Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Маріупольський машинобудівний коледж ПДТУ (0629) 56-08-43, 56-08-43
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Вузівська 1  (карта)
http://www.pstu.edu

Маріупольський машинобудівний коледж ПДТУ

Маріупольський машинобудівний коледж є державним вищим учбовим закладом II рівня акредитації, який дозволяє молоді отримати базову вищу освіту і кваліфікацію «Молодший спеціаліст»

Загальна інформація

Маріупольський машинобудівний коледж ПДТУ здійснює підготовку на базі повної середньої освіти за наступними напрямами і спеціальностями: спеціальність «Економіка підприємства» (напрям «Економіка підприємства»), спеціальність «Бухгалтерський облік» (напрям «Облік і аудит»), спеціальність «Розробка програмного забезпечення» (напрям «Програмна інженерія»), спеціальність «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» (напрям «Інженерна механіка»), спеціальність «Зварювальне виробництво» (напрям «Зварка»).

Історична довідка

Маріупольський машинобудівний коледж заснований в липні 1969 року рішенням Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР для забезпечення швидкозростаючих виробничих потужностей заводу важкого машинобудування (ЖЗВМ, в даний час - ВАТ «Азовмаш») кваліфікованими кадрами середньої ланки управління.

Засновниками технікуму по праву слід вважати колишнього директора ЖЗВМ Володимира Федоровича Карпова і першого директора технікуму Валентина Сергійовича Кисельова. До 1995 року навчання в технікумі проводилося тільки по вечірній формі, контингент студентів складався в основному з робітників-практиків заводу важкого машинобудування. В 1995 році технікум перейшов на денну і заочну форми навчання.

В 1997 році, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію мережі вищих учбових закладів», Машинобудівний технікум ввійшов до складу Приазовського державного технічного університету як структурний підрозділ.

Напрями роботи

Маріупольський машинобудівний коледж розміщений в двох учбових корпусах, які мають спеціалізовані учбові кабінети і лабораторії, оснащення яких відповідає найсучаснішим вимогам, що забезпечує виконання учбових програм і планів в повному об'ємі. У розпорядженні викладачів і студентів достатня кількість сучасних персональних комп'ютерів, з'єднаних в локальні мережі з виходом в Інтернет. В процесі навчання використовуються як ліцензійне програмне забезпечення, так і власні розробки. У розпорядженні студентів простора бібліотека з багатим переліком науково-технічної і економічної літератури, періодичних видань.

Впроваджена комплексна система виховної роботи, пріоритетні напрями якої полягають в прищепленні молоді загальнолюдських цінностей, пропаганді здорового способу життя, організації змістовного дозвілля, запобіганні асоціальної поведінки, розвитку студентського самоврядування. Учбово-виховний процес здійснюють 53 педагогічні працівники, з'єднані в 5 предметних комісій. Більше 80% викладачів мають вищу і першу категорії.

В коледжі працює підготовче відділення, де можна отримати додаткові знання з української мові, математики, інформатики, інших предметів. Знання, які одержують абітурієнти на підготовчих курсах, дозволяють успішно пройти незалежне зовнішнє тестування і витримати конкурс під час вступу до вищих учбових закладів України.

Студенти проходять практику на провідних промислових підприємствах, в організаціях, банківських структурах. Згідно рейтингам, випускники розподіляються і прямують на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод», ЗАТ «Азовелектросталь», Маріупольська філія Приватбанку та ін.

Відомості про спеціальності

«Зварювальне виробництво» – по закінченню навчання студенти отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – металообробка і робітничу кваліфікацію з професії «Електрозварник ручного зварювання» або «Контролер зварювальних робіт». Згідно рейтингу випускники розподіляються і направляються на такі підприємства міста: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МЗВМ», ВАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Судоремонтний завод» в якості: електрозварювальників ручного зварювання, електрозварювальників на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар-складальник металевих конструкцій, контролер зварювальних робіт, технік-технолог, нормувальник, майстер дільниці, технік-конструктор.

«Технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування» - випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – інженерна механіка і робітничу кваліфікацію з професії «Слюсар–ремонтник» або «Контролер верстатних і слюсарних робіт». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для роботи у відділі головного механіка, ремонтно-механічному цеху, ремонтних базах цехів, в інших відділах підприємства машинобудування на посадах: механіка, майстра, технолога, спеціаліста з нормування праці, а також у інших службах підприємств машинобудування. Молодший спеціаліст може працювати на робочих місцях в цехах цих підприємств, зв'язаних з монтажем, плановим технічним обслуговуванням та ремонтом складної техніки, де потрібний підвищений рівень професійної підготовки.

«Розробка програмного забезпечення» - випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію техніка програміста з напряму – інформатика та обчислювальна техніка і робітничу кваліфікацію з професії «Оператор комп'ютерного набору». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислюваної техніки. Молодший спеціаліст може займати посади інженера програміста, техніка відділу програмування і підготовлений до таких видів діяльності: проектно-технологічної, експлуатаційно-технологічної, виробничо-організаційної видів діяльності. Випускники цієї спеціальності можуть працювати на будь-якому підприємстві у якості системного адміністратора, програміста, адміністратора баз даних.

«Економіка підприємства» — випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – економіка підприємства і робітничу кваліфікацію з професії «Обліковець по реєстрації бухгалтерських даних». Фахівці зазначеної спеціальності підготовлені для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг. Випускники працюють на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності.

«Бухгалтерський облік» — випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з напряму – бухгалтерський облік і робітничу кваліфікацію з професії «Обліковець по реєстрації бухгалтерських даних». Фахівці цієї спеціальності підготовлені для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності. Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури. Випускники можуть працювати на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, а також на посадах, що підлягають комплектуванню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014