Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Костянтинівський технікум ЛНАУ (06272) 9-87-85; 9-87-22; 9-87-83
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Учбова 1  (карта)
http://ktlnau.org.ua

Костянтинівський технікум ЛНАУ

Костянтинівський технікум ЛНАУ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету розпочинає свою історію з 22 листопада 1943 року. У с. Красне Артемівського району на базі середньої сільськогосподарської школи був заснований Красносільський сільськогосподарський технікум. Першим його директором став Петро Суворов. Він очолював технікум до вересня 1952 р. Навчальні заняття проводилися в колишньому поміщицькому будинку. 17 викладачів навчали 108 учнів за спеціальністю агроном - рільник. Так почалося життя технікуму.

Павло Куріло, другий директор технікуму, відіграв значну роль в історії технікуму. Наполегливість, досвідченість, відповідальність, уміння масштабно мислити допомогли йому успішно вирішувати питання розвитку технікуму.

У 1957 році технікум за наказом Міністерства сільського господарства був переведений у місто Костянтинівка та перейменований у Костянтинівський сільськогосподарський технікум. Навчальний заклад почав готувати студентів за спеціальностями: агроном - рільник, бухгалтер, плодоовочівник. А з 1965 р. - техніків - гідротехніків.

Відтоді багато чого змінилося. З кожним роком зростала кількість студентів, розширювався педагогічний колектив, запроваджувалась підготовка! за новими спеціальностями. Зусилля усього колективу, були спрямовані на виконання головного завдання - підготовку молодшого спеціаліста: агронома, гідротехніка, а з 1991 р. - землевпорядника до активної, творчої, професійної діяльності. З 1996 по 2007 рр. керівником технікуму був Віктор Вервейко.

Змінювались географія розташування, профілі, викладачі, кілька разів відбувалося перейменування закладу, але незмінною залишається пам'ять: суворі воєнні роки, важка післявоєнна відбудова, здобутки та труднощі у шістдесяті, сімдесяті, вісімдесяті і нелегкий період становлення незалежної України.

У липні 2006 р. з ініціативи ректора Луганського національного аграрного університету Валентини Григорівни Ткаченко, підтриманої педагогічним колективом, наказом Міністерства аграрної політики України № 397 від 25.07. 2006р. технікум шляхом приєднання реорганізовано у відокремлений підрозділ "Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету".

Загальна інформація

Основними напрямками технікуму є:

 • підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст згідно державного замовлення і за договірними зобов'язаннями для агропромислового комплексу з правом видачі дипломів державного зразка;
 • навчання студентів, які зараховані в КТ ЛНАУ на основі базової загальної середньої освіти для одержання повної загальної середньої освіти з правом видачі атестатів державного зразка;
 • навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник з правом видачі свідоцтв державного зразка;
 • підвищення кваліфікації кадрів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник з правом видачі свідоцтв державного зразка;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • інформаційно-консультаційна діяльність;
 • культурно-освітня, методична, видавнича діяльність;
 • фінансово-господарська, виробнича діяльність;
 • участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, програмах міждержавного обміну студентами та педагогічними працівниками;
 • проведення профорієнтаційної роботи і підготовка молоді для вступу до ВНЗ;
 • міжнародне співробітництво;
 • надання інших освітніх послуг, не заборонених законодавством.

Спеціальності, за якими проводиться підготовка молодших спеціалістів:

 • агрономія;
 • будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд;
 • землевпорядкування.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014