Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ (056) 377-40-26, 377-40-29
м. Дніпропетровськ, пр. Кірова 83  (карта)
http://www.dnu.dp.ua/view/pudnu

Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ

Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ - один із найстаріших та найкращих навчальних закладів у Південно-східному регіоні України

Історична довідка

Педучилище веде свою історію з 1918 року, коли на базі школи при заводі імені Петровського було засновано російську педагогічну школу. Перший випуск становив – 90 студентів.

1929 р. на базі педшколи організовано курси з підвищення кваліфікації вчителів І-ІV класів.

1930 р. курси перейменовані на Дніпропетровський педагогічний технікум з підготовки вчителів початкових класів.

1932-1933 р. відкривається відділення з підготовки вчителів іноземної мови та вечірнє, де готували дошкільних працівників.

1938 р. на базі відділення, що готувало вчителів іноземної мови, створюється технікум іноземних мов.

1941 р. педагогічна школа, знищивши фонди і архіви, евакуюється.

1944 р. відновлюється робота Дніпропетровської педагогічної школи у приміщенні школи № 9, у цьому ж році школу перейменовано у Дніпропетровське педагогічне училище.

1959 р. відкривається музично-педагогічне відділення.

У 1960-1970 рр. створено належну навчально-матеріальну та методичну базу, що дозволило закладу стати базовим серед педучилищ Східного регіону.

Рік 1997 відкриває нові перспективи - педучилище входить до складу Дніпропетровського державного університету як структурний підрозділ.

У 2000 р., а потім у 2005 р. педучилище акредитовано на здійснення освітньої діяльності з підготовки вчителів початкової освіти; вихователів дитячого садка та ясел-садків; вчителів музики загальноосвітньої школи та музичних керівників дошкільних закладів, що підтверджено ліцензією та сертифікатами Міністерства освіти і науки України.

У 2008 р. було перейменовано у Дніпропетровський педагогічний коледж.

Матеріальна база

За 90 років існування педагогічне училище розбудувалося, здобуло авторитет серед педагогічної громадськості України. Навчально-виховний процес провадиться у чотириповерховому навчальному корпусі, функціонують 34 навчальні аудиторії, 3 комп’ютерні класи, 20 кабінетів для індивідуальних музичних занять, мала та велика актові зали, спортивно-оздоровчий комплекс, бібліотека з читальним залом, медичний пункт. Іногородні студенти проживають у двох дев’ятиповерхових гуртожитках, що обладнанні всім необхідним для навчання і проживання.

Покращення матеріальної бази – постійна турбота адміністрації і всього колективу. Проведено реконструкцію окремих навчальних кабінетів, спортивно-оздоровчого комплексу, відремонтовано коридори у навчальному корпусі, кімнати та холи у гуртожитках, замінено вікна і двері у навчальному корпусі та гуртожитках, придбано електронні музичні інструменти (піанола, гітари). Студенти гуртожитків отримали можливість користуватися новою побутовою технікою (телевізори, холодильники, газові та електричні плити, мікрохвильові печі). Навчальні аудиторії обладнані сучасними меблями і технічними засобами навчання (телевізори, відео- та аудіотехніка). Кабінети хімії та фізики оснащені інтерактивними дошками та мультимедійними проекторами.

Для успішного забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі ДНУ працює бібліотека та читальний зал загальною площею 412 кв. м., яка включає абонементний відділ, музичний відділ та читальний зал на 35 посадкових місць. Бібліотечний фонд нараховує 85745 примірників, з них підручники – 30 900 (українською мовою – 12200). Бібліотечний фонд підручників та навчальних посібників повністю забезпечує потреби студентів. За 2007 рік придбано 735 примірників, із них 326 підручників. На 2008 рік передплачено 47 найменувань журналів та 23 газети на суму 9400 грн., із них 50 найменувань видань мають педагогічну спрямованість.

Кадрове забезпечення навчального процесу

В училищі функціонує два відділення, де працюють 87 педпрацівників. Серед них:

  • один кандидат педагогічних наук,
  • три аспіранти,
  • один здобувач наукового ступеню,
  • концертмейстери,
  • вихователі гуртожитків.

Вищу кваліфікаційну категорію мають 54 педпрацівники, з них: 21 присвоєно педзвання "Викладач-методист", 15 – педзвання "Старший викладач".

Система практичної підготовки та виробнича діяльність

Практика студентів ПК ДНУ є невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якісна практична підготовка випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем " молодший спеціаліст".

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

На спеціальності "Початкове навчання" передбачено проходження таких видів практики:

  • навчальна практика: з основ природознавства і краєзнавства, підготовка до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі;
  • педагогічна практика: позакласна і позашкільна виховна робота, літня практика, пробні уроки і заняття, практика "Перші дні дитини в школі", переддипломна практика.

На спеціальності "Дошкільне виховання" передбачено проходження таких видів практики: введення в спеціальність, практика в ролі помічника вихователя; спостереження та пробна практика, літня практика, спостереження та пробна практика, переддипломна практика.

На спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика." передбачено проходження таких видів практики: практика в ролі помічника вихователя в дитячому закладі, практика в ролі помічника класного керівника в загальноосвітній середній школі, пробні уроки та заняття в загальноосвітній середній школі, переддипломна практика. Базами практики є найкращі школи та дошкільні заклади міста Дніпропетровська та області, що затверджені наказом по Управлінню освіти і науки Дніпропетровської міської ради.

Вивчаючи і запроваджуючи досвід найкращих педагогів початкової школи та дошкільних закладів міста і області, студенти училища опановують педагогічну майстерність та оволодівають науково-методичними знаннями. Всі студенти-випускники по закінченні училища 100% працевлаштовуються в освітянських закладах Дніпропетровщини.

Співпраця з іншими навчальними закладами

Колектив ПК ДНУ тісно співпрацює з кафедрами Дніпропетровського національного університету, а саме: української мови, образотворчого мистецтва і дизайну, фізичного виховання та спорту, зарубіжної літератури, педагогіки та психології, історіографії та джерелознавства, історії України; Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Криворізький державний педагогічний університет, Радою директорів ВНЗ І-П рівнів акредитації Дніпропетровської області, Обласним базовим Дніпропетровським транспортно-економічним технікумом, міським базовим Дніпропетровським медичним училищем №1, Дніпропетровською консерваторією ім. М. І. Глінки, Дніпропетровською філією Київського національного інституту культури і мистецтва, з педагогічними коледжами та училищами Південного регіону, Дніпропетровським державним музичним училищем ім. М. І. Глінки, Дніпропетровським училищем культури, Лабораторією гуманної педагогіки Дніпропетровської області (науковий керівник – академік РАУ, Почесний академік Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, завідуючий лабораторією гуманної педагогіки Московського державного педагогічного університету, керівник Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки Ш. О. Амонашвілі).

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014