Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ (05692) 3-16-41; 4-49-60
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна 102  (карта)
http://www.dstu.dp.ua

Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ

Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ є державним навчальним закладом, який забезпечує рівне для громадян України право на освіту у відповідності з інтересами та здібностями кожного

Історія

Дніпродзержинський технолого-економічний технікум створено у 1962 році відповідно розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 15 березня 1962 року за № 300-Р по виконанню постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 23 лютого 1962 року за № 204 для підготовки економічних кадрів по плануванню металургійної промисловості, товарознавству, матеріально-технічному постачанню і збуту та бухгалтерського обліку в промисловості.

Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 13 червня 1969 року за № 549-р технікум був переданий в систему Міністерства побутового обслуговування населення Української РСР.

Постановою Ради Міністрів Української РСР від 07 серпня 1990 року за № 170 був організований Український державний союз об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення - "Укрсоюзсервіс", в систему якого було передано технікум. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 222 "Про управління майном підприємств, установ і організацій, заснованих на загальнодержавній власності, які входять до складу Укрсоюзсервісу" була здійснена передача технікуму до системи Міністерства освіти України станом на 01.01. 93 р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1993 року № 750 "Про стабілізацію діяльності підприємств та організацій побутового обслуговування населення" було здійснено передачу технікуму до системи Укрсоюзсервісу станом на 1 липня 1993 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року за № 491 "Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерством освіти" Дніпродзержинський технолого-економічний технікум переданий до системи Міносвіти України станом на 01 липня 1997 року.

Наказом Міністерства освіти України від 1995 року № 126, відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 квітня 1995 року, протокол № 17 Дніпродзержинському технолого-економічному технікуму надана ліцензія на право здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації.

У 2002 році закінчився процес державної акредитації за всіма спеціальностями і технікуму в цілому, внаслідок чого Міністерство освіти і науки України надало право технікуму продовжувати підготовку молодших спеціалістів.

Технікум єдиний в Україні здійснює підготовку за фахом "Виробництво опоряджувальних матеріалів". У 1991-1993 р. р. на денному відділенні здійснювалась ступнева підготовка спеціалістів за цим фахом.

Перший випуск фахівців було здійснено в 1963 році. За весь час існування у технікумі підготовлено понад 18 тис. фахівців, у т. ч. близько 9 тис. по денній формі навчання.

Загальна інформація

Територіально технікум розташований в промислово розвинутій частині східної України, яка характеризується насиченістю промисловими підприємствами, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, великою чисельністю населення. Все це обумовило створення навчального закладу певного профілю підготовки фахівців.

Головними завданнями в загальноосвітній та фаховій підготовці молодших спеціалістів є:

 • задоволення потреб соціальної сфери (побутового обслуговування) та інших сфер національної економіки в молодших спеціалістах
 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів
 • підвищення у відповідній з новими вимогами методики, науки, техніки, технології і культури
 • розвиток та насичення кваліфікованими фахівцями інфраструктури ринку, що створюється за сучасних умов

Основними структурними підрозділами технікуму є:

 • Два денних відділення: економічне; технологічне.
 • Предметні та циклові комісії - 7, з яких - 4 випускаючі.
 • Бібліотека.
 • Навчальні майстерні.
 • Адміністративно-господарча частина.
 • Бухгалтерія.
 • Заочне відділення.

Структурні підрозділи технікуму функціонують відповідно до положень, які розроблено згідно з чинним законодавством.

Забезпечення навчального процесу

Для забезпечення навчального процесу на достатньому професійному рівні є власні кадри, які мають вищу базову освіту, досвід практичної роботи та належну методичну підготовку. Навчальний процес забезпечує кваліфікаційний педагогічний колектив у складі 37 викладачів, з яких 76,3% мають вищу та 1 категорії, 65% мають стаж педагогічної роботи більше 15 років.

Склад, кваліфікація та фахова освіта викладачів та адміністративного персоналу відповідає навчальним планам, штатному розкладу та контингенту.

Навчальний процес здійснюється в навчальному корпусі загальною площею 7114 м2. Навчальна площа складає 4475 м2. У навчальному корпусі створено 28 кабінетів, 14 лабораторій та 2 навчально-виробничих майстерні, бібліотека з читальним залом, спортивний зал, актовий зал, медичний пункт та їдальня. Окремо розташований гуртожиток на 408 місць.

В бібліотеці є достатня кількість підручників з предметів, які передбачені навчальними планами, бібліотечний фонд складає понад 61405 примірників.

Постановою Кабінету Міністрів від 29 травня 1997 р. №526 "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" технікум ліквідовано. На його базі створено технолого-економічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету.

Зараз технікум випускає спеціалістів 6-х спеціальностей за двома формами навчання: денної та заочної.

Денні та заочне відділення

Денне відділення включає в себе два відділення:

ТЕХНОЛОГІЧНЕ:

 • 5.090704 "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв"
 • 5.090805 "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки"
 • 5.091624 "Виробництво опоряджувальних матеріалів" (спеціалізація "Хімічна чистка та фарбування виробів)

ЕКОНОМІЧНЕ:

 • 5.050111 "Бухгалтерський облік"
 • 5.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність"
 • 5.050203 "Організація обслуговування населення"

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ:

 • 5.05011 Бухгалтерський облік"
 • 5.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність"
 • 5.090704 "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв"

Прийом студентів здійснюється на базі 9 класів з терміном навчання 2 роки 10 місяців, та на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

Підготовка спеціалістів здійснюється за державним замовленням.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014