Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ (0562) 39-40-55; 792-36-22
м. Дніпропетровськ, вул. О. М. Макарова 27  (карта)
http://dkrkm.org.ua

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Коротка історична довідка та короткий опис сучасного стану

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара був заснований згідно з наказом Народного Комісара середнього машинобудування СРСР від 31.07. 1944 року за №248с "О строительстве машиностроительного завода в г. Днепропетровске", до якого внесена постанова про організацію автомеханічного технікуму (нині – Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара), який і почав роботу з 25 жовтня 1944 року. Підготовка спеціалістів велась для Дніпропетровського автомобільного заводу, який почав будуватися, за такими спеціальностями:

 • обробка металів різанням;
 • автомобілебудування;
 • інструментальне виробництво;
 • ливарне виробництво;
 • кувально-штампувальне виробництво.

З 1951 року коледж (нова назва – механічний) підпорядкований Міністерству оборонної промисловості СРСР. З цього часу почалася підготовка спеціалістів з ракетно-космічної техніки за спеціальностями:

 • двигуни літальних апаратів;
 • корпуси літальних апаратів;
 • прилади та системи управління.

На базі коледжа були створені і виділені в самостійні:

 • 1956 рік – Павлоградський вечірній механічний технікум;
 • 1958 рік – Дніпропетровський машинобудівний технікум;
 • 1962 рік – Дніпропетровський радіоприладобудівний технікум.

З 1964 по 1991 рік технікум знаходився у підпорядкуванні Міністерства загального машинобудування СРСР, а з 1991 року – Міністерства освіти і науки України.

У 1997 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №526 від 29.05. 97 р. "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" та Наказом Міністерства освіти України від 20.06. 1997 р. №218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти" коледж увійшов до складу Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара і мав назву Технікум ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету.

У 2008 році за наказом № 945 від 26.12. 08р. ректора Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара Полякова М. В. навчальний заклад було перейменовано на Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – коледж, ДКРКМ ДНУ ім. О. Гончара).

Нині коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за першим рівнем акредитації за восьми спеціальностями; за денною формою навчання – осіб, які мають документи державного зразка про базову загальну середню освіту та про повну загальну середню освіту, а також осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник"; за заочною формою навчання – осіб, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, або здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник".

За весь період існування коледж підготував близько 22 тисяч спеціалістів за денною формою навчання і більш як 5,6 тис. за вечірньою та заочною.

Близько 90% випускників коледж розподіляє на базові підприємства, флагмани світового і вітчизняного ракетобудування: державне підприємство ВО "Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова" (ВО ПМЗ) і державне конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля. Кращі випускники продовжують навчання в Дніпропетровському національному університеті та інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації міста.

ДКРКМ ДНУ входить до складу науково-виробничого об'єднання "Технікум – ДНУ – ВО ПМЗ – Національний центр аерокосмічної освіти молоді України".

Систематична профорієнтаційна робота з абітурієнтами передбачає зустрічі викладачів з випускниками шкіл та їх батьками, детальне знайомство їх з умовами та правилами прийому, зі спеціальностями, за якими ведеться підготовка, проведення Днів відкритих дверей, роботу виїзних агітбригад. В коледжі працюють підготовчі курси. Термін навчання на курсах – один, п’ять та вісім місяців.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечує 68 педагогічних працівників, з них: 63 – штатні викладачі, всі мають відповідну освіту, досвід викладацької роботи. 32 педагогічних працівника коледжу мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 – педагогічне звання "викладач-методист".

Керівний склад із 11 осіб забезпечує управління педагогічним колективом коледжу згідно зі Статутом Дніпропетровського національного університету та Положенням про коледж.

Враховуючи сучасні вимоги до підготовки фахівців, педагогічний колектив використовує передові технології навчання. З метою удосконалення навчального процесу, впровадження принципів та вимог Болонського процесу вживаються заходи щодо поступового переходу до модульно-рейтингової системи навчання, розробляється відповідна навчально-методична база.

В межах постійно діючого методичного семінару "Роль інформаційних технологій навчання у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста" вивчаються основні засади проектної методики та використання інформаційно-комунікаційних технологій в аудиторній та позааудиторній роботі викладачів, розроблені творчі проекти активно проваджуються у навчально-виховний процес.

Навчально-матеріальна база коледжу

Включає: навчальний корпус, технологічний корпус та навчально-виробничі майстерні (НВМ), лабораторний корпус та гуртожиток. Всі будівлі коледжу знаходяться на одній території і створюють єдиний навчальний комплекс. Зведені дані щодо площі будівель подано нижче у таблиці.

 

Загальна площа

Навчальна площа

Рік будови

Навчальний корпус

4550

4093

1962

- читальна зала

147

135

 

- спортивна зала

192

192

 

- актова зала

192

192

 

Лабораторний корпус

4307

2910

1981

Технологічний корпус, до якого входить НВМ

1854

460+1310

1963

2 дільниці на гараж

61

61

1962

Усього

11313

9353

 

Гуртожиток

5172

4354 (житлова площа)

1974

 

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотечні фонди, навчально-методичні матеріали предметних комісій, навчальних лабораторій, електронні навчально-методичні ресурси. Бібліотека нараховує 70665 примірників, з яких навчальної і наукової літератури – 39238 примірників, художньої – 15471 примірник, 11 найменувань періодичних видань. Бібліотека постійно оновлюється україномовними підручниками, а також має в своєму розпорядженні спеціально-фахові періодичні видання. Коледж підключений до мережі Internet.

Коротка характеристика спеціальностей

5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням, ремонтом і наладкою механічних, пневматичних, гідравлічних і електричних систем верстатів з числовим програмним управлінням, робототехнічних комплексів, а також з їх організацією. Може працювати на підприємствах машинобудівного комплексу в механічних, механо-складальних, ремонтних і електричних цехах, відділах головного механіка, конструкторських бюро на посадах техніка-електрика з ремонту і експлуатації механічної частини устаткування.

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з участі в розробці та забезпеченню технологічних процесів, оснащення до нього, а також організації обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Може працювати на машинобудівних підприємствах і в проектно-технологичних організаціях на первинних посадах технолога, конструктора.

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Може обіймати посади програміста, техніка відділу програмування.

5.03050901 Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст підготовлений для обліково-економічної діяльності в організаціях, установах і на підприємствах різних галузей діяльності і всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які обіймаються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих і інших номенклатурних посад.

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на підприємствах, які займаються: видавничою справою, поліграфічною діяльністю, виробництвом електричного та електронного устаткування, технічним обслуговуванням і ремонтом комп'ютерної техніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Може обіймати посади техніка, начальника і майстра виробничих ділянок, керівника підрозділів комп'ютерних послуг, оператора електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки, електромеханіка і електромонтажника, монтажника електронного устаткування.

5.0505401 Зварювальне виробництво

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в галузі забезпечення необхідної якості продукції, вдосконалення тих, що діють, і розробці нових технологічних процесів зварювання і різання металів і сплавів, які забезпечують необхідну якість продукції за умови зниження енергетичних і матеріальних витрат. Може працювати на підприємствах машинобудівної, енергетичної та інших галузей промисловості, які мають зварювальне виробництво, а також в наукових і науково-дослідних установах на первинних посадах техніка-технолога, майстра виробничої діяльності, контрольного майстра, а також на посадах, які підлягають обійманню молодшими фахівцями.

5.05110102 Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності з виготовлення виробів підприємств ракетно-космічного машинобудування, з розробки і впровадження технологічних процесів, з конструювання під керівництвом інженерів конструкцій простої і середньої складності, з розробки робочих креслень простих деталей і складальних одиниць з визначенням необхідних параметрів, з виконання простих технологічних розрахунків за розробленими методиками або типових розрахунків з використанням комп’ютерної техніки. Може працювати на машинобудівних підприємствах і в проектно-технологічних організаціях на первинних посадах технолога, конструктора нижчих категорій, майстра, оператора диспетчерської служби, фахівця із стандартизації, контролера.

5.05070104 Монтаж та експлуатація електрообладнання виробництв і цивільних споруд

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту та випробування електроустаткування і автоматизації промислових установок і технологічних комплексів. Може працювати в підрозділах проектно-конструкторських інститутів, науково-дослідних, монтажних, ремонтно-експлуатаційних, пуско-налагоджувальних організаціях, на підприємствах і в організаціях промисловості, енергетики, сільського, житлово-комунального господарства на первинних посадах техніка-проектувальника, техніка-електрика.

Практична підготовка студентів за фахом проводиться згідно з "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04. 1993 р., за № 93.

Навчальна практика проводиться у навчально-виробничих майстернях, на навчально-обчислювальному центрі коледжу під керівництвом викладачів коледжу. Передбачена практика на здобуття робітничої професії. Технологічна та переддипломна практика проводиться на підприємствах та в установах України відповідно до укладених договорів. Встановлено зв’язок та укладено договори для проходження технологічної практики з 47 установами та підприємствами.

Враховуючи, що одним з головних показників конкурентоздатності випускників є професійна підготовка, в коледжі враховуються побажання роботодавців і удосконалюється спеціалізація.

Працевлаштування

Середній відсоток працевлаштованих за сьома спеціальностями складає 92%. Особливим попитом користуються фахівці спеціальностей в послідовності:

 • "5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" – 100%;
 • "5.05110102 Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів" – 100%;
 • "5.05050302 Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях" – 97,3%;
 • "5.05050202 Обслуговування верстатів з числовим програмним управлінням і робототехнічних комплексів" – 100%;
 • "5.05050401 Зварювальне виробництво" – 100%;
 • "5.05050401 Зварювальне виробництво" – 100%;
 • "5.03050901 Бухгалтерський облік" – 46,7%;
 • "5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" – 40%.

Основні замовники – підприємства: Державне підприємство ВО ПМЗ, Державне КБ "Південне".

Зміцнюються зв’язки з підприємствами:

 • Агрегатний завод; Завод ім. Артема.
 • Дніпропрес; Дніпрошина; Стрілочний завод;
 • Дніпровський машинобудівний завод (ДМЗ).

Співпраця з іншими навчальними закладами

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара, як структурний підрозділ Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара плідно співпрацює з відповідними структурними підрозділами університету. Так, налагоджено систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників на кафедрах університету, працевлаштування студентів старших курсів та випускників ДНУ ім. О. Гончара в коледжі. Коледжем розроблені та узгоджені перехідні навчальні плани, завдяки яким випускники коледжу мають можливість навчатися у ДНУ ім. О. Гончара за скороченим терміном.

Коледж плідно співпрацює з іншими вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, викладачі беруть активну участь в роботі Всеукраїнських, обласних методичних об’єднань, конкурсах, олімпіадах, оглядах.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014