Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Шахтарський технікум ДонНУЕТ (062) 554-36-92
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. 50-річчя СРСР 5  (карта)
http://donduet.edu.ua

Шахтарський технікум ДонНУЕТ

Шахтарський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського має І рівень акредитації

Загальна інформація

Основною метою діяльності Шахтарського технікуму є забезпечення потреб громадян України у здобутті вищої освіти з кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

Технікум був створений у 1964 р. З 2009 року роботу педагогічного колективу очолює директор Андрєєва В. І.

З 1997 року технікум є структурним підрозділом ДонНУЕТ, що дозволяє нашим випускникам після закінчення технікуму продовжити навчання в університеті відразу на третьому курсі, а за заочною формою навчатись за місцем проживання завдяки функціонуванню консультаційного центру. Завдяки розвитку ступеневої освіти понад 1700 молодих фахівців, випускників технікуму, за цей час стали студентами університету, навчаючись як за повним, так і скороченим терміном та отримуючи диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра.

Підготовка спеціалістів у технікумі ведеться за денною формою навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти; за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти.

Шахтарський технікум ДонНУЕТ готує фахівців для багатьох сфер економіки України та Донецького краю: для фінансових, податкових, контрольно-ревізійних та інших служб державного та місцевого рівнів; для підприємництва, комерції, бізнесу; для підприємств торгівлі; для підприємств харчових та переробних виробництв.

За 46 років існування у технікумі підготовлено більше 20246 молодших спеціалістів, у тому числі з відзнакою – 8711.

Матеріально-технічна база

Навчальний заклад має добру матеріально-технічну базу.

Відповідно до сучасних вимог обладнані кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, спортивна і тренажерна зали; є гуртожиток, бібліотека з книжним фондом більше 63000 примірників, читальна зала. Влітку студенти і викладачі мають змогу відпочивати на університетських базах відпочинку у Святогірську та на узбережжі Азовського моря.

Протягом багатьох років студенти беруть участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, учасники всіх чотирьох етапів відзначені дипломами, подяками, преміями. Плідно діє науково-технічне студентське товариство, члени творчих груп НТСТ регулярно беруть участь у студентських наукових конференціях ДонНУЕТ.

Кращі студенти отримують стипендії Президента України, Верховної Ради України, облдержадміністрації, міського голови. 

Навчально-виховний процес 

Навчально-виховний процес у технікумі здійснюють 51 педагогічний працівник. Серед них є відмінники освіти України, викладачі-методисти, викладачі вищої категорії. Викладачі технікуму – учасники науково-методичних конференцій університету: "Освітні новації – стратегія сучасності", "Модернізація вищої освіти Україні в контексті євроінтеграції", "Інновації і якість вищої освіти".

У співавторстві з професорсько-викладацьким складом університету викладачі технікуму написали низку підручників з товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, економіки і організації холодильного господарства.

З метою широкого впровадження сучасних педагогічних технологій, вивчення і поширення власного і загальнопедагогічного досвіду роботи, впровадження педагогічних інновацій і проведення експериментів при методичному кабінеті технікуму на громадських засадах функціонує творча лабораторія, до складу якої входять найбільш досвідчені викладачі. Її робота базується на взаємодії з цикловими комісіями, базовими регіональними і обласними методичними об'єднаннями, кафедрами ДонНУЕТ.

Педагогічний колектив перебуває у постійному творчому пошуку щодо інноваційних технологій навчання і виховання студентів. З цією метою опановуються ІКТ, проектний та інтерактивний методи, створюються авторські програми, проводяться майстер-класи, круглі столи, творчі звіти, презентації. Показниками результативності є призові місця студентів на олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях.

Педагоги всемірно сприяють творчо обдарованій студентській молоді, заохочують їх участь в дослідницькій роботі, конференціях, конкурсах, олімпіадах різних рівнів. Удосконалюється матеріально-технічна база навчального закладу, поповнюється і оновлюється парк комп'ютерної техніки, поглиблюється інформатизація навчального процесу.

Розвивається студентське самоврядування, у студентів формуються навички управлінської діяльності. Зміцнюються ділові контакти з провідними підприємствами різних галузей економіки регіону. Успішно вирішуються питання підвищення кваліфікації викладачів, їх атестації з підвищенням кваліфікаційних категорій.

З 1994 року разом з держзамовленням здійснюється прийом студентів на платній основі.

У 2011 році технікум пройшов чергову акредитацію і має право на підготовку фахівців за спеціальностями:

  • "Бухгалтерський облік";
  • "Товарознавство та комерційна діяльність";
  • "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок".

На належному рівні підтримується розвиток ступеневої підготовки студентів "школа – ПТУ – технікум - університет".

Шахтарський технікум у поточному році, як учасник Загальнонаціональної громадської акції, занесений до книги "Флагмани освіти і науки України", нагороджений дипломом та "Кришталевою совою". З метою популяризації наукового і педагогічного досвіду підготовки товарознавців матеріали про навчальний заклад ввійдуть у 2-ге видання книги "Товарознавство в Україні".

Девіз педагогічного колективу: "Пошук, творчість, результат".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014