Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Докучаєвський технікум ДонНУЕТ (06275) 3-11-30.
Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Леніна 28/11  (карта)
http://donduet.edu.ua

Докучаєвський технікум ДонНУЕТ

Докучаєвський технікум ДонНУЕТ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія 

Докучаєвський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського створений за постановою Кабінету Міністрів № 526 від 29.05. 1997 року на базі Докучаєвського торгового технікуму, заснованого Сталінським раднаргоспом (розпорядження №278 від 12.04. 1958 року).

Першовідкривачем Докучаєвського торгівельного торгового технікуму став директор к. е. н. Леонов П. А., який заклав основи матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу технікуму. Перший прийом студентів на денну форму навчання навчання по спеціальностях "Товарознавство продовольчих товарів", "Товарознавство промислових товарів" склав – 180 осіб, функціонувало 11 аудиторій, орендованих у гірничого технікуму, колектив складав 20 викладачів і співробітників.

Більше чверті четвертини століття віку – з січня 1960 року технікум очолював Філатов В. Ф. Під його керівництвом технікум перетворився на справжню дану кузню кадрів працівників торгівлі і громадського харчування, створено 32 навчальні кабінети і лабораторії, побудований спорудити новий корпус технікуму.

У 1961 році відкрито відчиняти відділення відокремлення заочної форми навчання навчання, а у 1963 році здійснений прийом за фахом "Технологія приготування їжі". Для іногородніх студентів в 1968 році відкрили відчиняли двері 2 гуртожитки. Колектив склав 77 викладачів і 10 майстрів виробничого навчання.

На базі технікуму в 1974-1987 році почали|стали| функціонувати Всесоюзні курси підвищення кваліфікації керівних провідних працівників торгівлі і громадського харчування підприємств Міністерства вугільної промисловості СРСР.

Базами виробничої практики стають Всесоюзний піонерський табір "Артек" ім. В. І. Леніна, ресторани м. Ялти "Тавріда", "Ореанда", "Еспаньйола", будинок відпочинку "Геолог", п. Гурзуф (Крим).

У 1983 році кількість студентів технікуму – 1840 чоловік, введений в дію новий гуртожиток (№3) на 267 місць, технікум нагороджений Почесною грамотою колегії Мінвуглепрому на честь 25-річчя з дня заснування заснування. З 1986 року технікум очолює к. т. н., доцент Гаркуша В. Б.

З 1997 року технікум є структурним підрозділом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Технікум є колективним членом Всеукраїнської громадської організації "Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації".

Загальна інформація

Діяльність Докучаєвського технікуму ДонНУЕТ здійснюється згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні молодшого спеціаліста зі спеціальностей 5.03050901 "Бухгалтерський облік", 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність", 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" за денною та заочною формами навчання.

Забезпечення навчального процесу

В технікумі склався стабільний, працьовитий педагогічний колектив, майже 80% з них мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, серед яких: 2 кандидати наук, доцент, старші викладачі, викладачі – методисти, магістри, аспіранти.

Викладачі технікуму застосовують у своїй роботі педагогічні інновації, нові педагогічні технології, прогресивні методи навчання. Підвищенню педагогічної майстерності викладачів сприяють активна участь у семінарах-практикумах, роботі методичних і наукових конференцій технікуму та університету, у роботі обласних методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Навчальний процес забезпечений власною навчально-матеріальною базою, яка постійно розвивається. Технікум розташований у власному приміщенні загальною площею 6098м2 (у тому числі навчальна – 3788м2).

Навчальний процес забезпечують 27 навчальних кабінети, 3 сучасні комп’ютерні класи, 4 лабораторії, 2 кабінети з практичного навчання студентів, ігрова, гімнастична та тренажерна зали, бібліотека з читальною залою, лекційна та актова зали. У постійно діючому музеї технікуму знаходяться документи, що свідчать про етапи його розвитку, роботу циклових комісій, виховну роботу, спортивні досягнення студентів.

Створені необхідні умови для проведення спортивно-масової роботи. Харчування студентів і співробітників технікуму забезпечує їдальня. Робота всіх підрозділів технікуму комп’ютеризована.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Перебуваючи у структурі ДонНУЕТ, колектив технікуму вивчає і практично застосовує досвід роботи університету. Викладачі спільно працюють з професорсько-викладацьким складом ДонНУЕТ над написанням 20 підручників. Студенти технікуму продовжують навчання в ДонНУЕТ за скороченим терміном.

За роки існування навчального закладу підготовлено понад 23 тис. фахівців.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014