", "Архитектурная идея", "Как", "Дивослово", FINE ART тощо. Бібліотечний фонд щорічно поповнюється новою літературою, яка відповідає сучасним освітнім потребам.

Методичний кабінет

У методичному кабінеті сконцентровано усе методичне забезпечення навчального процесу: робочі програми, методичні посібники, методичні розробки, нормативні документи тощо організації навчально-методичної роботи, матеріали атестації викладачів. Методичний кабінет має комп’ютерну техніку та цифровий фотоапарат, що використовується для створення електронної бази методичного фонду.

Важливою складовою навчально-методичного забезпечення є методичний фонд, який представлений зразками кращих робіт із навчальних дисциплін (за навчальним планом), систематизований за предметними комісіями, фаховими дисциплінами. Фонд містить також курсові та дипломні роботи студентів. Така методична база надає можливості до практичної роботи із студентами під час аудиторних занять, забезпечує самостійну роботу студентів у повному обсязі.

З метою поглиблення теоретичних і практичних знань студентів, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу, для єдиного підходу у формуванні змісту освіти у системі ступеневої підготовки фахівців та участі у мистецьких акціях у 2006 році було створено навчально-науковий комплекс "Дизарт" у складі Харківської державної академії дизайну і мистецтв та Донецького художнього училища (наказ МОН України №263 від 05.04. 2006).

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 03.10.2014