Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Павлоградське медичне училище (05612) 3-03-93, 3-00-51
Дніпропетровська обл., м .Павлоград, вул. Промислова 13  (карта)
http://www.pmu.dp.ua

Павлоградське медичне училище

Павлоградське медичне училище - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Павлоградське медичне училище розпочало свою діяльність на підставі наказу МОЗ України № 403 від 19.07. 1961р. Перший набір до училища на відділення медичних сестер складав 90 чоловік. В пристосованому приміщенні функціонувало 3 аудиторії і 4 кабінети; навчальний процес здійснювало 3 штатних викладачі і 8 лікарів-сумісників.

Зараз медичне училище розташоване на території площею 3 га, загальна площа всіх приміщень складає 10 163 кв. м. Функціонує 26 кабінетів та 3 лабораторії, які, в основному, мають достатнє обладнання: фантоми, муляжі, мед. інструментарій, предмети догляду за хворими, медикаменти тощо.

Працює кабінет медичної інформатики та ОТ, який оснащений сучасними комп’ютерами, функціонує музей анатомії, етнографічний музей.

Училище має гуртожиток на 185 місць, що забезпечує проживанням всіх іногородніх студентів. Працює їдальня на 150 посадочних місць, в якій передбачено дієтичне харчування. Функціонує спортивна зала, актова зала, конференц-зала, де проводяться культурно-масові заходи. Бібліотека має книжковий фонд 31050 томів, який постійно поповнюється україномовною літературою.

Навчальний процес здійснює 37 штатних викладачів, 72% яких мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, 5 викладачів мають звання викладач-методист. Для проведення методичної роботи викладачі об’єднані в 5 циклових комісій.

В 2004 році Павлоградське медичне училище атестоване та акредитоване Міністерством освіти України за статусом вищого навчального закладу І рівня акредитації; веде підготовку згідно ліцензій за двома спеціальностями: "Лікувальна справа" та "Сестринська справа".

Організація навчального процесу в училищі на високому рівні: впроваджуються новітні педагогічні технології, які сприяють підвищенню якості підготовки спеціалістів. Практичне навчання студентів здійснюється на базах лікувально-профілактичних закладів м. Павлограда, а виробничу та переддипломну практику студенти проходять на базах лікувально-профілактичних закладів області.

Належна увага приділяється виховній роботі зі студентами, яка спрямована на формування фахівців з високим рівнем культури, наділених почуттям національної гідності, загальнолюдськими моральними якостями. Цікаво та змістовно проводиться дозвілля студентів, це: шоу "Сила та спритність", "Найчарівніша та найпривабливіша", КВК, "дні студента", конкурси професійної майстерності, "дні здоров’я", ярмарки, пісенні фестивалі, спортивні змагання та інше.

Колектив Павлоградського медичного училища – це згуртований, творчий колектив, який постійно вдосконалює методи навчання та виховання молоді. Примножуючи славні традиції своєї історії, колектив училища вносить значний вклад в справу підготовки висококваліфікованих фахівців з метою збереження здоров’я нації.

Спеціальності

Павлоградське медичне училище готує фахівців за наступними спеціальностями:

Спеціальність № 5.110101 "Лікувальна справа". Кваліфікація спеціаліста - фельдшер

Фельдшер повинен бути підготовленим для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях та нещасних випадках і роботи на самостійних фельдшерських, фельдшерсько-акушерських здоровпунктах, в міських лікувально-профілактичних установах на посадах середнього медичного персоналу (всіх найменувань) в тому числі керівників. Спеціаліст повинен володіти основами фундаментальних медичних наук з теорії і практичними навичками з обраної дисципліни, бути дисциплінованим, милосердним до хворих, володіти почуттям професійної гідності і соціальної справедливості, відповідальним за якість і наслідки праці.

Фельдшер повинен вміти:

 • Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати: діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії і профілактики захворювань, направляти хворих на консультації і обстеження до лікарів-спеціалістів, в лабораторії і на функціональні дослідження, володіти основними методами обстеження дітей і вагітних жінок.
 • Надавати невідкладну долікарську допомогу,
 • Володіти прийомами реанімації, асистувати лікарю під час операції та складних інструментальних обстежень і лікувальних процедур, приймати нормальні пологи.
 • Здійснювати спостереження і догляд за хворими дітьми і людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома, готувати пацієнта та інструментарій для лікувально-діагностичних процедур, володіти методиками забору матеріалу для лабораторних досліджень, виконувати нескладні лабораторні дослідження, вміти їх оцінювати, забезпечувати лікувально-оздоровчий і санітарно-протиепідемічний режим.
 • Здійснювати поточний санітарний нагляд за установами для дітей, підлітків, комунальними, харчовими і промисловими об'єктами, водопостачанням та очисткою населених пунктів, організовувати та проводити протиепідемічні заходи у вогнищах інфекційних захворювань в тому числі карантинних.
 • Вести затверджену медичну документацію, здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності, володіти методикою розрахунку і аналізу статистичних показників в діяльності установ охорони здоров" я, якості надання медичної допомоги і стану здоров" я населення, вирішувати деонтологічні завдання, пов'язані з професійною діяльністю.
 • Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, гігієнічного навчання і виховання населення, пропаганда здорового способу життя, сприяти формуванню етики сімейних відносин, раціональному плануванню сім" ї.

Спеціальність № 5.110102 "Сестринська справа". Кваліфікація спеціаліста - медична сестра

Медична сестра повинна бути підготовлена до роботи в лікувально-профілактичних установах догляду за хворими, виконання медичних призначень, проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження і своєчасне виявлення захворювань. Медична сестра надає невідкладну медичну допомогу хворим (дорослим і дітям) у відсутність лікаря. Вона повинна володіти основами фундаментальних медичних наук з теорії і практичними навичками з обраної спеціальності, бути дисциплінованою, милосердною до хворих.

Медична сестра повинна вміти:

 • Забезпечити належний диференційований нагляд за хворими дорослими, дітьми і людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома, досконало володіти маніпуляційною технікою,
 • Слідкувати за станом хворого, вміти оцінювати і своєчасно діагностувати його погіршення.
 • Надавати невідкладну допомогу, володіти способами реанімації.
 • Готувати пацієнтів та інструментарій для діагностичних та лікувальних процедур.
 • Проводити збір матеріалу для лабораторних досліджень, виконувати нескладні лабораторні дослідження.
 • Забезпечувати лікувально-охоронний і санітарно-протиепідемічний режим в лікувально-профілактичних установах, шкільних і дошкільних дитячих закладах, за місцем роботи і проживання, проводити обробку і стерилізацію інструментарію, перев'язувального матеріалу і предметів діагностичного призначення та догляду за хворими.
 • Заповнювати затверджену медичну документацію.
 • Проводити санітарно-освітню роботу, спрямовану на профілактику захворювань і формування здорового способу життя населення.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014