Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Марганецький коледж Національного гірничого університету (05665) 3-29-65
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лермонтова 8  (карта)
http://www.mkngu.dp.ua

Марганецький коледж Національного гірничого університету

Марганецький коледж Національного гірничого університету - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців за напрямами і спеціальностями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від р. №1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (зі змінами), від 24.05. 1997 р. № 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (зі змінами) та від № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"

До Марганецького коледжу для здобуття всіх кваліфікацій приймаються громадяни України.

Марганецький коледж виконує освітню діяльність за ліцензією Міністерства освіти і науки України від 17.12. 2007 р. серії АГ № 508032 за статусом вищого навчального закладу I рівня акредитації і видає документи про вищу освіту державного зразка.

Марганецький коледж здійснює прийом на навчання відповідно до Закону України "Про вишу освіту" від 17.01. 2002 р. № 2984-ІІІ, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01. 1998 р. № 65.

Відбір проводиться за конкурсом з числа професійно-орієнтованої молоді у межах ліцензованого обсягу місць на освітньо-професійні програми підготовки: молодшого спеціаліста - для здобуття неповної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості одночасно здобувати повну загальну середню освіту;

Марганецький коледж приймає осіб, які здобули неповну загальну середню освіту на І курс та осіб, які здобули повну загальну середню освіту на ІІ курс на вакантні місця для поповнення академічних груп.

Форми навчання: денна.

Зміст і нормативний термін навчання (або його зменшення) за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців усіх кваліфікацій визначаються державними стандартами та Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01. 1998 р. № 65, і стандартами Державного ВНЗ "НГУ".

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Наш коледж вже більше п'ятдесяти років готує фахівців гірничого, транспортного та економічного напрямків. Професії транспортного та гірничого напрямків передбачають високу відповідальність за результати професійної діяльності. Наші випускники (їх більше 50 тисяч) займають широкий діапазон посад на підприємствах України та інших країн. В стінах коледжу розпочинається їх довгий шлях до професіоналізму, і наше першочергове завдання - створити для цього всі відповідні умови.

В навчальному процесі поєднується теоретична та практична підготовка. Отримуючи ґрунтовні фахові знання, студент будь-якої спеціальності має можливість додатково отримати робітничу кваліфікацію.

Одночасно з дипломом молодшого спеціаліста студенту присвоюється додаткова робітнича кваліфікація. На базі коледжу Національним гірничим університетом організовано навчання бакалаврів за такими напрямками: підземна розробка корисних копалин, експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв, економіка підприємства, облік та аудит.

В коледжі працюють викладачі та спеціалісти високої кваліфікації. До навчального процесу бакалаврату залучено професорський склад Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет". Співробітники навчальних служб завжди допоможуть у вирішенні організаційних, соціальних та інших питань які стосуються життя, навчання та дозвілля студентів.

В коледжі працюють курси довузівської підготовки на яких слухачі протягом 6 місяців готуються до вступних іспитів на базі неповної середньої школи, з пріоритетним правом вступу до Марганецького коледжу.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014