Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Ерастівський коледж ім. Е. К. Бродського ДДАУ (056) 516-08-09, 516-07-96
Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, смт. Вишневе, вул. Мічуріна 6  (карта)
http://erastovsky.ucoz.co.uk

Ерастівський коледж ім. Е. К. Бродського ДДАУ

Ерастівський коледж ім. Е. К. Бродського Дніпропетровського державного аграрного університету – один з найстаріших в Україні сільськогосподарський навчальний заклад І рівня акредитації, який протягом багатьох років відіграє велику роль в підготовці висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу півдня України

Загальна інформація

Сьогодні коледж готує спеціалістів за двома напрямками "Сільське господарство і лісництво", "Менеджмент і адміністрування"; трьома спеціальностями та шістьма спеціалізаціями за денною та заочною формами навчання. В коледжі навчається 600 студентів, які мають можливість продовжити навчання по здобуттю повної вищої освіти за ступеневою підготовкою в Дніпропетровському агроуніверситеті.

Навчальний процес в коледжі організований за модульною системою, впроваджується кредитно-модульна система згідно з європейськими стандартами.

В коледжі надається значна увага практичній підготовці майбутніх спеціалістів. Неоціненне значення в цій справі належить поряд розміщеній Ерастівській дослідній станції Інституту зернового господарства УААН та високо інтенсивним базовим господарствам, серед яких ПП "Таврія" Херсонської області, ТОВ "РосАгро" Кіровоградської області та ТОВ "Агороцентр К" Дніпропетровської області.

До послуг студентів бібліотека з книжковим фондом понад 40 тис. екземплярів навчальної, наукової, методичної та художньої літератури, читальна зала на 100 місць, колекційно-дослідне поле, віварій, навчальна пасіка, навчальна майстерня та цех по переробці сільськогосподарської продукції, гуртожиток, буфет, їдальня, музей історії коледжу та його засновника Е. К. Бродського, кімната краєзнавства.

Головне завдання коледжу – забезпечити сільську молодь знаннями, які відповідають вимогам сучасного реформованого села, формування всебічно розвинутого фахівця сільськогосподарського виробництва, який володіє знаннями з основ аграрних наук, володіє практичними уміннями і навичками як технологічного так і управлінського характеру і спроможний стати активним учасником розбудови Української держави.

Історія коледжу

Ерастівський коледж бере свій початок з далекого 1899 року, коли 7 листопада було відкрито перший сільськогосподарський навчальний заклад на Катеринославщині – Верхньодніпровську нижчу сільськогосподарську школу І розряду "Росія".

Школа була відкрита в честь шлюбу його Імператорської Величності Миколи ІІ з принцесою Гессенською Алісою (Олександрою Федорівною). Школа відкрита з ініціативи місцевого землевласника, мецената, чільника дворянства Верхньодніпровського повіту, кандидата правознавства, дійсного статського радника Ераста Костянтиновича Бродського, який за свої кошти побудував навчальний корпус з пансіоном і був її постійним опікуном.

Школа з трирічним терміном навчання готувала сільськогосподарських старост для роботи помічниками дільничних агрономів.

В 1911 році згідно клопотання опікуна школа, згідно Указу Миколи ІІ від 11 травня 1911 року, була реформована в Верхньодніпровське середнє училище землеробства Катеринославського губернського земства з 6-річним терміном навчання для підготовки агрономів.

В 1915 році училищу присвоєно ім’я засновника Е. К. Бродського.

До 1918 року училище підготувало 490 агрономів.

1918 – 1923 рр. – Верхньодніпровська с-г агропрофшкола з робфаком.

1923 – 1929 рр. – Ерастівський с-г технікум на правах ВУЗу, проведено 11 випусків фахівців з вищою освітою.

1929 – 1932 рр. – Криворізький с-г інститут зернових культур, який в 1932 році був переведений до Одеси. Одночасно при інституті працювала вища школа керівних кадрів колгоспів.

1932 – 1988 рр. – Ерастівський сільськогосподарський технікум – середній спеціальний навчальний заклад.

1935 – 1998 рр. – Заклад носив ім’я С. М. Кірова.

З 1941 р. (VI) – 1943 (X) – Заклад перебував в окупації і не діяв. В приміщенні спочатку був німецький, а потім радянський шпиталь.

1988 – 1998 рр. – Ерастівський радгосп-технікум ім. С. М. Кірова (земельна площа 1136, 4 га).

1998 р. – Ерастівський державний аграрний технікум з повторним присвоєнням ім’я його засновника Е. К. Бродського.

1995 р. – Головний навчальний корпус віднесено до пам’яток архітектури. Відкрито новий навчально-лабораторний корпус.

1999 р. – Технікум урочисто відзначив 100-річний ювілей (число гостей 4,5 тис.).

2003 р. – Технікум став структурним підрозділом Дніпропетровського державного аграрного університету.

2006 р. – Заклад відвідав єдиний нащадок засновника – онук Е. К. Бродського Ераст Бикофф, підданий Шведського короля.

2009 р. (лютий) – Технікум в рік 110-річчя з дня заснування реформовано в коледж.

За час існування заклад підготовив біля 14 тис. фахівців: агрономів – рільників, насіннєводів, плодоовочівників, агрономів з захисту рослин, агролісомеліораторів, технологів, організаторів, техніків-механіків.

З 1989 року заклад почав готувати фахівців фермерів та менеджерів.

З 2003 року по напрямку підготовки "Сільське і лісове господарство" зі спеціальності "Виробництво і переробка продукції рослинництва" введено спеціалізації, крім існуючої з "Плодоовочівництва", "Технологія і механізація аграрного виробництва", "Технологія і економіка аграрного виробництва" та "Квітникарство".

Сьогодення коледжу

Коледж має добру матеріально-технічну базу, яка сприяє набуттю майбутніми спеціалістами, умінь та навиків за обраними спеціальностями та спеціалізаціями.

До послуг студентів: 36 кабінетів та лабораторій, оснащених сучасними технічними засобами та роздатковим матеріалом, два комп’ютерні класи, навчальна майстерня з цехами: обробки металів, зварювальним, слюсарним, ковальським, тренажерним, навчально-лабораторний цех по переробці рослинницької продукції з борошномельним, круп’яним та олійним відділами, спортивний комплекс з стадіоном, бібліотека з книжковим фондом понад 40 тис. екземплярів, колекційно-дослідне поле, виробниче поле біля 100 га, віварій з повним набором тварин і птиці, які вивчає курс "Тваринництво", навчальну пасіку та теплично-парникове господарство.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 27.11.2014