Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


ВСП "ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" (056) 404-81-09 або 098-36-727-36
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 33  (карта)
http://politktu.dp.ua

інформація підтверджена

ВСП "ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

Відокремлений структурний підрозділ "Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету" - заклад фахової передвищої освіти, який готує фахових молодших бакалаврів для залізничного транспорту.

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
1. Обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих, робототехнічних систем залізничного транспорту.
https://youtu.be/krP6TCI0lS8
2. Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу.
https://cutt.ly/WTsrd7L
3. Технічне обслуговування і ремонт вагонів.
https://youtu.be/7_h8AxE7pX0
4. Механізоване обслуговування та ремонт колійного комплексу залізниць.
https://cutt.ly/gTstdq8
5. Організація перевезень і управління на залізничному транспорті.
https://youtu.be/FfvROY0iEsY
6. Обслуговування на залізничному транспорті та логістика.
https://youtu.be/krP6TCI0lS8
7. Електропостачання
https://cutt.ly/HTst123


 
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ (НА БАЗІ 9, 11 КЛАСІВ)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

ВІДЕО

      Коледж готує спеціалістів для професійної діяльності на промислових підприємствах, які експлуатують залізничний транспорт. 

      Спеціаліст повинен вміти виконувати технічне обслуговування, ремонт та експлуатацію тягового рухомого складу залізниць, обладнання локомотивного депо, планувати та організовувати роботу виробничого колективу, повинен вміти організовувати роботу по технічному обслуговуванню і поточному ремонту локомотивів, забезпечити заходи по виконанню вимог технології ремонту та безпеки праці, робити дефектоскопного устаткування, вимірювань ходової частини локомотива, управління локомотивом.

     Фаховий молодший бакалавр з технічного обслуговування, ремонту та експлуатації тягового рухомого складу  може працювати на посадах:

 • бригадир;
 • механік;
 • машиніст тепловозу, електровозу, дизель-поїзда;
 • техніка;
 • машиніста-інструктора;
 • майстра;
 • помічника машиніста;
 • приймальника локомотивів;
 • старшого майстра.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ВАГОНІВ (НА БАЗІ 9 КЛАСІВ)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

ВІДЕО

Коледж готує спеціалістів для професійної діяльності на підприємствах і в організаціях транспортних комплексів різних форм власності для роботи по технічному обслуговуванню і ремонту вагонів в структурних організаціях на посадах:

 • майстер ПТО вагонів сортувальної станції, пункту підготовки вагонів до навантаження;
 • майстер ПТО пасажирської технічної станції з технічного огляду, поточного ремонту пасажирських вагонів;
 • майстер виробничої дільниці;
 • технік-технолог;
 • старший зміни;
 • механік рефрижераторного рухомого складу.

МЕХАНІЗОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ КОЛІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЦЬ (НА БАЗІ 9 КЛАСІВ)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

ВІДЕО

      Коледж готує спеціалістів для професійної діяльності на залізничному транспорті по обслуговуванню і ремонту колії, у відділах шляху відділень залізниць, дистанціях колії, колійних машинних станціях, дорожніх лабораторіях з дефектоскопією, будівельно-вантажних поїздах.

      Первинні посади після закінчення коледжу: технік-бригадир, колійник майстер.

      Технік-колійник здатний виконувати такі професійні роботи:

 • майстер виправних і колійних робіт;
 • майстер-колійник;
 • майстер майстерні спеціальної техніки і обладнання;
 • технік-геодезист;
 • ревізор по рухомому складу, колії і спорудах;
 • технік по механізації трудоємних професій;
 • монтер колії;
 • мостовик;
 • обхідник колії і штучних споруд;
 • дефектоскопіст по магнітному та ультразвуковому контролю;
 • бригадир підприємств залізничного транспорту і метрополітену.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ, ІНТЕГРОВАНИХ, РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (НА БАЗІ 9 КЛАСІВ)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр. 

ВІДЕО

      Коледж готує спеціалістів для виконання робіт по затверджених планах-графіках експлуатації, технічного обслуговування, організації робіт електромонтерами, забезпечення безпеки руху поїздів, ведення технічної документації обслуговуючих пристроїв, виконання будівельно-монтажних робіт при будівництві електричної централізації, автоматичного блокування.

      Технік-електромеханік відповідно фаху може обіймати посади:

 • електромеханік сигналізації і централізації блокування (СЦБ)
 • електромеханік-бригадир;
 • електромеханік-технічного відділу дистанції;
 • електромеханік будівельно-монтажного поїзда;
 • електромеханік ремонтно-технологічної дільниці;
 • електромеханік автоматичної локомотивної сигналізації.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (НА БАЗІ 9 КЛАСІВ)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр. 

ВІДЕО

      Коледж готує спеціалістів для професійної діяльності в галузі електропостачання залізниць, метрополітену, міського транспорту, промислових підприємств, в енергетичних відділах, лабораторіях, проектно-налагоджувальних організаціях.

      Молодший спеціаліст технік-електрик повинен вміти: організовувати експлуатацію, поточний та капітальний ремонт, профілактичні випробування електрообладнання, пристроїв електропостачання залізниць, метрополітенів, електроустановок до і вище 1000 В енергосистем і промислових підприємств, робити розрахунки і наукове забезпечення проектування пристроїв електропостачання.

      Технік-електрик відповідно фаху може обіймати посади:

 • начальника, електромеханіка підстанції регіону контактної мережі або регіону електропостачання, РРЦ;
 • енергетика цеху;
 • майстра;
 • старшого електромеханіка;
 • старшого майстра;
 • техніка-електрика;
 • проектувальника.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (НА БАЗІ 9, 11 КЛАСІВ)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

ВІДЕО

      Коледж готує спеціалістів для професійної діяльності на залізничному транспорті з експлуатації залізниць, з організації реформування-формування поїздів, пред’явлення вагонів та поїздів до технічного обслуговування на посадах: 

 • черговий станції (ДСП):
 • поїзний диспетчер(ДНЦ);
 • станційний (маневровий) диспетчер;
 • черговий сортувальної гірки;
 • черговий парку відправлення;
 • начальник станційного центру обробки поїзної інформації та перевізних документів(СТЦ);
 • завідувач товарною конторою;
 • завідувач вантажним двором;
 • завідувач контейнерним пунктом;
 • завідувач сортувальним майданчиком.

ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЛОГІСТИКА (НА БАЗІ 9 КЛАСІВ)

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

ВІДЕО

     Коледж готує спеціалістів для професійної діяльності на підприємствах і в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, таких як:  

 • пасажирський та вантажно-залізничний транспорт;
 • автомобільний транспорт;
 • надання послуг в організації перевезень пасажирів та вантажів.

      Молодший спеціаліст, технік-менеджер, повинен вміти спланувати, організувати, проконтролювати виконання відповідних транспортних перевезень, обслуговування клієнтів.

      Технік-менеджер відповідно фаху може обіймати посади: 

 • агента комерційного обслуговування;
 • завідуючого камерою схову, квиткового бюро, вантажного двору, пасажирської і вантажної платформ, складу;
 • начальника маршруту;
 • ревізора із збереження вагонного парку, руху відділення;
 • агента з передачі вантажу на прикордонній станції, по замовленню населення на транспортування;
 • чергового по транспортно-експедиційному агенству;
 • інспектора з кадрів;
 • комерційного ревізора;
 • приймальника замовлень;
 • агентства по розшуку вантажів і багажу;
 • адміністратора. 

ВСП "ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" проводить підготовку за такими напрямами:

 • Транспорт

  • Залізничний транспорт
  • Транспортні технології (за видами)
 • Електрична інженерія

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Автоматизація та приладобудування

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 30.11.-1