Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Криворізький коксохімічний технікум НМетА (0564) 71-42-46; 71-47-23
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Революційна 40  (карта)
http://kkht.dp.ua

Криворізький коксохімічний технікум НМетА

Криворізький коксохімічний технікум НМетА - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

На виконання розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 6 червня 1964 року №742-р та згідно з рішеннями грудневих Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП України: заснувати в м. Кривому Розі хіміко-технологічний технікум.

Першим директором був призначений Романенко Василь Іларіонович - прекрасна людина, педагог й організатор. За короткий час він створив колектив однодумців - викладачів і вихователів, які в найскладніших умовах розпочали підготовку фахівців для підприємств чорної металургії.

Наказом МЧМ № 32 від 26.01. 1968 року Криворізький хіміко-технологічний технікум перейменовано в Криворізький коксохімічний технікум.

Постановою Кабінету Міністрів України №526 від 29.05. 97 року та наказом Міносвіти України № 218 від 20.06. 97 року з 01.09. 97 року технікум став структурним підрозділом Державної Металургійної Академії України.

1999 р. - Державній металургійній академії України надається статус національної.

Це дало можливість технікуму проводити плідну співпрацю з кафедрами Академії, направлену на скорочення терміну навчання по схемі технікум – Академія.

З 1986 року технікум очолює Моргун Анатолій Іванович. Відмінник освіти, досвідчений педагог, інженер.

Більш ніж 10000 наших випускників працюють на підприємствах регіону, України та країн СНД. ВАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", КЦРЗ, ЗАТ КОГО, ВАТ КЗГМ, ООО "Струм", ООО "Техновік", філії "ПриватБанка"

Матеріально-технічна база

Матеріальна база навчального закладу дозволяє забезпечити високу якість професійної підготовки завдяки наявності автоматизованих робочих місць для студентів та викладачів, які працюють з інформаційними системами і технологіями.

Загальна площа Криворізького коксохімічного технікуму НМетА 13228 кв. м - має навчально-лабораторний корпус, в якому:

 • 31 сучасно обладнаний навчальний кабінет та 27 лабораторій,
 • 3 комп'ютерні класи,
 • комп’ютеризований кабінет курсового та дипломного проектування,
 • слюсарно-механічні майстерні,
 • бібліотека (фонд 57 783) з читальною залою (60 місць),
 • спортивна та тренажерна зали,
 • стадіон,
 • гуртожиток,
 • їдальня.

Забезпечення навчального процесу

У Криворізькому коксохімічному технікуму працює висококваліфікований педагогічний колектив.

В технікумі розроблена та впроваджена в навчально-виховний процес система формування особистості й колективу навчального закладу. Першочерговою метою якої є підготовка молодшого спеціаліста, освіченої творчої особистості з високим рівнем морального й фізичного розвитку. Що є результатом послідовної цілеспрямованої роботи по формуванню особистості від абітурієнта до випускника навчального закладу. Навчання в Криворізькому коксохімічному технікумі НМетАУ здійснюється за денною і заочною формами навчання. Структурні підрозділи технікуму:

 • Механічне відділення
 • Енергетичне відділення
 • Технологічне відділення

Більш ніж 10000 наших випускників працюють на підприємствах регіону, України та країн СНД. ВАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", КЦРЗ, ЗАТ КОГО, ВАТ КЗГМ, ООО "Струм", ООО "Техновік", філії "ПриватБанка"

Після закінчення навчання випускники продовжують навчання в Національній металургійній академії України, Одеській Державній Академії холоду, Криворізькому технічному університеті.

Спеціальності

Коксохімічне виробництво

Техніки-технологи цієї спеціальності працюють на коксохімічних, хімічних заводах та газо-нафтопереробних підприємствах.

1. Коксохімічна галузь одна з молодих галузей промисловості, основною задачею якої являється впровадження інноваційних технологій, направлених на комплексне використання сировини (нафти, вугілля та природного газу) для отримання продуктів народного господарства.

2. Коксохімічне виробництво є складовою частиною важливої галузі народного господарства – чорної металургії.

Навчаючись в технікумі, студенти спеціальності "Коксохімічне виробництво" отримують середню спеціальну освіту, а по закінченню – диплом молодшого спеціаліста.

Випускники за фахом готуються для праці на підприємствах: коксохімічних, хімічних, нафтопереробних, на посадах майстрів дільниць, начальників змін, цехів, висококваліфікованих робітників (дозувальник, газовик коксових печей, апаратник).

Після закінчення технікуму випускники працюють на підприємствах міста згідно договорів між технікумом і підприємствами.

Студенти мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямком – 0916 "Хімічна технологія і інженерія".

Кваліфікаційні вимоги освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за фахом 5.05130104 "Коксохімічне виробництво" достатньо високі та відповідають сучасним і перспективним вимогам професійної діяльності молодших спеціалістів.

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

Кваліфікація: молодший спеціаліст, технік-механік: технік з інструменту, технік з механізації трудоємних процесів, технік-технолог (механіка), технік-конструктор (комп’ютерне проектування), технік, технік з метрології, технік з налагодження та випробувань, технік з підготовки виробництва (САПР), технік з підготовки технічної документації, технік із стандартизації.

Первинна посада, яку може займати технічний фахівець:

 • слюсар по ремонту обладнання
 • монтажник
 • кресляр (із САПР)
 • слюсар-інструментальник

Після отримання диплому техніка-механіка випускники спеціальності мають можливість подальшого навчання для одержання вищої освіти у НМетАУ, починаючи із другого курсу та інституту післядипломної освіти ДІПОпром, працюючи на виробництві. Маючи практичний досвід, вищу освіту активна обдарована молодь стає у подальшому майстрами, механіками виробництва, начальниками цехів та директорами підприємств, а початок у створенні своєї кар’єри – отримання кваліфікації технік-механік по ремонту та обслуговуванню обладнання

Монтаж і експлуатація холодильно-компресорних і кріогенних установок

Основні види діяльності техніка: - проведення монтажу, наладки, регулювання, технічної експлуатації холодильно-компресорних машин і установок; здійснення технічного контролю відповідності якості встановленим нормативам при монтажі і технічній експлуатації холодильно-компресорних машин і установок; проведення стандартних і сертифікаційних випробувань об'єктів техніки, здійснення метрологічної перевірки основних засобів вимірів; забезпечення екологічної безпеки експлуатації, обслуговування і ремонту холодильно-компресорних машин і установок; оформлення дефектних відомостей і звітної документації.

Прикладна статистика

Кваліфікація: молодший спеціаліст технік-аналітик з економічної та соціальної статистики (молодший спеціаліст для роботи в банківській, юридичній, медичній, торговій, автомобільній, сільськогосподарській та інших сферах економічної діяльності)

Фахівець з прикладної статистики здатен: - здійснювати обліково-аналітичне та інформаційне забезпечення статистичних досліджень; - формувати систему показників з урахуванням фактору часу;- проводити моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку підприємств і регіону; - застосовувати статистичні дослідження як інструмент обґрунтування підтримки управлінських рішень; - використовувати статистичні методи дослідження закономірностей і особливостей розвитку масових соціально-економічних явищ і процесів на галузевому, регіональному та макроекономічному рівнях; - виконувати комплексну діагностику фінансово-господарської діяльності підприємств.

Студенти, які навчаються за спеціальністю "Прикладна статистика" отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного аналізу, прогнозування і моделювання економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Особливий інтерес до випускників спеціальності "Прикладна статистика" виявляють: сучасні підприємства в усіх сферах діяльності та регіонах України; кредитно-фінансові установи, проектні компанії та великі виробничо-інвестиційні бізнес-структури; органи виконавчої влади різних рівнів.

Аналітичний контроль якості хімічних сполук

Випускник має бути готовий до професійної діяльності в області аналітичного контролю складу природних і промислових матеріалів з використанням хімічних і інструментальних методів аналізу для праці техніком на посадах: технік-лаборант, лаборант в лабораторіях організацій (підприємствах) різних організаційно-правових форм і науково-дослідних організаціях, у хімічних і спектральних лабораторіях будь якого призначення і профілю (крім медицини)

Основні види діяльності:

 • виробничо-аналітична - відбір проб; підготовка проб для виконання аналітичного контролю; проведення аналізу матеріалів по атестованих методиках; експертиза якості продукції виробництва; здійснення аналітичного контролю довкілля;
 • організаційно-управлінська - організація роботи колективу виконавців; планування і організація експериментальних робіт; вибір оптимальних методів дослідження; здійснення контролю пробовідбору, пробоподготовки, проведення аналізу; організація безпечних умов праці;
 • дослідно-експериментальна - проведення аналітичного контролю при роботах по складанню і атестації стандартних зразків складу промислових і природних матеріалів; ідентифікація синтезованих речовин.

Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

Область професійної діяльності випускників: технічне обслуговування і експлуатація теплотехнічного устаткування систем тепловодогазоснабженія і засобів обліку і контролю теплової енергії. Базовим підприємством спеціальності є польська фірма "KISAN".

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Наочна галузь діяльності – монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем. Випускники можуть обіймати посади: техніка по наладці і випробуванню, техніків-енергетиків, техніків-конструкторів, монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регуляції, управління, налагоджує пристроїв і апаратури автоматичного контролю, регуляції, управління, електрослюсар по ремонту і обслуговуванню автоматики і засобів виміру електростанції.

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

Кваліфікація: молодший спеціаліст, технік з експлуатації та ремонту устаткування обладнання машинобудування: технік з інструменту, технік з механізації та автоматизації трудоємних процесів, технік-технолог (механіка), технік-конструктор (комп’ютерне проектування), технік з метрології, технік з налагодження та випробувань, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік із стандартизації, технолог.

Це техніки з експлуатації верстатного устаткування механіко-ремонтних дільниць підприємств, яких у нашому регіоні велика кількість.

Щоб отримати практичні вміння, які необхідні для подальшої роботи за фахом, із другого року навчання проводиться слюсарна і верстатна практика в умовах майстерні; а на останньому четвертому курсу – навчально-виробнича практика на підприємствах нашого регіону із отриманням робітничої професії. Після отримання диплому техніка-механіка існує можливість подальшого навчання для одержання вищої освіти у НМетАУ, КТУ починаючи із другого курсу.

Інформаційна діяльність підприємства

Кваліфікація: молодший спеціаліст, технік з інформаційних систем і технологій

З появою сучасної обчислювальної техніки інформація виступає в якості важливого ресурсу науково-технічного прогресу. Відсутність інформації викликає інформаційну потребу як усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством. Будь-яка діяльність людини являє собою процес збору та обробки інформації, прийняття рішень на її основі та їх виконання.

Фахівці з "Інформаційної діяльності підприємства" здатні виконувати професійні завдання щодо:

 • процесів інформаційної діяльності на підприємстві;
 • правових відносин у сфері інформаційної діяльності підприємства;
 • електронного документообігу;
 • побудови мережі Інтернет;
 • бізнесу в Інтернеті;
 • захисту інтелектуальної та фінансової інформації;
 • створення стратегічних конкурентних переваг для організації;
 • контролю за фінансово-економічними розрахунками.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014